Финален преговорен курс 7 клас БЕЛ и математика

ІV МОДУЛ ФИНАЛНИ ПРЕГОВНИ КУРСОВЕ
40 уч. ч. БЕЛ и МАТЕМАТИКА + материали 10 лв 198 лв
/10 % отстъпка за завършилите основен курс на обучение/. 180 лв