ВРЕМЕНЕН РЕЙТИНГ ОТ СЪСТЕЗАНИЯ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" И "ИВАН САЛАБАШЕВ"
ПЕТИ КЛАС
РЕЙТИНГ  НАД  50%  С ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" -  ПЛОВДИВ
Междинният рейтинг за математически звезди за 2018 год. за 5 клас е излъчен на базата на резултатите
от два престижни математически конкурса:
национален турнир „Черноризец Храбър“ и  национален турнир „Иван Салабашев“
Рейтинговото класиране е направено като максималният брой точки на двете състезания е приравнен към 100. 
Това прави състезанията равностойни.
                 
Място Име Училище Град ЧХ ЧХ% ИС ИС% рейтинг
1 Веселин Николаев Маркович МГ "Д-р П.Берон" Варна 140 100.00% 60 100.00% 100.00%
1 Добромир Добромиров Ангелов МГ "Д-р П.Берон" Варна 140 100.00% 60 100.00% 100.00%
2 Лазар Иванов Тодоров СМГ София 126 90.00% 60 100.00% 95.00%
3 Демира Георгиева Недева МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 126 90.00% 54 90.00% 90.00%
3 Петър Иванов Узунов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 126 90.00% 54 90.00% 90.00%
4 Георги Георгиев Славчев ПЧМГ София 111 79.29% 60 100.00% 89.64%
5 Милен Миленов Шуманов ПЧМГ София 122 87.14% 54 90.00% 88.57%
6 Ванеса Ангелова Калинкова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 133 95.00% 48 80.00% 87.50%
6 Давид Георгиев Йорданов СМГ София 105 75.00% 60 100.00% 87.50%
6 Християн Атанасов Тодоров ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 133 95.00% 48 80.00% 87.50%
7 Мария Тодорова Тодорова МГ "Д-р П.Берон" Варна 129 92.14% 48 80.00% 86.07%
8 Калоян Владиславов Цанев ПЧМГ София 126 90.00% 48 80.00% 85.00%
9 Ангел Антонов Христов ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 119 85.00% 48 80.00% 82.50%
9 Георги Светлинов Цонев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 140 100.00% 39 65.00% 82.50%
9 Кристина Валентинова Стоянова СМГ София 119 85.00% 48 80.00% 82.50%
9 Сияна Тодорова Майсторова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 133 95.00% 42 70.00% 82.50%
10 Борис Калинов Азгоров ПЧМГ София 129 92.14% 42 70.00% 81.07%
10 Николай Дренчев СМГ София 122 87.14% 45 75.00% 81.07%
11 Александър Красимиров Илиев СМГ София 100 71.43% 54 90.00% 80.71%
12 Никола Кирилов Георгиев ПЧМГ София 112 80.00% 48 80.00% 80.00%
12 Петко Валериев Лазаров ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 112 80.00% 48 80.00% 80.00%
13 Виктор Теодоров Илиев МГ "Д-р П.Берон" Варна 111 79.29% 48 80.00% 79.64%
13 Иван Статулов СМГ София 111 79.29% 48 80.00% 79.64%
13 Йоан Данаилов Добрев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 111 79.29% 48 80.00% 79.64%
14 Рая Ивова Шикова ПМГ гр.Габрово Габрово 108 77.14% 48 80.00% 78.57%
14 Цветан Иванов Тинев МГ "Д-р П.Берон" Варна 108 77.14% 48 80.00% 78.57%
15 Иво Владимиров Петревски ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 107 76.43% 48 80.00% 78.21%
15 Калоян Кирилов СМГ София 107 76.43% 48 80.00% 78.21%
15 Мона-Никол Апостолова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 107 76.43% 48 80.00% 78.21%
16 Мартин Драгомиров Стойнев ПЧМГ София 104 74.29% 48 80.00% 77.14%
17 Весела Георгиева Николаева ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 117 83.57% 42 70.00% 76.79%
17 Силвия Дянкова ЧСУсРЧЕО "ЕСПА" София 117 83.57% 42 70.00% 76.79%
18 Бетина Атанасова Богомилова МГ "Д-р П.Берон" Варна 101 72.14% 48 80.00% 76.07%
18 Калоян Еленков СМГ София 101 72.14% 48 80.00% 76.07%
19 Грасиела Тодорова Атанасова МГ "Д-р П.Берон" Варна 111 79.29% 42 70.00% 74.64%
19 Иван Атанасов СМГ София 111 79.29% 42 70.00% 74.64%
19 Калоян Георгиев Петров ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 111 79.29% 42 70.00% 74.64%
20 Симона Димитрова Иванова МГ "Д-р П.Берон" Варна 103 73.57% 45 75.00% 74.29%
21 Диана Константинова Андреева ПЧМГ София 108 77.14% 42 70.00% 73.57%
22 Йоана Орлинова Младенова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 93 66.43% 48 80.00% 73.21%
22 Калоян Христов Христов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 114 81.43% 39 65.00% 73.21%
22 Виктор Димитров Шаовчев ППМГ София 107 76.43% 42 70.00% 73.21%
23 Мария Димитрова Ангелова ПЧМГ София 106 75.71% 42 70.00% 72.86%
24 Алберт-Константин Асенов Иваницов ПЧМГ София 111 79.29% 39 65.00% 72.14%
24 Виктор Николаев Ангелов СМГ София 104 74.29% 42 70.00% 72.14%
24 Николай Захариев 125 СУ София 104 74.29% 42 70.00% 72.14%
24 Пламен Лъчезаров Трендафилов СМГ София 118 84.29% 36 60.00% 72.14%
24 Християна Петкова Василева ОУ "Елисавета Багряна" Сливен 104 74.29% 42 70.00% 72.14%
25 Максим Николаев Костов СМГ София 89 63.57% 48 80.00% 71.79%
26 Мария Миленова Динкова МГ "Гео Милев" Плевен 88 62.86% 48 80.00% 71.43%
26 Емили Бориславова Цолова ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 102 72.86% 42 70.00% 71.43%
27 Илия Константинов Василев ПЧМГ София 122 87.14% 33 55.00% 71.07%
27 Момчил Ненчев Георгиев 107 ОУ София 101 72.14% 42 70.00% 71.07%
27 Николай Любомиров Иванов СМГ София 101 72.14% 42 70.00% 71.07%
28 Александър Георгиев Михайлов МГ "Д-р П.Берон" Варна 121 86.43% 33 55.00% 70.71%
28 Даниел Илиев Койнов ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 86 61.43% 48 80.00% 70.71%
28 Кристиян Даниелов Каменов ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 128 91.43% 30 50.00% 70.71%
28 Людмил Светлозаров Нунев МГ "Д-р П.Берон" Варна 100 71.43% 42 70.00% 70.71%
29 Данаил Стефанов Михайлов 107 ОУ София 113 80.71% 36 60.00% 70.36%
29 Калина Бъндева СМГ София 99 70.71% 42 70.00% 70.36%
29 Мартин Александров Макелов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 106 75.71% 39 65.00% 70.36%
30 Георги Петров Пачников 107 ОУ София 111 79.29% 36 60.00% 69.64%
30 Карина Иванова Стойнова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 125 89.29% 30 50.00% 69.64%
30 Никола Георгиев 125 СУ София 118 84.29% 33 55.00% 69.64%
30 Никола Иванов Георгиев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 97 69.29% 42 70.00% 69.64%
30 Велислав Борисов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 97 69.29% 42 70.00% 69.64%
31 Атанас Проданов Сталев МГ "Д-р П.Берон" Варна 110 78.57% 36 60.00% 69.29%
31 Гергана Георгиева Желева СМГ София 96 68.57% 42 70.00% 69.29%
31 Иван Василев Аврейски МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 96 68.57% 42 70.00% 69.29%
31 Калоян Иванов Славков 107 ОУ София 96 68.57% 42 70.00% 69.29%
31 Кирил Иванов Николов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 110 78.57% 36 60.00% 69.29%
31 Кристиан Николаев Велчев МГ "Д-р П.Берон" Варна 96 68.57% 42 70.00% 69.29%
32 Мила Димитрова Бончева ПЧМГ София 95 67.86% 42 70.00% 68.93%
33 Анас Аднан Макхзум ПЧМГ София 87 62.14% 45 75.00% 68.57%
34 Атанас Ивайлов Ивановски ЧОУ "Света София" София 107 76.43% 36 60.00% 68.21%
34 Дилян Тихомиров Димитров ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 79 56.43% 48 80.00% 68.21%
34 Николета Илиева Илиева СМГ София 107 76.43% 36 60.00% 68.21%
34 Кирил Марин Кандиларов СМГ София 100 71.43% 39 65.00% 68.21%
35 Бояна Иванова Георгиева СМГ София 92 65.71% 42 70.00% 67.86%
35 Георги Димов Данев МГ "Д-р П.Берон" Варна 99 70.71% 39 65.00% 67.86%
35 Мартин Николаев Николов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 99 70.71% 39 65.00% 67.86%
35 Христо Гергов Хайдутов СУ "Св. Св. Крил и Методий" Козлодуй 106 75.71% 36 60.00% 67.86%
36 Калоян Яворов Колев ОУ "П.Р.Славейков" Варна 105 75.00% 36 60.00% 67.50%
36 Михаил Стаматов Петков ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 98 70.00% 39 65.00% 67.50%
36 Никола Славков Гюлев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 112 80.00% 33 55.00% 67.50%
37 Алексей Алексеевич Рогачев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 97 69.29% 39 65.00% 67.14%
37 Ана Димитрова Димитрова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 104 74.29% 36 60.00% 67.14%
37 Мария Демирова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 90 64.29% 42 70.00% 67.14%
38 Деляна Диянова Иванова 107 ОУ София 88 62.86% 42 70.00% 66.43%
39 Калоян Делянов Неделчев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 108 77.14% 33 55.00% 66.07%
40 Марио Ивелинов Фотев ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 100 71.43% 36 60.00% 65.71%
40 Радослав Миленов Ямаков 1 СУ София 121 86.43% 27 45.00% 65.71%
40 Теодор Миленов Кънчев ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Варна 93 66.43% 39 65.00% 65.71%
41 Вергиния Илианова Колева СМГ София 99 70.71% 36 60.00% 65.36%
41 Стела Бисерова Бинева ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 92 65.71% 39 65.00% 65.36%
42 Александър Антонов Съботинов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 91 65.00% 39 65.00% 65.00%
42 Константин Яворов Калчев МГ "Д-р П.Берон" Варна 105 75.00% 33 55.00% 65.00%
43 Калоян Славов Гърков СМГ София 90 64.29% 39 65.00% 64.64%
43 Теодоси Петков Пенев СУ "Васил Левски" Крумовград 104 74.29% 33 55.00% 64.64%
43 Боряна Иванова Никова ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 97 69.29% 36 60.00% 64.64%
43 Георги Калинов Трайков СМГ София 111 79.29% 30 50.00% 64.64%
44 Владимир Станиславов Димитров СУ "П.Р.Славейков" Добрич 103 73.57% 33 55.00% 64.29%
44 Мая Мирославова Димитрова МГ "Д-р П.Берон" Варна 103 73.57% 33 55.00% 64.29%
44 Борис Ивайлов Карабойков ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 96 68.57% 36 60.00% 64.29%
44 Ивайла Недялкова Жекова   ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 96 68.57% 36 60.00% 64.29%
44 Теодор Павлов Димов ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 96 68.57% 36 60.00% 64.29%
45 Виктор Ивайлов Петков ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 81 57.86% 42 70.00% 63.93%
46 Калин Огнянов 145 ОУ София 94 67.14% 36 60.00% 63.57%
46 Станислав Викторов Иванов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 80 57.14% 42 70.00% 63.57%
46 Борис Кирилов Велчев СМГ София 80 57.14% 42 70.00% 63.57%
47 Тодор Мариянов Зеленков ОУ "Св. Патриарх Евтимий" Велико Търново 107 76.43% 30 50.00% 63.21%
48 Ивайло Симеонов Симеонов ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 92 65.71% 36 60.00% 62.86%
48 Миряна Владимирова Тунтева ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 99 70.71% 33 55.00% 62.86%
48 Надежда Калинова Христова МГ "Д-р П.Берон" Варна 99 70.71% 33 55.00% 62.86%
48 Ния Нанева Трандева 22 СУ София 99 70.71% 33 55.00% 62.86%
49 Георги Георгиев Енчев МГ "Гео Милев" Плевен 84 60.00% 39 65.00% 62.50%
49 Иван Красимиров Петков СМГ София 84 60.00% 39 65.00% 62.50%
49 Калин Стилиянов Узунов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 91 65.00% 36 60.00% 62.50%
50 Екатерина Стефанова Стойчева СМГ София 104 74.29% 30 50.00% 62.14%
50 Христо Христов Топалски ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 97 69.29% 33 55.00% 62.14%
51 Александър Александров Попвеличков МГ "Д-р П.Берон" Варна 82 58.57% 39 65.00% 61.79%
51 Борис Димитров Тодоров ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 89 63.57% 36 60.00% 61.79%
51 Димитър Петров Петров СМГ София 103 73.57% 30 50.00% 61.79%
51 Михаил Любенов Шекерджиев СМГ София 110 78.57% 27 45.00% 61.79%
51 Теодор Валериев Витанов ППМГ "Екзарх Антим" Видин 82 58.57% 39 65.00% 61.79%
51 Марин Костадинов Райчев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 89 63.57% 36 60.00% 61.79%
52 Стела Светланова Ангелова ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 88 62.86% 36 60.00% 61.43%
52 Християн Петромиров Лазаров СУ Божурище София 95 67.86% 33 55.00% 61.43%
