Предимства за родителите

  • Осигурявате на Вашето дете оптимална подготовка на умерена цена.
  • В системата Мудъл и в ел. дневник следите развитието и резултатите от обучението на своето дете;
  • Заедно с екипа от преподаватели в края на всеки модул обсъждате резултатите от обучението на вашето дете.
  • Предимство на пакетното обучение - може да се подреди в рамките на съботния ден с 10% отстъпка в цената!

Важно! След приключване на първи или втори модул на обучение договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие. Плащането по договор се извършва по банков път!