Конкурси»2018»Математика»Математически звезди

Междинен рейтинг след Черноризец Храбър и Иван Салабашев