Годишни курсове 5 клас

седмични и уикенд обучения от 30.09.2018 до 15.06.2019 г.
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
1. БЕЛ (2 ч.). - 74 уч.ч. 60 уч. часа 14 уч. ч. 333 лв
2. математика за отличен в училище (2 ч.) -
74 уч.ч.
64 уч. часа 10 уч. ч. 333 лв
3. английски език и мултимедия - 70 уч. ч. 60 уч. часа 10 уч. ч. 312 лв
4. рисуване (с включени часове по история на изкуството) с преподавател Диана Папазова 75 уч. часа цената включва материали и участие в три изложби - коледна, пролетна и годишна 363 лв
Важно! След приключване на първи или втори модул на обучение, договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие. Плащането по договор се извършва по банков път!