53 Деян Миленов Димитров МГ "Д-р П.Берон" Варна 93 66.43% 33 55.00% 60.71%
53 Емилия Здравкова Караджова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 100 71.43% 30 50.00% 60.71%
53 Никола Владимиров Гранитски МГ "Д-р П.Берон" Варна 100 71.43% 30 50.00% 60.71%
53 Христо Веселинов Камалиев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 79 56.43% 39 65.00% 60.71%
54 Цветелина Бориславова Георгиева МГ "Д-р П.Берон" Варна 92 65.71% 33 55.00% 60.36%
55 Кремена Маринова Крумова МГ "Д-р П.Берон" Варна 112 80.00% 24 40.00% 60.00%
55 Алев Месру Гемеджи МГ "Д-р П.Берон" Варна 98 70.00% 30 50.00% 60.00%
55 Оги Огнян Гложев ПЧМГ София 70 50.00% 42 70.00% 60.00%
55 Пресиян Красимиров Жеков 125 СУ София 84 60.00% 36 60.00% 60.00%
56 Мерилин Христова Ангелова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 90 64.29% 33 55.00% 59.64%
57 Петър Емил Костурков МГ "Д-р П.Берон" Варна 97 69.29% 30 50.00% 59.64%
58 Валери Велиславов Бановски ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 89 63.57% 33 55.00% 59.29%
58 Мария Константинова 125 СУ София 96 68.57% 30 50.00% 59.29%
59 Димитър Теодоров Велчев ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 95 67.86% 30 50.00% 58.93%
60 Белослава Димитрова Терзиева ОУ "П.Р.Славейков" Варна 100 71.43% 27 45.00% 58.21%
60 Лора Руменова Илиева ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 86 61.43% 33 55.00% 58.21%
61 Ралица Свиленова Добрева ОУ "Захари Стоянов" Варна 113 80.71% 21 35.00% 57.86%
62 Валентин Пламенов Иванов ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 84 60.00% 33 55.00% 57.50%
62 Мирослав Атанасов 125 СУ София 91 65.00% 30 50.00% 57.50%
63 Борис Биков 125 СУ София 97 69.29% 27 45.00% 57.14%
63 Ралица Валентинова Йорданова СУ "П.Р.Славейков" Добрич 97 69.29% 27 45.00% 57.14%
63 Кристиян Юлиянов Златев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 83 59.29% 33 55.00% 57.14%
64 Александър Илиянов Райчев 107 ОУ София 96 68.57% 27 45.00% 56.79%
64 Даниел Василев Новоселски ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 89 63.57% 30 50.00% 56.79%
64 Ивайло Къртев СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 82 58.57% 33 55.00% 56.79%
64 Ирина Станиславовна Семенякина ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 89 63.57% 30 50.00% 56.79%
64 Йоана Стефанова Станева МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 82 58.57% 33 55.00% 56.79%
64 Мартин Павлинов Бакалов МГ "Д-р П.Берон" Варна 103 73.57% 24 40.00% 56.79%
64 Николай Василев Деспотов ППМГ ''Акад.  Никола Обрешков" Бургас 89 63.57% 30 50.00% 56.79%
64 Рая Калоянова Пенева ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 103 73.57% 24 40.00% 56.79%
65 Мая Киркова СМГ София 81 57.86% 33 55.00% 56.43%
65 Румен Делянов Павлов ОУ "А. Г. Коджакафалията" Бургас 81 57.86% 33 55.00% 56.43%
66 Карина Христова Карачорова МГ "Д-р П.Берон" Варна 80 57.14% 33 55.00% 56.07%
66 Сара Емилова Бухова 64. ОУ София 101 72.14% 24 40.00% 56.07%
67 Веселин Тодоров Калинов ОУ "П.Р.Славейков" Варна 86 61.43% 30 50.00% 55.71%
67 Николай Василев СУ "Отец Паисий" Пловдив 79 56.43% 33 55.00% 55.71%
68 Андреа Николаева Нейчева СМГ София 78 55.71% 33 55.00% 55.36%
68 Иван Чавдаров Сираков СМГ София 85 60.71% 30 50.00% 55.36%
68 Олег Мавров 125 СУ София 85 60.71% 30 50.00% 55.36%
68 Тимон Стилянов Трифонов ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 113 80.71% 18 30.00% 55.36%
68 Христо Иванов Иванов ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 92 65.71% 27 45.00% 55.36%
69 Александър Лъчезаров Ризов ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 98 70.00% 24 40.00% 55.00%
69 Даниел Пламенов Узунов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 98 70.00% 24 40.00% 55.00%
69 Мариян Скотт Хилл 107 ОУ София 84 60.00% 30 50.00% 55.00%
69 Панайот Иванов Димитров ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 70 50.00% 36 60.00% 55.00%
70 Боян Георгиев СМГ София 104 74.29% 21 35.00% 54.64%
70 Константина Бориславова Страхинова ЧОУ "Света София" София 76 54.29% 33 55.00% 54.64%
70 Мартина Бикова 138 СУ София 83 59.29% 30 50.00% 54.64%
70 Яница Ангелова Янева МГ "Д-р П.Берон" Варна 90 64.29% 27 45.00% 54.64%
71 Вероника Владислав Гловния МГ "Д-р П.Берон" Варна 75 53.57% 33 55.00% 54.29%
71 Ивайло Светославов Добрев ОУ "Цар Симеон I" Варна 82 58.57% 30 50.00% 54.29%
71 Ивана Христова Христова СУ "П.Р.Славейков" Добрич 82 58.57% 30 50.00% 54.29%
71 Ванина Александрова Мукова МГ "Д-р П.Берон" Варна 68 48.57% 36 60.00% 54.29%
72 Рада Николаева Тишева ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 74 52.86% 33 55.00% 53.93%
72 Румен Асенов Милев 107 ОУ София 95 67.86% 24 40.00% 53.93%
73 Климент Димитров Илиев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 87 62.14% 27 45.00% 53.57%
73 София Свиленова Митева 107 ОУ София 101 72.14% 21 35.00% 53.57%
74 Калоян Петков Стаматов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 86 61.43% 27 45.00% 53.21%
74 Никола Тодоров Бъчваров ОУ "А. Г. Коджакафалията" Бургас 86 61.43% 27 45.00% 53.21%
74 Йордан Петков МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 93 66.43% 24 40.00% 53.21%
75 Виктор Георгиев Грозев ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 85 60.71% 27 45.00% 52.86%
75 Жанет Миленова Михова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 99 70.71% 21 35.00% 52.86%
75 Живослав Георгиев Атанасов ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 92 65.71% 24 40.00% 52.86%
75 Кирил Ивелинов Тодоров ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 113 80.71% 15 25.00% 52.86%
75 Константин Петков Тодоров 14 СУ София 85 60.71% 27 45.00% 52.86%
75 Никола Кирилов Рибаров 107 ОУ София 92 65.71% 24 40.00% 52.86%
75 Никола Тихомиров Николов ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 92 65.71% 24 40.00% 52.86%
76 Никола Даниелов Минчев ПМГ "Иван Вазов" Добрич 77 55.00% 30 50.00% 52.50%
76 Самуил Александров Василев СУ "П.Р.Славейков" Добрич 84 60.00% 27 45.00% 52.50%
76 Ема Христова Беличева ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 98 70.00% 21 35.00% 52.50%
77 Антон Светлинов Иванов 107 ОУ София 83 59.29% 27 45.00% 52.14%
77 Богдан Генчев Арабаджиев 107 ОУ София 90 64.29% 24 40.00% 52.14%
77 Марио Бониславов Попов IX ОУ "П. Яворов" Благоевград 90 64.29% 24 40.00% 52.14%
78 Елена Харалампиева 128 СУ София 82 58.57% 27 45.00% 51.79%
78 Боряна Веселинова Янева СУ "П.Р.Славейков" Добрич 75 53.57% 30 50.00% 51.79%
78 Криси Красимирова Стоянова ПМГ"Акад. С. Корольов" Благоевград 89 63.57% 24 40.00% 51.79%
79 Георги Стефанов Радев 107 ОУ София 81 57.86% 27 45.00% 51.43%
79 Борис Евгениев Анастасов VIII СУ "Арсени Костенцев" Благоевград 95 67.86% 21 35.00% 51.43%
79 Ная Димитрова Димитрова ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 88 62.86% 24 40.00% 51.43%
80 Ванина Атанасова Лалева 107 ОУ София 73 52.14% 30 50.00% 51.07%
80 Йоан Вигенин СМГ София 87 62.14% 24 40.00% 51.07%
80 Нинко Павлович 125 СУ София 87 62.14% 24 40.00% 51.07%
80 Сияна Крумова Костова ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 87 62.14% 24 40.00% 51.07%
81 Благовеста Рафаел Тошева ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 79 56.43% 27 45.00% 50.71%
81 Ивайло Бисеров Топчиев ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 72 51.43% 30 50.00% 50.71%
81 Марио Якимов Симеонов ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 58 41.43% 36 60.00% 50.71%
81 Самуил Ивайлов Стойчев МГ "Д-р П.Берон" Варна 86 61.43% 24 40.00% 50.71%
81 Христо Стоянов Дорутев ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 86 61.43% 24 40.00% 50.71%
82 Даниел Ангелов 125 СУ София 71 50.71% 30 50.00% 50.36%
82 Лора Андреева Цекова  ПЧМГ София 85 60.71% 24 40.00% 50.36%
83 Анджелина Керай  125 СУ София 84 60.00% 24 40.00% 50.00%
84 Ирен Добрева ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 97 69.29% 18 30.00% 49.64%
85 Виктория Ангелова Вълканова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 82 58.57% 24 40.00% 49.29%
85 Давид Валентинов Атанасов ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 68 48.57% 30 50.00% 49.29%
85 Дориана Владиславова Петкова ОУ "А. Г. Коджакафалията" Бургас 68 48.57% 30 50.00% 49.29%
85 Сияна Сергеева Миланова 107 ОУ София 82 58.57% 24 40.00% 49.29%
86 Калоян Атанасов 125 СУ София 81 57.86% 24 40.00% 48.93%
87 Александър Цветков 138 СУ София 80 57.14% 24 40.00% 48.57%
87 Георги Калоянов Николов ПМГ "Иван Вазов" Добрич 80 57.14% 24 40.00% 48.57%
87 Светослав Димов Стоилов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 80 57.14% 24 40.00% 48.57%
88 Виктория Калинова 125 СУ София 58 41.43% 33 55.00% 48.21%
88 Магдалена Стоянова Стоянова ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 114 81.43% 9 15.00% 48.21%
89 Антон Александров Лефтеров ЧОУ "Св. София" София 78 55.71% 24 40.00% 47.86%
90 Преслав Станиславов Стоев ОУ "Христо Ботев" Добрич 77 55.00% 24 40.00% 47.50%
90 Александър Александров Христов ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 98 70.00% 15 25.00% 47.50%
90 Богдан Стефанов Станев СУ "П.Р.Славейков" Добрич 84 60.00% 21 35.00% 47.50%
90 Деница Стефанова Георгиева ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 84 60.00% 21 35.00% 47.50%
90 Костадин Стефанов Кудев 125 СУ София 70 50.00% 27 45.00% 47.50%
90 Теодор Петров Тошев 107 ОУ София 98 70.00% 15 25.00% 47.50%
91 Виктория Валентинова Чорбаджийска ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 83 59.29% 21 35.00% 47.14%
91 Георги Георгиев ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 69 49.29% 27 45.00% 47.14%
91 Никола Маринов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 69 49.29% 27 45.00% 47.14%
92 Катрин Асенова Петрова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 68 48.57% 27 45.00% 46.79%
92 Маня Стефанова Читакова ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 68 48.57% 27 45.00% 46.79%
92 Мария Алексеева Атанасова ПМГ"Акад. С. Корольов" Благоевград 96 68.57% 15 25.00% 46.79%
92 Никола Марианов Недков ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 68 48.57% 27 45.00% 46.79%
93 Андреа Юрукова 125 СУ София 67 47.86% 27 45.00% 46.43%
93 Кристина Ангелова Кирилова ПМГ "Иван Вазов" Добрич 81 57.86% 21 35.00% 46.43%
93 Кристиян Данаилов Пашов СУ "Васил Левски" Севлиево 88 62.86% 18 30.00% 46.43%
94 Кристиана Иванова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 72 51.43% 24 40.00% 45.71%
94 Рени Огнянова Паскалева МГ "П. Берон" Варна 128 91.43% 0 0.00% 45.71%
95 Павел Станимиров Стоянов ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 78 55.71% 21 35.00% 45.36%
96 Десислава Емилова Неделчева ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 70 50.00% 24 40.00% 45.00%
96 Димитър Веселинов Арденски МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 54 90.00% 45.00%
96 Димитър Германов СМГ София 0 0.00% 54 90.00% 45.00%
96 Емилия Чачова СМГ София 0 0.00% 54 90.00% 45.00%
96 Мартин Красенов Иванов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 54 90.00% 45.00%
96 Силвана Иванова Иванова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 91 65.00% 15 25.00% 45.00%
97 Лора Димитрова Лукманова СМГ София 125 89.29% 0 0.00% 44.64%
98 Преслав Преславов Петров ПМГ "Иван Вазов" Добрич 82 58.57% 18 30.00% 44.29%
99 Магдалина Ивайлова Кастеллиева 107. ОУ "Хан Крум" София 74 52.86% 21 35.00% 43.93%
99 Максим Георгиев Христов ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 67 47.86% 24 40.00% 43.93%
100 Максимилиан Александров Великов ОУ "А. Г. Коджакафалията" Бургас 80 57.14% 18 30.00% 43.57%
