Стартов пакет 6 клас

седмични и
уикенд обучения
от 30.09.2018 до 15.06.2019 г.
Диференцирани групи съобразени с нивото на ученика!
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
БЕЛ - 74 уч.ч. 64 уч. часа 10 уч. ч. 333 лв
Математика за отличен -
74 уч. ч.
64 уч. часа 10 уч. ч. 333 лв
Математика за шампиони -90 уч. ч. 84 уч. часа 10 уч. ч. 476 лв
Пакетна цена БЕЛ + математика за отличен:
10 % отстъпка математика и БЕЛ. 600 лв
Пакетна цена БЕЛ + математика за шампиони:
10 % отстъпка математика и БЕЛ. 728 лв
Материали и помагала по математика 16 лв
Материали и помагала по български език 16 лв

Забележка: Материалите се заплащат с началото на всеки модул.