Предимства за ученика

  • Може да избира график на посещение.
  • Може да договоря допълнителен индивидуален план за обучение:
    • индивидуални консултации с преподавателя;
    • промяна на групата за обучение;
    • допълнителни домашни работи.
  • Да работи в конкурентна среда!