Стартови пакети 4 клас

уикенд обучения І. Стартов пакет
от 29.09.2018 до 15.06.2019 г.
Диференцирани групи съобразени с нивото на ученика! Школите са подходящи за ученици, които ще кандидатстват в специализирани паралелки по математика!
Специално разработена програма и помагала за работа!
Обучението започва със задължителен входен тест!
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
български език - 100 уч.ч. 78 уч. часа 22 уч. ч. 400 лв
математика ЗА ТАЛАНТИ - 110 уч. ч. 90 уч. часа 20 уч. ч. сам.раб. 444 лв
Специална уикенд програма:
10 % отст. БЕЛ и математика. 792 лв
Материали и помагала по математика 40 лв
Материали и помагала по български език 24 лв

Забележка: Материалите се заплащат с началото на всеки модул.

математика за шампиони ІI. Стартов пакет
от 29.09.2018 до 15.06.2019 г.
Диференцирани групи съобразени с нивото на четвъртокласника. Програмата е подходща за деца, които имат сериозен състезателен опит!
Курс Обучение в група Контроли Цена
математика ЗА ТАЛАНТИ - 110 уч. ч. 90 уч. часа 20 уч. ч. сам.раб. 444 лв
НОВО! Програма "Математически звезди, 2018" 90 уч. ч. платено обучение. 30 уч. часа школа 60 уч. ч. - 16 състезателни теми и 4 онлайн състезания 360 лв
Пакетна цена за курсисти на Академия "21 век": МАТЕМАТИКА ЗА ШАМПИОНИ и програма "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ ,2018" с 20 % отстъпка в цената - 200 учебни часа. Материали 50 лв. /заплащат се допълнително с началото на всеки модул/ 643 лв