Предимства за кандидат-гимназиста:

 • Може да избира група и график на посещениe.
 • Възможност да договоря индивидуален план за обучение:
  • индивидуални консултации с преподавателя;
  • допълнителни пробни изпити;
  • промяна на групата за обучение;
  • допълнителни домашни работи.
 • Да работи в конкурентна среда.