Програми 4 клас

Доверете се на нашия 19-годишен опит!

Работа в групи с максимум 10-12 деца!

Всяко дете трябва да идва на курс с личен таблет!

    Важно за всеки четвъртокласник:
  • Наясно ли съм какво искам да уча в Академия "21 век"?!
  • Ще мога ли да подредя свободното си време така, че да имам време и за игри?
  • Ще успея ли да свикна с програмата на Академия "21 век" във 4 кл. - системна работа и вкъщи, тестове в Мудъл, контролни, конкурси, консултации?

За да Ви бъдем максимално полезни -
обадете се, договорете си среща!

Включването в групи за обучение - с входни тестове по български език, английски и математика.

Важно! След приключване на първи или втори модул на обучение договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие. Плащането по договор се извършва по банков път!