100 Николай Николаев Спасов ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 94 67.14% 12 20.00% 43.57%
101 Дейвид Стефанов Стефанов ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 86 61.43% 15 25.00% 43.21%
101 Йоанна МИрославова Тодорова МГ "Д-р П.Берон" Варна 121 86.43% 0 0.00% 43.21%
102 Денис Георгиев Костадинов СУ "Св.Климент Охридски" Варна 57 40.71% 27 45.00% 42.86%
102 Ния Драгомирова Рашева СМГ София 120 85.71% 0 0.00% 42.86%
103 Георги Димитров Гочев VII СУ "К. Шапкарев" Благоевград 77 55.00% 18 30.00% 42.50%
103 Сава Николай Димитров 107 ОУ София 56 40.00% 27 45.00% 42.50%
104 Здравко Бориславов Николаев ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 55 39.29% 27 45.00% 42.14%
104 Манол Росенов Русков СМГ София 118 84.29% 0 0.00% 42.14%
105 Владислав Кристиянов Скрински ЧОУ"Св.София" София 117 83.57% 0 0.00% 41.79%
105 Рая Борисова Монова СМГ София 117 83.57% 0 0.00% 41.79%
105 Алекс Емандиев ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 75 53.57% 18 30.00% 41.79%
105 Божидара Станимирова Георгиева ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 75 53.57% 18 30.00% 41.79%
106 Катрин Георгиева Колева ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 73 52.14% 18 30.00% 41.07%
107 Емилиана Димитрова СМГ София 114 81.43% 0 0.00% 40.71%
107 Ива Милен Бонева 107 ОУ София 72 51.43% 18 30.00% 40.71%
107 Лазар Делянов Тодоров СМГ София 114 81.43% 0 0.00% 40.71%
107 Стефан Николаев Спасов СМГ София 114 81.43% 0 0.00% 40.71%
107 Янина Ангелова Найденова ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 65 46.43% 21 35.00% 40.71%
108 Ангел Михайлов 125 СУ София 57 40.71% 24 40.00% 40.36%
108 Йосиф Бисеров Касабов ОУ "П. Р. Славейков" Ямбол 57 40.71% 24 40.00% 40.36%
108 Натали Станимирова Георгиева ОУ "Христо Ботев" Мездра 64 45.71% 21 35.00% 40.36%
108 Нико Ибришимов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 64 45.71% 21 35.00% 40.36%
108 Николай Владимиров Савов ПЧМГ София 113 80.71% 0 0.00% 40.36%
109 Александър Атанасов Илиев СМГ София 112 80.00% 0 0.00% 40.00%
109 Андрей Василев Атанасов СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 63 45.00% 21 35.00% 40.00%
109 Иван Дениславов Генчев ППМГ"Акад. Н.Обрешков" Разград 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
109 Катрин Иванова Нинова МГ Плевен 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
109 Павел Петров Пешев ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
109 Радост Николаева Бакалова СУ "Васил Левски" Севлиево 70 50.00% 18 30.00% 40.00%
109 Станислав Боянов Стоичков МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 48 80.00% 40.00%
110 Гергана Петрова Петрова ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 69 49.29% 18 30.00% 39.64%
110 Александра Светлозарова Янкова 92 ОУ София 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
110 Александър Алексеевич Рожков ЧСУ "Юрий Гагарин" Варна 76 54.29% 15 25.00% 39.64%
110 Константин Владимиров Дичев   София 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
110 Мартин Тодоров Ганчев СМГ София 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
110 Павел Костадинов Йорданов СМГ София 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
110 Юлия Александрова Козарова 125 СУ София 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
110 Яна Бориславова Спасова 125 СУ София 111 79.29% 0 0.00% 39.64%
111 Васил Великов Василев ПМГ "Иван Вазов" Добрич 75 53.57% 15 25.00% 39.29%
111 София Стефанова Минчева 107 ОУ София 75 53.57% 15 25.00% 39.29%
112 Емил Василев Атанасов ПЧМГ София 109 77.86% 0 0.00% 38.93%
112 Калоян Тихомиров Опров ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 74 52.86% 15 25.00% 38.93%
112 Димитър Костов ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 74 52.86% 15 25.00% 38.93%
113 Габриела Чавдарова Иглева СМГ София 108 77.14% 0 0.00% 38.57%
113 Доника Мариянова Кирова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 73 52.14% 15 25.00% 38.57%
113 Ирина Александрова Андонова ОУ "Христо Смирненски" Хасково 66 47.14% 18 30.00% 38.57%
114 Анна Мирославова Маркова СУ "Васил Левски" Севлиево 51 36.43% 24 40.00% 38.21%
114 Даниел Петров Стоянов 107 ОУ София 65 46.43% 18 30.00% 38.21%
114 Емилия Чачова СМГ София 107 76.43% 0 0.00% 38.21%
114 Лора Яворова Спирова МГ "Д-р П.Берон" Варна 107 76.43% 0 0.00% 38.21%
114 Пресиян Даниелов Александров ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 44 31.43% 27 45.00% 38.21%
115 Виктор Станиславов Русев ОУ "Антон Страшимиров" Варна 106 75.71% 0 0.00% 37.86%
115 Владимир Павлов Павлов ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 78 55.71% 12 20.00% 37.86%
115 Иван Иванов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 106 75.71% 0 0.00% 37.86%
115 Илияна Веселинова Сладкова ПЧМГ София 106 75.71% 0 0.00% 37.86%
116 Габриела Павлова Табакова СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 63 45.00% 18 30.00% 37.50%
116 Елиза Михайлова СМГ София 105 75.00% 0 0.00% 37.50%
116 Ивайло Василев Кърджев СМГ София 105 75.00% 0 0.00% 37.50%
116 Иванина Светославова Андонова ОУ "П.Р.Славейков" Варна 105 75.00% 0 0.00% 37.50%
116 Макс Валериев Вълчев ЧОУ "Света София" София 0 0.00% 45 75.00% 37.50%
116 Рая Христова Николова СУ "Иван Вазов" Мездра 77 55.00% 12 20.00% 37.50%
116 Светослав Стоянов Пеньовски  СМГ София 105 75.00% 0 0.00% 37.50%
117 Габриела Панова СМГ София 104 74.29% 0 0.00% 37.14%
117 Мартин Ивов Минков СМГ София 104 74.29% 0 0.00% 37.14%
117 Николай Бойчев СМГ София 104 74.29% 0 0.00% 37.14%
117 Огнян Мирославов Йоргов СМГ София 104 74.29% 0 0.00% 37.14%
117 Томи Томов Величков СМГ София 104 74.29% 0 0.00% 37.14%
117 Цветомир Мирослав Новак СМГ София 104 74.29% 0 0.00% 37.14%
118 Боян Димитров Любчов ППМГ "Екзарх Антим" Видин 61 43.57% 18 30.00% 36.79%
118 Дара Антонова Славова   Силистра 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
118 Дарина Лопарска СМГ София 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
118 Жана Великова 125 СУ София 82 58.57% 9 15.00% 36.79%
118 Мартин Евгениев Андонов СМГ София 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
118 Никол Острева СМГ София 103 73.57% 0 0.00% 36.79%
119 Димитър Елков ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 74 52.86% 12 20.00% 36.43%
119 Андрей Руменов Паунов 107 ОУ София 60 42.86% 18 30.00% 36.43%
119 Йоана Валентинова Богданова 31 СУЧЕМ София 102 72.86% 0 0.00% 36.43%
119 Мария Йорданова Колева ОУ "Елисавета Багряна" Сливен 102 72.86% 0 0.00% 36.43%
119 Огнян Димитров Димитров ПЧМГ София 102 72.86% 0 0.00% 36.43%
119 Стефани Вангелова Попова СМГ София 102 72.86% 0 0.00% 36.43%
119 Стилиян Петков СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 53 37.86% 21 35.00% 36.43%
120 Кирил Стефанов Бакалов 107 ОУ София 73 52.14% 12 20.00% 36.07%
120 Александра Стойчева Митева СУ "Сава Доброплодни" Шумен 101 72.14% 0 0.00% 36.07%
120 Александра Цветанова СМГ София 101 72.14% 0 0.00% 36.07%
120 Александър Добрев Добрев ОУ "П. Р. Славейков" Бургас 80 57.14% 9 15.00% 36.07%
120 Ана Георгиева Станкова ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 52 37.14% 21 35.00% 36.07%
120 Златимир Георгиев Петров ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 101 72.14% 0 0.00% 36.07%
120 Иляида Кенан Нури СУ "Сава Доброплодни" Шумен 80 57.14% 9 15.00% 36.07%
120 Йоан Гуцин СМГ София 101 72.14% 0 0.00% 36.07%
120 Крум Чавдаров Савов   Силистра 101 72.14% 0 0.00% 36.07%
121 Андон Тепавичаров СМГ София 100 71.43% 0 0.00% 35.71%
121 Деян Деянов Илиев СМГ София 100 71.43% 0 0.00% 35.71%
121 Росен Руменов Данаилов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 100 71.43% 0 0.00% 35.71%
122 Александър Велчев СМГ София 99 70.71% 0 0.00% 35.36%
122 Вероника Ботева СМГ София 99 70.71% 0 0.00% 35.36%
122 Димана Георгиева Иванова СУ "Иван Вазов" Плевен 99 70.71% 0 0.00% 35.36%
122 Кристиян Кирилов Грозев СМГ София 99 70.71% 0 0.00% 35.36%
122 Людмила Димитрова Канева СМГ София 99 70.71% 0 0.00% 35.36%
122 Николай Петров Гурков ПЧМГ София 99 70.71% 0 0.00% 35.36%
122 Симона Петрова Гагарова СМГ София 99 70.71% 0 0.00% 35.36%
122 Тома Стефанов Каймаканов 4 ОУ София 99 70.71% 0 0.00% 35.36%
123 Александър Петров Георгиев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Александър Цветомир Мургин ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Весела Георгиева Николова ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Виктория Живкова Иванова МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Владислав Бориславов Тодоров МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Владислав Емилов Георгиев ОУ "Христо Ботев" Мездра 56 40.00% 18 30.00% 35.00%
123 Георги   Мирославов   Николов ПЧМГ София 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Георги Дамянов Илиев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Диана Андреева Жекова МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Емилия Росенова Иванова ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Йордан Стефанов Симонски ПМГ"Акад. С. Корольов" Благоевград 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Кристиян Асенов Атанасов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Кристиян Петров Симчев СМГ София 98 70.00% 0 0.00% 35.00%
123 Лора Огнянова Атанасова МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Малена Пееткова Маринова ЧСУ "Юрий Гагарин" Варна 98 70.00% 0 0.00% 35.00%
123 Мария Андреева Пейчева СМГ София 98 70.00% 0 0.00% 35.00%
123 Мария Йорданова Колева ОУ "Елисавета Багряна" Сливен 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Мартин Кременов Петков ОУ"Иван Вазов" Горна Оряховица 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Никола Обрешков 125 СУ София 49 35.00% 21 35.00% 35.00%
123 Николай Евгениев Николаев ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Ния Миленова Пулева ОУ "П. Р. Славейков" Варна 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
123 Нора Огнянова Паскалева МГ "П. Берон" Варна 98 70.00% 0 0.00% 35.00%
123 Симона - Джанан Дюзгюн Кая ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 42 70.00% 35.00%
124 Александър Иванов Коджабашийски СМГ София 97 69.29% 0 0.00% 34.64%
124 Дана Емануилова Тодорова СМГ София 97 69.29% 0 0.00% 34.64%
124 Ирен Миленкова СМГ София 97 69.29% 0 0.00% 34.64%
124 Лъчезар Стоянов Тонев ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 97 69.29% 0 0.00% 34.64%
124 Ралица Марчева СМГ София 97 69.29% 0 0.00% 34.64%
125 Александър Гълъбов 145 ОУ София 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
125 Александър Мирославов Гатев СМГ София 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
125 Борис Христов Марков СМГ София 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
125 Георги Мирославов Николов ПЧМГ София 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
125 Димитър Илианов Мирчев СУ "Иван Вазов" Плевен 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
125 Йоана Калинова Тодорова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
125 Мария-Луиза Павлова Пенева ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
125 Михаил Росенов Хаджиев ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 68 48.57% 12 20.00% 34.29%
125 Никола Стефанов Луков ПЧМГ София 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
125 Сияна Богомилова Живкова СУ "Св.Климент Охридски" Варна 75 53.57% 9 15.00% 34.29%
125 Юлия Тодорова Георгиева 32 СУ София 96 68.57% 0 0.00% 34.29%
126 Асен Иванов Царев ППМГ " Васил Левски" Смолян 95 67.86% 0 0.00% 33.93%
