Конкурси»2018»Математика»Математически звезди

"Математически звезди" 2018 г.

РЕЙТИНГ 3-6 КЛАС

Предварителен рейтинг за класиране на финален кръг "Математически звезди". Състезания „Черноризец Храбър“ и „Иван Салабашев“ образуват 75% от рейтинга. Предварителният онлайн кръг /на 27 май/ образува останалите 25% от рейтинга.

ФОРМИРАНЕ НА ФИНАЛЕН РЕЙТИНГ „МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ,2018“

Финалният рейтинг се формира от предварителния рейтинг, полуфинал „Математически звезди, 2018“ (16 юни сутрин) и финал „Математически звезди, 2018“ (16 юни следобед) като трите участват в съотношение 2:3:5.

РЕЙТИНГ 2 КЛАС

Рейтинг 1 за класиране на финален кръг "Математически звезди"

Рейтинг 1 се формира от състезания „Черноризец Храбър“, „Иван Салабашев“ и полуфинал „Математически звезди 2018“ (16 юни сутрин), като се взимат двата най-добри резултата от трите. По този начин се компенсира неучастие в едно от състезанията.

Ще допуснем за участие във финален кръг „Математически звезди, 2018“ и второкласници, които имат по-нисък рейтинг от 50% от двете състезания.

ФОРМИРАНЕ НА ФИНАЛЕН РЕЙТИНГ „МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ, 2018“

Финалният рейтинг се формира от рейтинг 1 и финал „Математически звезди 2018“ (16 юни следобед) в съотношение 1:2.