Конкурси»2019»Математика»Математически звезди

"Математически звезди" 2019 г.

РЕЙТИНГ 2-6 КЛАС

Предварителен рейтинг за класиране на финален кръг "Математически звезди". Рейтингът се формира като се взимат двата най-добри от трите резултата от състезания „Черноризец Храбър“, „Иван Салабашев“ и „Енигматично“. Резултатите от трите състезания се приравняват към 100, за да бъдат равностойни състезанията.

    Междинен рейтинг след Енигматично 2019 по класове:
  • 2-6 клас

Формулата ви дава възможност да проверите рейтинга си след "Eнигматично".

ФОРМИРАНЕ НА ФИНАЛЕН РЕЙТИНГ „МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ,2019“

Финалният рейтинг се формира от предварителния рейтинг и финал „Математически звезди, 2019“ (15/16 юни ) като двете участват в съотношение 1:1.