126 Зорница Станчева Иванова СМГ София 95 67.86% 0 0.00% 33.93%
126 Иляида Кенан Нури СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 46 32.86% 21 35.00% 33.93%
126 Калоян Августинов Маринов СМГ София 95 67.86% 0 0.00% 33.93%
126 Цветан Цанков 145 ОУ София 95 67.86% 0 0.00% 33.93%
126 Явор Иванов Стойков Първо частно прогимназиално училище Бургас 60 42.86% 15 25.00% 33.93%
127 Веселин Веселинов Георгиев ПМГ "Иван Вазов" Добрич 66 47.14% 12 20.00% 33.57%
127 Александра Кръстева СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 94 67.14% 0 0.00% 33.57%
127 Боряна Иванова Кюркчиева ПЧМГ София 94 67.14% 0 0.00% 33.57%
127 Дейвид Искрен Аврамов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 94 67.14% 0 0.00% 33.57%
127 Иван Дюлгерски ОУ "Райна Княгиня" Пловдив 94 67.14% 0 0.00% 33.57%
127 Мая Маринова Лесева СМГ София 94 67.14% 0 0.00% 33.57%
127 Радостин Валентинов Николов СУ "Васил Левски" Севлиево 94 67.14% 0 0.00% 33.57%
128 Боян Йорданов 125 СУ София 93 66.43% 0 0.00% 33.21%
128 Мирела Адрианова Илиева ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 93 66.43% 0 0.00% 33.21%
128 Радина Венелинова Христова   Силистра 93 66.43% 0 0.00% 33.21%
128 Христина Константинова Атанасова МГ "Д-р П.Берон" Варна 93 66.43% 0 0.00% 33.21%
129 Александър Даскалов 125 СУ София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Ана Гунева СМГ София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Андреа Цанкова 35 СУ София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Ася Григорова СМГ София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Божидар Руменов Василев 125 СУ София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Виктор Зашев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Дея Митова СМГ София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Калоян Тихомиров Даскалов ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Лора Димитрова  2 СУ София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Марта Мартинова Русева 34 ОУ София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Милена Владимирова Харизанова ПЧМГ София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Мирела Велианова Добрева ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Моника Валериева Гаврилова   Силистра 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Никола Красимиров Мазноков ЧОУ "Света София" София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Огнян Деянов Разсадов СМГ София 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
129 Радул Николай Николов 7 СУ "Найден Геров" Варна 92 65.71% 0 0.00% 32.86%
130 Бояна Петкова Йорданова ЧОУ "Света София" София 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Валентин Валентинов Иванов ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 63 45.00% 12 20.00% 32.50%
130 Валентин Иванов Стефанов ОУ "П. Р. Славейков" Варна 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Валентина Емилова Белева ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
130 Васил Владиславов Лалов СУ "Иван Вазов" Плевен 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
130 Васил Петров Драганов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Владислав Владимиров Бонев 139 ОУ София 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
130 Георги Николаев Катеров ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Даниел Бориславов Димитров ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 70 50.00% 9 15.00% 32.50%
130 Дарин Красимиров Йорданов ОУ "П.Р.Славейков" Варна 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
130 Енер Билент Шефкет МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Живко Славов Брегов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Ивайла Людмилова Христова МГ "Д-р П.Берон" Варна 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
130 Ивайло Теодисиев Николов ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 63 45.00% 12 20.00% 32.50%
130 Илия Генчев Ников ОУ"Иван Вазов" Горна Оряховица 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Калина Еврева 19 СУ София 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Константин Несторов Маринов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
130 Кристиян Пламен Милтиядов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Мартин Димов ПМГ "Иван Вазов" Добрич 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Никола Валеров Маринов МГ Плевен 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Николай Желев СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
130 Росен Данаилов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Соня Юлиянова Емануилова ОУ "Добри Чинтулов" Варна 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
130 Стефани Станимирова Стоянова ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Тодор Фаршидов Каракочев ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 39 65.00% 32.50%
130 Яна Росенова Кожухарова 2 СУ София 91 65.00% 0 0.00% 32.50%
131 Борис Владимиров Михов СМГ София 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
131 Виктор Димитров Димитров ОУ "Стоян Михайловски" Варна 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
131 Владислав Васков Стаменов СУ "Св. Св. Крил и Методий" Козлодуй 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
131 Диана Маркова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
131 Петър Велиславов Михов СМГ София 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
131 Петя Иванова Цъцарова СМГ София 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
131 Самуил Николаев Василев ОУ "Св. Патриарх Евтимий" Девня 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
131 Явор Йорданов Симеонов  ПЧМГ София 90 64.29% 0 0.00% 32.14%
131 Пресияна Николаева Пенева ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 62 44.29% 12 20.00% 32.14%
132 Александър Петров Георгиев МГ "Д-р П.Берон" Варна 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
132 Андрея Мариянова Калудова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
132 Виктор Веженов Йорданов СМГ София 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
132 Димитър Методи Лазов СМГ София 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
132 КалоянОрлинов Каленски 107 ОУ София 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
132 Кристиян Цветомиров Димитров ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 54 38.57% 15 25.00% 31.79%
132 Кристиян Янков Желев ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
132 Любомир Боянов Илиев 88 СУ София 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
132 Мартин Галинов Младенов ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
132 Михаил Миленов Трифонов 7 СУ "Найден Геров" Варна 89 63.57% 0 0.00% 31.79%
133 Александър Красимиров Петранов СУ "Иван Вазов" Плевен 88 62.86% 0 0.00% 31.43%
133 Виктор Момчилов Цеков ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 88 62.86% 0 0.00% 31.43%
133 Даниел Бисеров Божанов ОУ "Стоян Михайловски" Варна 88 62.86% 0 0.00% 31.43%
133 Дарина Саматовна Бахтигалиева СУЕО "А.С.Пушкин" Варна 88 62.86% 0 0.00% 31.43%
133 Деница Бойкова Георгиева СУ "Иван Вазов" Плевен 88 62.86% 0 0.00% 31.43%
133 Ивайло Станков СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 88 62.86% 0 0.00% 31.43%
133 Огнян Светлозаров Стефанов ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 88 62.86% 0 0.00% 31.43%
133 Петър Величков 125 СУ София 53 37.86% 15 25.00% 31.43%
133 Спас Тодоров Славов СМГ София 88 62.86% 0 0.00% 31.43%
133 Станислав Александров 125 СУ София 88 62.86% 0 0.00% 31.43%
133 Яна Ковачева 121 СУ София 53 37.86% 15 25.00% 31.43%
134 Александър Пламенов Йорданов ОУ "Христо Ботев" Мездра 87 62.14% 0 0.00% 31.07%
134 Ева Славолюбова Михайлова 125 СУ София 87 62.14% 0 0.00% 31.07%
134 Никола Димитров Николов ПЧМГ София 87 62.14% 0 0.00% 31.07%
134 Радослав Колев Рачков ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 87 62.14% 0 0.00% 31.07%
134 Ралица Ивова Миронова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 45 32.14% 18 30.00% 31.07%
135 Александра Балканска СМГ София 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
135 Александър Балевски 125 СУ София 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
135 Анна-Мария Томова Станчева ППМГ " Васил Левски" Смолян 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
135 Ваня Стоянова Манолчева 1 СУ София 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
135 Васил Константинов Кременаров ППМГ " Васил Левски" Смолян 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
135 Велина Христова Ангелова ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
135 Виктория Светославова Накова СМГ София 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
135 Вяра Тихомирова Конецовска ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
135 Йоан Минков Пиндев СМГ София 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
135 Паола Пламенова Параскевова 7 СУ "Найден Геров" Варна 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
135 Тиана Божидарова Заркова ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
135 Християн Христов Кръстев ОУ "Христо Ботев" Мездра 86 61.43% 0 0.00% 30.71%
136 Габриела Христофорова Попова ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 57 40.71% 12 20.00% 30.36%
136 Александър Георгиев Панайотов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
136 Александър Иво Костов ОУ "Захари Стоянов" Варна 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
136 Андрей Николаев Младенов ПЧМГ София 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
136 Антон Ненов ОУ "Яне Сандански" Пловдив 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
136 Валерия Петрова Антонова СМГ София 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
136 Виктория Евгениева Атанасова СМГ София 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
136 Георги Георгиев Маринов   Силистра 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
136 Десислава Бисерова Петрова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
136 Жасмина Стоянова Михалева ОУ "А. Г. Коджакафалията" Бургас 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
136 Жулиан Стоянов Димов ЧСУ"Леонардо да Винчи" Добрич 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
136 Калина Илиева Еврева 19 СУ София 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
136 Михаил Недков СМГ София 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
136 Симона Николаева Танкова ПЧМГ София 85 60.71% 0 0.00% 30.36%
137 Александра Кристиян Балканска СМГ София 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Ангел Ангелов СУ "Христо Смирненски" Оброчище 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Борис Орлинов Савов ОУ "П. Р. Славейков" Варна 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Борислава Николаева Радоицова 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Георги Данаилов 125 СУ София 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Георги Делянов Панайотов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Георги Йорданов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Георги Стойчев СМГ София 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Гергана Георгиева Вичева ОУ "Захари Стоянов" Варна 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Дарина Христова Илиева СУ "Иван Вазов" Плевен 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Деница Росенова Радичева ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Евелин Емилов Енчев ПМГ "Иван Вазов" Добрич 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Елена Бориславова Алфредова СУ "Иван Вазов" Плевен 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Златина Георгиева Янкова 64 ОУ "Цар Симеон Велики" София 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Искрен Тодоров Тонов СУ "Васил Левски" Севлиево 63 45.00% 9 15.00% 30.00%
