Конкурси»2019»Математика»Математически звезди

Нов формат на "Математически звезди" 2019 г.

ФИНАЛ  15/16 юни 2019 г.

 1. Място на провеждане: Рилон Център – Пловдив.
 2. Начин на провеждане:
 • 2 клас  работят на хартия (90 мин.). Нанасят отговорите  в бланка.
 • 3-6. клас работят онлайн в системата Мудъл със собствен таблет, мобилен телефон или лаптоп. (90 мин.).
  Всички регистрирани участници от 3-6 клас ще получат достъп до онлайн системата с две теми за подготовка (Математически звезди 2014 и 2016), за да свикнат с работата в онлайн системата.
 • 5-6. клас финален етап: първите 24 в класирането по квоти (12 – Пловдив и 12 – България) решават допълнителна задача за описание на лист – 40 мин.
  Точките от задачата за описание се добавят към финалния рейтинг, при което максималният възможен рейтинг става 120 точки. Задачата за описание се проверява от доц. Ивайло Кортезов.
 1. Време за работа:
  • 2  - 6. клас   90 мин на хартия.

  • 3  - 4. клас   90 мин в системата мудъл.

  • 5  - 6. клас   90 мин в системата мудъл от 12:30-14:00 ч. + 40 мин. допълнителна задача за описание от 14:30-15:15 ч. .

 2. Организация на работата в системата Мудъл за 3.-6. клас:

       4.1.  Участниците в състезанието попълват верните отговори в електронна бланка.

       4.2.  Участниците в състезанието получат указания за работа и темата на хартия.

       4.3.  Решават задачите на чернова.

       4.4. Попълват отговорите в онлайн системата Мудъл. 

 1. Квестори:В залата ще има квестори, които ще помагат при попълване на резултатите.
 2. Независими наблюдатели: Във всяка зала ще има независими наблюдатели, които следят за коректността на протичане на състезанието.
 3. Класиране:
  • 2 клас Проверката ще бъде направена от екип.
  • 3-6. клас Системата ще генерира автоматично класиране след приключване на финала за съответния клас.
  • 5-6. клас Допълнително се прибавят точките от задачата за описание на първите 24 в класирането по квоти (12 – Пловдив и 12 – България).