Основен курс 7 клас БЕЛ и математика

204 уч. ч.
1 ч.- 4.70 лв
II и III модул ОСНОВЕН КУРС - 7 клас
БЕЛ - 102 уч. ч. и МАТ - 102 уч. ч.
Всяко дете трябва да идва на курс с личен таблет!
Курс Ниво Брой часове Цена
1. БЕЛ - 102 уч.ч. в група 84 уч. ч. 505 лв
контроли в ел. с-ма Мудъл 18 уч. ч.
2. МАТ - 102 уч.ч. в група 84 уч. ч. 505 лв
контроли в ел. с-ма Мудъл 18 уч. ч.
Пакетна цена -
204 уч. ч.
5 % отстъпка - математика и БЕЛ 960 лв
Материалите, помагала и сборници основен курс 80 лв