137 Йоан Илков Челебиев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Калина Любомирова Атанасова ПЧМГ София 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Калоян Орлинов Каленски 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Лора Берова 125 СУ София 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Мария Деянова Прокопова ПЧМГ София 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Мария Тервел Павлова СМГ София 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Мартин Владиславов Горанов СМГ София 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Мила Христова Костадинова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Мирела Илиева ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Натали Атанасова 125 СУ София 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Нгуен Хъу Тхинх СМГ София 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Никола Стойчев Стоянов ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Николай Мартинов Христов СМГ София 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Николета Калинова Стойнова ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък Казанлък 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Сандрина Бисерова Миланова СУ"П. Р. Славейков" Кърджали 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Симеон Венцеславов Гълъбов СМГ София 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
137 Стойко Динков Войнов СУ "Любен Каравелов" - гр. Несебър Несебър 0 0.00% 36 60.00% 30.00%
137 Цветелина Калайджиева СМГ София 84 60.00% 0 0.00% 30.00%
138 Александра Владимирова Василева 122 СУ София 83 59.29% 0 0.00% 29.64%
138 Дарина Ивайлова Василева ОУ "Св. Климент Охридски" Бяла Слатина 62 44.29% 9 15.00% 29.64%
138 Иво Ивайлов Димитров Руско у-ще София 83 59.29% 0 0.00% 29.64%
138 Калоян Димитров Пискюлиев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 83 59.29% 0 0.00% 29.64%
138 Карина Петрова Тодорова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 83 59.29% 0 0.00% 29.64%
138 Чавдар Стефанов Тодоров СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 55 39.29% 12 20.00% 29.64%
139 Ангел Иванов Атанасов ППМГ " Васил Левски" Смолян 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
139 Ангел Мирослав Владов ОУ "П.Р.Славейков" Варна 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
139 Васил Тодоров Синабов СМГ София 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
139 Вяра Борисова Пандурова ОУ "П.Р.Славейков" Варна 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
139 Данаил Илиянов Шандурков СМГ София 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
139 Емел Фехриева Сиракова ППМГ " Васил Левски" Смолян 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
139 Емилианна Владимирова Лозанова 81 СУ София 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
139 Иван Калоянов Матев 125 СУ София 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
139 Кристиян Стефанов Кръстев ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
139 Николай Радослав Колев ОУ "Захари Стоянов" Варна 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
139 Николай Тодоров Георгиев ОУ "Йордан Йовков" Варна 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
139 Славея Иванова Нушева ПЧМГ София 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
139 Теодор Илиев Илиев СУ "Иван Вазов" Плевен 82 58.57% 0 0.00% 29.29%
140 Александра Пламенова Димитрова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 81 57.86% 0 0.00% 28.93%
140 Боил Василев 128 СУ София 81 57.86% 0 0.00% 28.93%
140 Георги Кирилов Кирилов СМГ София 81 57.86% 0 0.00% 28.93%
140 Филостратос Титопулос СМГ София 81 57.86% 0 0.00% 28.93%
140 Христо Иванов 125 СУ София 81 57.86% 0 0.00% 28.93%
141 Анна-Мария Димитрова Димитрова 101 СУ София 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Божидара Емилова Чернева ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Борис Данаилов 125 СУ София 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Георги Константинов Гроздев Първо частно основно училище Бургас 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Дани Георгиев Андреев   Силистра 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Илкер Сюлейманов Далов СУ "Васил Левски" Севлиево 52 37.14% 12 20.00% 28.57%
141 Костадина Атанасова Манолевска ОУ "Иван Вазов" Смолян 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Мария Николаева Колева ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Мартин Ивайлов Минчев ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Михаил Владимиров Стефанов 134 СУ София 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Ралица Петрова Петрова ЧСУ "Юрий Гагарин" Варна 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Светлин Светлинов Славов ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Светослав Спасов Иванов  ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Симона Иванова Нонева ЧСУ"Леонардо да Винчи" Добрич 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
141 Стефан Ивайлов Димитров 88 СУ София 80 57.14% 0 0.00% 28.57%
142 Анна-Мария Мирославова Йошовска ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 37 26.43% 18 30.00% 28.21%
142 Антани Димов Георгиев ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
142 Атанас Георгиев ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 51 36.43% 12 20.00% 28.21%
142 Деница Павлова Троянска ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
142 Дияна Станимирова Маринова ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
142 Кристиян Благовест Христов 133 СУ София 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
142 Лиана Цветкова Нинова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
142 Мирослав Маникатов СМГ София 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
142 Ния Стоянова Чакърова МГ "Д-р П.Берон" Варна 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
142 Светлин Пламенов Цветков ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
142 Симеон Стоянов ОУ "Екзарх Антим I" Пловдив 79 56.43% 0 0.00% 28.21%
143 Алекс Ангелов Георгиев СУ"Св.св.Кирил и Методий" Добрич 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
143 Александър Николаев Илиев ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
143 Боян Вачков 125 СУ София 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
143 Васил Ангелов 125 СУ София 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
143 Георги Николов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
143 Калина Ивова Игнатова СУ "Васил Левски" Севлиево 43 30.71% 15 25.00% 27.86%
143 Николета Костадинова Юнчова ЧСУ Веда София 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
143 Нора Наскова Вълчева ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
143 Спас Петров Чаракчиев ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 78 55.71% 0 0.00% 27.86%
144 Александър Драгомиров Евров ОУ "Райна Княгиня" Пловдив 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Александър Любомиров Бодуров ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Александър Петров Патовски СУ "Никола Войводов" Враца 49 35.00% 12 20.00% 27.50%
144 Ани Николаева Петкова ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Борис Петров Божилов ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Гергана Величкова Калоферова ОУ "Проф. д-р Ас. Златаров" Смолян 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Гергана Ивелинова Молдованова СУ "Иван Вазов" Плевен 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Даниел Ясенов Шаршари МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Добромир Славов Михайлов ППМГ " Васил Левски" Смолян 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Евстати Цончев СМГ София 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Елена Тошева Тодева ОУ "Св. Иван Рилски" Хасково 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Ивайло Василев Христов ПЧМГ София 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Ивайло Руменов Нацев 125 СУ София 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Иван Асен Тодоров Марваков ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Йоана Тодорова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Кристиян Георгиев Йорданов VІІ СУ "Найден Геров" Варна 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Кристиян Юлианов Стефанов 107 ОУ София 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Лъчезар Тонев ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Максим Стефанов Попов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Мартина Ангелова Младенова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Павел Павлов Кръстев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Петър Владимиров 125 СУ София 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Пламен Ангелов Груев СУ"П. Р. Славейков" Кърджали 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Радослав Петров Радев 36 СУ София 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Раян Талеб Баша ЧОУ "Света София" София 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Росен Иванов Маринов ПЧМГ София 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Ростислав Иванов Иванов VІІ СУ "Найден Геров" Варна 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Слав Стефанов Стефанов ПЧМГ София 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Станимир Ивов Миланов ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Теодора Георгиева Костадинова VII СУ "К. Шапкарев" Благоевград 77 55.00% 0 0.00% 27.50%
144 Траяна Валериева Бояджиева МГ Плевен 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Цветан Калинов Цветанов НУКК София 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
144 Цвети Николаева Катерова ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 33 55.00% 27.50%
145 Михаил Стоименов 125 СУ София 41 29.29% 15 25.00% 27.14%
145 Александър Георгиев Драганов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 76 54.29% 0 0.00% 27.14%
145 Виктор Невелинов Василев ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 76 54.29% 0 0.00% 27.14%
145 Даниел Станиславов Богданов ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 76 54.29% 0 0.00% 27.14%
145 Калоян Кирилов Сотиров 6 ОУ София 76 54.29% 0 0.00% 27.14%
145 Моника Ангелчева ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 76 54.29% 0 0.00% 27.14%
146 Абълай Бахит Турганбек ПЧМГ София 75 53.57% 0 0.00% 26.79%
146 Виолета Иванова Иванова ППМГ "Акад. Никола Обрешков" Бургас 75 53.57% 0 0.00% 26.79%
146 Емил Константинов Момчев 43 ОУ София 75 53.57% 0 0.00% 26.79%
146 Калоян Владимиров СМГ София 75 53.57% 0 0.00% 26.79%
146 Камен Митков Каменов ПМГ Перник София 75 53.57% 0 0.00% 26.79%
146 Николай Мирославов Бойчев ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 75 53.57% 0 0.00% 26.79%
146 Симона Светломирова Пенчева ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 40 28.57% 15 25.00% 26.79%
146 Стефан Стефанов Стефанов СУ "Васил Левски" Севлиево 61 43.57% 6 10.00% 26.79%
146 Стилян Весков Сталев ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 75 53.57% 0 0.00% 26.79%
