Стартов пакет 3 клас

Програмата е подходяща за третокласници, които имат сериозен състезателен опит.
Математика за шампиони
1 ч.- 4.04 лв
от 29.09.2018 до 15.06.2019 г
Диференцирани групи съобразени с нивото на ученика!
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
математика за
ТАЛАНТИ- 110 уч.ч.
90 уч. часа 20 уч. ч. 444 лв
НОВО! Програма "Математически
звезди, 2018" 90 уч. подготовка
за национални и международни
състезания /платено обучение/.
30 уч. часа школа 60 уч. ч. - 16 състезателни теми
и 4 онлайн състезания
360 лв
Пакетна цена за курсисти на Академия "21 век": МАТЕМАТИКА ЗА ШАМПИОНИ и програма "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ 2018" с 20 % отстъпка в цената - 200 учебни часа. 40 лв
Обучението е разделено в три модула (октомври - декември, 2018 ; януари-март и април-юни, 2019)
Материали и помагала по математика за таланти 40 лв
Материали и помагала по Математически звезди 10 лв
Забележка: Материалите се заплащат с началото на всеки модул.