Годишни курсове 2 клас

седмични и уикенд
пакетни обучения
от 29.09.2018 до 15.06.2019 г.
СЪБОТНА ПАКЕТНА ПРОГРАМА с 10% остъпка
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
1. математика за таланти - 90 уч. ч. 72 уч. часа 18 уч. ч. 365 лв
2. английски език - 65 уч. ч. (само в пакет с математика) 60 уч. часа 5 уч. ч. 295 лв
3. рисуване - 66 уч. ч. с преподавател Николай Рогачев 60 уч. часа цената включва материали и участие в три изложби - коледна, пролетна и годишна 295 лв
Предимство на пакетното обучение - може да се подреди в рамките на съботния ден!
Всяко дете трябва да идва на обучение с личен таблет!
Децата почиват през ваканциите и на национални празници!