147 Александър Венелинов Петров СУ "Св. Св. Крил и Методий" Козлодуй 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
147 Божена Валентинова Михайлова СУ "Иван Вазов" Плевен 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
147 Владимир Галинов Младенов ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
147 Габриел Мирославов Йорданов СУ "Иван Вазов" Плевен 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
147 Деница Тодорова Тодорова   Главиница 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
147 Димитър Базлянков СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
147 Добромир Христов Христов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
147 Наталия Костова Красенова ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
147 Панайот Димитров Хайдутов 6 ОУ София 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
147 Петър Василев Петров 125 СУ София 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
147 Пламена Каракашева МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
147 Яна Калинова Тодорова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 74 52.86% 0 0.00% 26.43%
148 Дариян Василев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
148 Ивайла Цветелинова Тончева СУ "Иван Вазов" Плевен 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
148 Ивайло Николаев Ганчев ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
148 Ивона Саханджиева ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
148 Мария Любомирова Гаврилова ОУ "Проф. д-р Ас. Златаров" Смолян 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
148 Мира Иванова Георгиева ПЧМГ София 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
148 Симона Александрова Александрова ОУ "Йордан Йовков" Варна 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
148 Тервел Борисов Ангелов 145 ОУ София 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
148 Христиана Миленова Ненкова СУ"Св.св.Кирил и Методий" Добрич 73 52.14% 0 0.00% 26.07%
149 Александър Владимиров Иванов СМГ София 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
149 Габриел Иванов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
149 Гергана Ивайлова Широкова ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
149 Ивайло Стефанов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
149 Николас Миленов Михалев ОУ "Стоян Михайловски" Варна 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
149 Петя Димова Димова ОУ "Св. Иван Рилски" Хасково 72 51.43% 0 0.00% 25.71%
150 Александър Цветомиров Банков ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 50 35.71% 9 15.00% 25.36%
150 Ангел Иливанов ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Вероника Захариева Драганова ППМГ " Васил Левски" Смолян 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Георги Благоев ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Даниел Йорданов 64 ОУ София 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Димитър Василев Чолаков 125 СУ София 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Екатерина Ангелова Радева ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Ели Златанова Халваджиева ППМГ " Васил Левски" Смолян 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Иван Радков Петров   Силистра 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Илиян Милков Мурадилов ППМГ " Васил Левски" Смолян 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Калина Василева Ленчева 107 ОУ София 57 40.71% 6 10.00% 25.36%
150 Константин Събчев СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Мартин Велиславов Щерев ЧОУ "Света София" София 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Никола Тодоров ЧСУ"Св.Георги" София 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Пресиана Иванова Хънтова ОУ "Св. Иван Рилски" Хасково 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Самуил Иванов Енчев СУ "Ан. Димитрова" Плевен 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Стилиан Кайали ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
150 Христо Узунов СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 71 50.71% 0 0.00% 25.36%
151 Александра Юлиянова Янева ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Александър Калоянов Гергов СУ "Иван Вазов" Плевен 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Александър Тинков Гроздев ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Ани Венелинова Георгиева МГ Плевен 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Ариф Ахмет Дурмаз   Главиница 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Богомил Свиленов Спиров ОУ "П. Р. Славейков" Варна 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Божидар Василев 125 СУ София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Борис Георгиев Кулински ОУ "П.Р.Славейков" Варна 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Боряна Петкова Калоянова ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Боян Стоянов Йорданов 125 СУ София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Василка Георгиева Джамбова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Виктория Николаева Думбалска 1СУ "Пенчо П. Славейков" София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Георги Благоев Димитров ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Далян Синан Наджи ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Даная Ивелинова Йорданова ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Дея Денкова ЧСУсРЧЕО "ЕСПА" София 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Димитриос Титопулос СМГ София 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Елена Чернева 119 СУ София 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Елина Тодорова ОУ "Йордан Йовков" Каварна 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Жени Димитрова СУ "Христо Смирненски" Оброчище 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Ивайла Мариянова Манова МГ Плевен 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Ивана Иванова Андреева МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Ивана Пламенова Великова МГ Плевен 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Илияна   Веселинова   Сладкова ПЧМГ София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Йоан Свиленов Пенев ОУ "Княз Александър І" Пловдив 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Калин Маринов Донков СМГ София 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Калина Ивайлова Цонева МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Калина Тихомирова Добрева ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Калоян Венциславов Павлов ПЧМГ София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Корай Нергинов Хамдиев ППМГ"Акад. Н.Обрешков" Разград 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Кристиан Стоянов Стоянов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Кристиян Петев Чилингиров СУ "Св. Паисий Хилендарски" Хасково 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Магдалена Мадлен Бъчева МГ Плевен 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Магдалена Петрова Чамурова ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Мартин Мартинов Петров VІІ СУ "Найден Геров" Варна 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Мартина Димитрова Пенова ОУ "Антон Страшимиров" Бургас 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Милан Иванов Миланов СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Мина Христова Лазарова ЧОУ "Света София" София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Михаела Петрова Спасковска 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Никол Николова Дамянова ОУ "Васил Левски" Враца 35 25.00% 15 25.00% 25.00%
151 Никол Стефанова Велева 120 ОУ София 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Никола Ангелов Чингаров МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Никола Николаев Стоев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Николай Николаев Найденов МГ Плевен 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Петя Йонкова Иванова ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Пламен Жеков СУ "Христо Смирненски" Оброчище 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Пламен Красимиров Крумов ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Преслав Йорданов Димов МГ Плевен 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Слав Славчев Славов ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Стефан Аспарухов Йосифов 61 ОУ София 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Стилиян Антонов Педински ПМГ"Акад. С. Корольов" Благоевград 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Стиляна Калинова Банкова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Теодор Веселинов Пенков МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Християна Владимирова Ангелова 34 ОУ София 70 50.00% 0 0.00% 25.00%
151 Христо Анастасов Георгиев ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
151 Яна Спасова 125 СУ София 0 0.00% 30 50.00% 25.00%
152 Антон Георгиев Георгиев СУ "Иван Вазов" Плевен 69 49.29% 0 0.00% 24.64%
152 Валентина Мартинова Младенова СУ "Иван Вазов" Плевен 69 49.29% 0 0.00% 24.64%
152 Ванеса Венциславова Дамянова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 69 49.29% 0 0.00% 24.64%
152 Димитър Драганов СУ "Св. Софроний Врачански" Пловдив 69 49.29% 0 0.00% 24.64%
152 Калина Щерева Димитрова ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 69 49.29% 0 0.00% 24.64%
152 Катерина Йонкова Йонкова  ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 69 49.29% 0 0.00% 24.64%
153 Ива Иванова Стойнева  II ОУ "Д. Благоев"- ЦЛТРДБ Благоевград 68 48.57% 0 0.00% 24.29%
153 Рая Щинкова СМГ София 68 48.57% 0 0.00% 24.29%
154 Атанас Пламенов Томов 125 СУ София 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
154 Валентин Данаилов Димитров СУ "Св.Климент Охридски" Варна 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
154 Зорница Павлова Троянска ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
154 Ирина Йонкова Чаушева ППМГ " Васил Левски" Смолян 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
154 Михаела Владимирова Кехайова ППМГ " Васил Левски" Смолян 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
154 Михаил Димитров Велев VII СУ "К. Шапкарев" Благоевград 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
154 Никол Красимирова Кърпарова СМГ София 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
154 Симеон Драганов 125 СУ София 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
154 Симона Евгениева Стефанова СУ"Св.св.Кирил и Методий" Добрич 67 47.86% 0 0.00% 23.93%
155 Александър Свиленов Митев СУ "Васил Левски" Севлиево 31 22.14% 15 25.00% 23.57%
155 Владимир Петров Петров ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 66 47.14% 0 0.00% 23.57%
155 Йордан Мирославов Младенов ОУ "Христо Ботев" Мездра 66 47.14% 0 0.00% 23.57%
155 Николай Стойков ОУ "П. Р. Славейков" Ямбол 66 47.14% 0 0.00% 23.57%
155 Радинела Базлянкова СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 66 47.14% 0 0.00% 23.57%
156 Елиз Бориславова Серафимова ОУ "Христо Смирненски" Хасково 65 46.43% 0 0.00% 23.21%
156 Константина Червенкова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 65 46.43% 0 0.00% 23.21%
156 Рая Викторова Попова СУ "Иван Вазов" Плевен 65 46.43% 0 0.00% 23.21%
156 Шанай Шерифова Шидерова ППМГ " Васил Левски" Смолян 65 46.43% 0 0.00% 23.21%
157 Анна-София Александрова Колчакова ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 64 45.71% 0 0.00% 22.86%
