Предимства за родителите

  • Осигурявате на Вашето дете оптимална подготовка на умерена цена.
  • В системата Мудъл и в ел. дневник следите развитието и резултатите от обучението на своето дете;
  • Заедно с екипа от преподаватели в края на всеки модул обсъждате резултатите от обучението на вашето дете.

Важно! След приключване на първи или втори модул на обучение договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие. Плащането по договор се извършва по банков път!