Стартов пакет 2 клас

90 уч. ч
1 ч.- 4.00 лв
от 29.09.2018 до 31.05.2019 г.
Обучението е структурирано в три модула на обучение!
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
1. математика за таланти -
90 уч. ч.
72 уч. часа 18 уч. ч. 365 лв
График на обучение: една група петък от 17.00 ч. и съботни групи,
в които децата са на пакетни обучения.
материали по математика - помагала + сборник
доц. Ивайло Кортезов
20 лв

Забележка: Материалите се заплащат с началото на всеки модул.