157 Виктор Василев Пенев  ПЧМГ София 64 45.71% 0 0.00% 22.86%
157 Владислав Антонов Весков ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 64 45.71% 0 0.00% 22.86%
157 Деян Александров Димитров СМГ София 64 45.71% 0 0.00% 22.86%
157 Иванела Янкова Атанасова ОУ "Св. Иван Рилски" Хасково 64 45.71% 0 0.00% 22.86%
157 Никол Живкова Петрова ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 64 45.71% 0 0.00% 22.86%
157 Никола Михов 120 ОУ София 64 45.71% 0 0.00% 22.86%
157 Тереза Тихомирова Стоянова ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 64 45.71% 0 0.00% 22.86%
157 Филип Любомиров Лефтеров 7 СУ "Найден Геров" Варна 64 45.71% 0 0.00% 22.86%
157 Христо Христов Боянов СУ "Христо Ботев" Козлодуй 36 25.71% 12 20.00% 22.86%
158 Александра Владимирова Иванова СМГ София 63 45.00% 0 0.00% 22.50%
158 Александра Димитрова Борисова ППМГ " Васил Левски" Смолян 63 45.00% 0 0.00% 22.50%
158 Александра Симеонова Симеонова ОУ "Любен Каравелов" Ямбол 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Александра Станиславова Петкова МГ Плевен 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Александър Иванов Шейтанов ОУ "Княз Александър І" Пловдив 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Александър Николаев Димитров 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Анжела Илчева ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Ванеса Ивайлова Василева 1СУ "Пенчо П. Славейков" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Гергана Стаменова Кочкова 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Дейвид Аврамов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Делян Илианов Христов МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Димитър Спасов Стойчев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Емил Станков Кънчев ППМГ ''Акад. Никола Обрешков" Бургас 63 45.00% 0 0.00% 22.50%
158 Емили Калинова Петрова СУ "Сава Доброплодни" Шумен 63 45.00% 0 0.00% 22.50%
158 Жанет Йорданова Петкова ОУ "Христо Ботев" Добрич 63 45.00% 0 0.00% 22.50%
158 Йоана Руменова Игнатова ЧОУ "Света София" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Манол Русков СМГ София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Мартин Георгиев Георгиев ЧСОУ "Рьорих" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Мартин Юлианов Жотев ПЧМГ София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Мая Сотирова Христова ППМГ"Акад. Н.Обрешков" Разград 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Никола Василев Велев ЧОУ "Света София" София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Никола Йорданов 55 СУ София 63 45.00% 0 0.00% 22.50%
158 Пламена Георгиева Стойкова МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Пламена Иванова Василева ППМГ"Акад. Н.Обрешков" Разград 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Ралица Драгомирова Драгнева МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Симеон Ивайлов Петков ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Симеон Иванов Ненков ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Симоне Сионно СУ"Св. Кирил и Методий София 63 45.00% 0 0.00% 22.50%
158 Стела Николаева Николова ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Тодор Диянов Ненов 104 ОУ София 63 45.00% 0 0.00% 22.50%
158 Филип Топаленков 125 СУ София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
158 Юлия Козарева 125 СУ София 0 0.00% 27 45.00% 22.50%
159 Вяра Димитрова Велева 31 СУЧЕМ София 62 44.29% 0 0.00% 22.14%
159 Деница Марианова Йорданова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 62 44.29% 0 0.00% 22.14%
159 Димитър Валентинов Ковачев ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 62 44.29% 0 0.00% 22.14%
159 Димитър Димитров Нисторов ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 62 44.29% 0 0.00% 22.14%
159 Михаела Михайлова Добрева ПМГ "Иван Вазов" Добрич 62 44.29% 0 0.00% 22.14%
160 Берк Бюлент Реджеб   Главиница 61 43.57% 0 0.00% 21.79%
160 Гергана Соколова Бонова СУ "Иван Вазов" Плевен 61 43.57% 0 0.00% 21.79%
160 Господин Петров ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 61 43.57% 0 0.00% 21.79%
160 Ели Константинова Маркова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 61 43.57% 0 0.00% 21.79%
160 Иван Константинов Иванов   Силистра 61 43.57% 0 0.00% 21.79%
160 Иван Любомиров Стоичков ОУ "Братя Миладиови" Бургас 61 43.57% 0 0.00% 21.79%
160 Методи Сергеев Тотев СУ "Иван Вазов" Плевен 61 43.57% 0 0.00% 21.79%
160 Николай Илиянов Цеков СМГ София 61 43.57% 0 0.00% 21.79%
160 Сияна Ангелова Ангелова СУ"Св.св.Кирил и Методий" Добрич 61 43.57% 0 0.00% 21.79%
161 Георги Росенов Райчев ОУ "Христо Смирненски" Хасково 60 42.86% 0 0.00% 21.43%
161 Димитър Евгениев Консулов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 60 42.86% 0 0.00% 21.43%
162 Симона Емил Траилова ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 59 42.14% 0 0.00% 21.07%
163 Денислав Иванов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 58 41.43% 0 0.00% 20.71%
163 Димитър Владимиров Брусарски  ПЧМГ София 58 41.43% 0 0.00% 20.71%
163 Калоян Данаилов Цонков ЧОУ "Св. София" София 58 41.43% 0 0.00% 20.71%
163 Филип Светославов Тонев ЧСУ"Леонардо да Винчи" Добрич 58 41.43% 0 0.00% 20.71%
164 Алейна Джамбаз ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 57 40.71% 0 0.00% 20.36%
164 Белослава Арсениева Хаджиева ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 57 40.71% 0 0.00% 20.36%
164 Дамяна Кирилова Димитрова ПЧМГ София 57 40.71% 0 0.00% 20.36%
164 Михаела Венелинова Стаменова ОУ "П.Р.Славейков" Варна 57 40.71% 0 0.00% 20.36%
164 Пламена Йорданова Йорданова ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 57 40.71% 0 0.00% 20.36%
165 Александър Иванов Перчински ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Алтайра Мехмедали Саами ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Анна Бориславова Борисова ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Беррин Сабриева Фадлиева 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Бетина Шишманова 125 СУ София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Велина Василева Чернаева МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Веселин Руменов Ганчозов СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Георги Генчев Георгиев МГ Плевен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Георги Ивайлов Щерев СУ"Отец Паисий" Кърджали 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Дамян  Ивайлов Минчев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Даная Боянова  Даскалова МГ Плевен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Дариян Живков Василев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Деница Марианова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Дея Спасова Кънчева 125 СУ София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Диляй Юджел Мехмед 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Димитър Драгиев Драгиев ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Ева Михайлова 125 СУ София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Емил Мирославов Маринов МГ Плевен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Златомир Стилянов Захариев 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Зорница Росенова Янева ПЧМГ София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Ива Георгиева Абаджиева СУ "П.Р.Славейков" Добрич 56 40.00% 0 0.00% 20.00%
165 Ивайло Илиянов Николов ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 56 40.00% 0 0.00% 20.00%
165 Ивайло Николаев Иванов ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Иван Иванов Лаков 64 ОУ "Цар Симеон Велики" София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Иван Момчилов Иванов ППМГ"Акад. Н.Обрешков" Разград 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Иванджелина Людмилова Трендафилова ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Илиян Венциславов Настев 120 ОУ София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Калин Каменов Калев МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Костадин  Георгиев  Илчев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Кристиян Юлиянов Стефанов 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Кристияна Кръстева Малинова ЧСУ "Юрий Гагарин" Варна 56 40.00% 0 0.00% 20.00%
165 Лазар Ангелов Стумбов ЧОУ "Света София" София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Линх Тхуи Тхи Нгуен ОУ "Самара" Стара Загора 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Мадлен Мариянова Савова СУ "Г. Ал. Каравелов" Сливен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Младен Еманоелов Иванов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Никола Николаев Георгиев ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Николай Христов Пенчев  ЧСЕУ "Евростар" София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Паула Христова Атанасова ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 56 40.00% 0 0.00% 20.00%
165 Петър Илиянов Тодоров ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 56 40.00% 0 0.00% 20.00%
165 Петър Н. Владимиров 125 СУ София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Преслав Станимиров Иванов СУ "Иван Вазов" - гр. Поморие Поморие 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Преслава Марянова Косева 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Розалина Радостинова Славчева II ОУ "П. Р. Славейков" Стара Загора 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Росица Емилова Попова ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Самуил Анатолиев Радков МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Сесил Алпер Сабри 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Симона Ставрева Ненова ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Стелиян Деянов Дабев СУ "Максим Райкович" Дряново 56 40.00% 0 0.00% 20.00%
165 Теодор Галинов Костадинов ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Теодор Тихомиров Желев ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Теодора Манолова Тодева 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Теодора Марианова Тодорова ППМГ"Акад. Н.Обрешков" Разград 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Тодор Владимиров Маргов ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Христиан Христов Кръстев ОУ "Христо Ботев" Мездра 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Христиана Цветомирова Пенковска ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Христо Иванов Иванов 125 СУ София 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Юлиян Ивайлов Божков ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
165 Яна Янчева Янева ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 24 40.00% 20.00%
166 Божидар Мирославов Маринов СУ"Св.св.Кирил и Методий" Добрич 55 39.29% 0 0.00% 19.64%
166 Виктор Юлиянов Нейков ППМГ " Васил Левски" Смолян 55 39.29% 0 0.00% 19.64%
167 Аделина Ушева 145 ОУ София 54 38.57% 0 0.00% 19.29%
167 Иван Хубомиров Цветков ОУ "Св. Иван Рилски"  Хасково 54 38.57% 0 0.00% 19.29%
167 Ина Делянова Добрева НУКК София 54 38.57% 0 0.00% 19.29%
167 Карина Димитрова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 54 38.57% 0 0.00% 19.29%
167 Светослав Николаев Тенев СУ "Иван Вазов" Плевен 54 38.57% 0 0.00% 19.29%
168 Димитър Веселинов Стойчев 41 ОУ София 53 37.86% 0 0.00% 18.93%
168 Цвети Даниелова Ангелова СУ "Христо Ботев" Враца 53 37.86% 0 0.00% 18.93%
169 Орхан Седат Фикрет ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 52 37.14% 0 0.00% 18.57%
