Пакетна цена годишен курс 7 клас БЕЛ и математика

Старт на 01/07.09.2018 и финал на 15.06.2019 г. - 294 уч.ч. 1 465 лв

Забележка: Материалите се заплащат еднократно в началото на курса.