Конкурси»2019»Математика»Математически звезди

Междинен рейтинг след Черноризец Храбър и Иван Салабашев