169 Радослава Николаева Михайлова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 52 37.14% 0 0.00% 18.57%
170 Антон Русланов Христов СУ "Иван Вазов" Плевен 51 36.43% 0 0.00% 18.21%
170 Габриела Красимирова Матева СУ "Сава Доброплодни" Шумен 51 36.43% 0 0.00% 18.21%
170 Даниел Деянов Райчев ОУ "Христо Ботев" Габрово 51 36.43% 0 0.00% 18.21%
170 Делина Динева ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 51 36.43% 0 0.00% 18.21%
170 Мартин Гидиков ОУ "Яне Сандански" Пловдив 51 36.43% 0 0.00% 18.21%
171 Дуйгу Хълми Мюмюн ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 50 35.71% 0 0.00% 17.86%
171 Ерен Зафер Юсеин  ОУ "Христо Смирненски" Хасково 50 35.71% 0 0.00% 17.86%
171 Рая Радославова Цанкова ОУ "Иван Вазов" Смолян 50 35.71% 0 0.00% 17.86%
171 Силвия Сергеева Вилхелмова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 50 35.71% 0 0.00% 17.86%
171 Хасан Метин Хасан ОУ "Св. Иван Рилски" Хасково 50 35.71% 0 0.00% 17.86%
172 Аделина Чанчева 145 ОУ София 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
172 Алекс Бориславов Христев 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Атанас Цветанов Йорданов МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Борис Вълчанов 21 СУ София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Валентин Петков 125 СУ София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Ванеса Великова Михова ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Веселина Илкова Илиева 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Виктор Стоянов Малчев ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Виктория Костадинова Петкова ППМГ"Акад. Н.Обрешков" Разград 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Георги Атанасов Илиев ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Георги Владимиров Георгиев ОУ "Иван Вазов" Видин 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Грета Младенова Сивкова МГ "Д-р Петър Берон" Варна 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Дарина Атанасова Захариева ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Димитър Димитров Стайков ОУ "Братя Миладинови" - гр. Бургас Бургас 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Екатерина Георгиева Борисова ОУ "Васил Левски" Плачковци 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
172 Златомир Живков Атанасов ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Ива Христофорова Пенкова СУ "Васил Левски" Севлиево 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Ива Христофорова Пенкова СУ "Васил Левски" Севлиево 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Иван-Александър Антонов Йосифов V ОУ "Митьо Станев" Стара Загора 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Ивет Ивайлова Стамболова ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Ирен Гълъбинова Миленкова СМГ София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Йоана Василева Стефанова 1СУ "Пенчо П. Славейков" София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Йордан Димчев Калоянов ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
172 Красен Мартинов Гатев ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Кристина Пламенова Петрова СУ "Никола Войводов" Враца 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Кристиян Тодоров Кръстев ОУ "Васил Друмев" Варна 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
172 Лазар Иванов ОУ "Княз Александър I" Пловдив 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
172 Максим Данчев Василев ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Мариан  Свиленов Станев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Мария - Луиза Павлова Пенева ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Мария Димитрова Димитрова СУ "Г. Ал. Каравелов" Шивачево 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Мартин Миленов Андреев ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Варна 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
172 Мартин Яворов Митев 125 СУ София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Мира Радостиноваа Райчева ППМГ"Акад. Н.Обрешков" Разград 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Михаил Мирославов Дяков ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Михаил Стайков 125 СУ София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Младен Петров Младенов ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Момчил Александров Кирилов СУ "Иван Вазов" Плевен 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
172 Моника  Божидарова Пейчева МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Николай Свиленов Ангелов СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Ноа Томас Хипке ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Петко  Иванов Петков СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Петър Алдинов Шенков ОУ "Княз Александър І" Пловдив 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Петър Петров Илиев ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Петър Пламенов Петров МГ Плевен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Радостин Георгиев Божилов ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Ралена Антонова Тасева ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Ралица Ибрахимова мехмедова ОУ "Св. Климент Охридски" Бяла Слатина 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
172 Рая Герасимова Варимезова ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Савина Илиянова Митова ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Симеон Станиславов Кехайов СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Бург Бургас 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Симона   Николаева   Танкова ПЧМГ София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Сияна Стефкова Железарова ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Теодор Иванов Казаков СУ "Гео Милев" Варна 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Теодора Ненкова Куртева КНАЗ БОРИС ПЪРВИ Пловдив 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Тодор Димитров Тодоров СУ"П. Р. Славейков" Кърджали 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Траяна Димитрова Якимова ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Феодора Ивайлова Феодорова ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 49 35.00% 0 0.00% 17.50%
172 Филип Николов Янев  ЧСЕУ "Евростар" София 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Фуркан Бейнуров Алиев ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Сливен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Христо Ташков Ташев СУ "Петко Рачов Славейков" Добрич 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Цветомира Руменова Николова СУ"Стоян Заимов" Плевен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
172 Юлиан Динков Димитров ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 21 35.00% 17.50%
173 Виктор Валентинов Тодоров 7 СУ "Найден Геров" Варна 48 34.29% 0 0.00% 17.14%
174 Александър Валериев Петков ОУ " Св. св. Кирил и Методий" с. Царев брод 47 33.57% 0 0.00% 16.79%
175 Александра Радославова Стайкова СУ "Максим Райкович" Дряново 46 32.86% 0 0.00% 16.43%
175 Веселка Вилиянова Александрова СУ "Иван Вазов" Мездра 46 32.86% 0 0.00% 16.43%
176 Светослав Даниелов Близнаков СУ "П.Р.Славейков" Добрич 45 32.14% 0 0.00% 16.07%
177 Габриел Ангелов Цветков ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 44 31.43% 0 0.00% 15.71%
177 Преслава Венциславова Прокопова СУ "Иван Вазов" Плевен 44 31.43% 0 0.00% 15.71%
177 Ралица Станимирова Стоилова ППМГ " Васил Левски" Смолян 44 31.43% 0 0.00% 15.71%
178 Виктория Яворова Венчова ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 43 30.71% 0 0.00% 15.36%
178 Вяра Илиянова Атанасова ОУ "Св. Иван Рилски" Хасково 43 30.71% 0 0.00% 15.36%
178 Кристиян Иво Иванов ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 43 30.71% 0 0.00% 15.36%
179 Александра Костадинова Калаферова ОУ "Яне Сандански" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Александър Огнянов Узунов ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Анджелина Антонова Стефанова 1СУ "Пенчо П. Славейков" София 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Андрей Николаев Андреев ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Андреян Лъчезаров Христов ОУ "Христо Ботев" Мездра 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Виктор Иванов Върбанов 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Виктория Боянова Бенина 1СУ "Пенчо П. Славейков" София 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Виктория Георгиева Георгиева ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Виктория Иванова Коларова СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Козлодуй 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Габриела Галинова Овнарова СУ "Свети Патриарх Евтимий" Трилистник 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Денис Стойков Стойков ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Димитър Димитров Христов V ОУ "Митьо Станев" Стара Загора 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Димитър Енчев Енев ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Димитър Красимиров Георгиев СУ "Неофит Рилски" Твърдица 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Димчо Тодоров Фърталев ОУ "Христо Смирненски" Хасково 42 30.00% 0 0.00% 15.00%
179 Ева Павлова Кръстева 19 СУ София 42 30.00% 0 0.00% 15.00%
179 Едислав Емилов Георгиев ОУ "Христо Ботев" Мездра 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Емил Димитров Митев ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Сливен 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Жанет  Йорданова  Петкова ОУ "Христо Ботев" Добрич 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Ивайло Станимиров Мъндев ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Иван Ангелов Ангелов ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Иван Иванов Андреев СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Козлодуй 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Калоян Борисов Иванов ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Калоян Виктор Годжов ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 42 30.00% 0 0.00% 15.00%
179 Константин Людвиг Събчев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Константин Руменов Дичев       СУ"П. Р. Славейков" Кърджали 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Косара Владиславова Колева 51 СУ София 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Мариан Николаев Щерев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Мартин Метинов Саидов ОУ "Г. С. Раковски" Варна 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Мартин Пламенов Панев ОУ "Любен Каравелов" Ямбол 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Михаил Мирославов Коджабашев ОУ "Елисавета Багряна" Сливен 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Наталия Петрова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Никол Бончева Михайлова 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Николай Георгиев Узунов СУ "Неофит Рилски" Твърдица 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Николай Ивайлов Желев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Николай Пламенов Стойков ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Ния Данаилова Господинова ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Петър Венциславов Оприцов СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Козлодуй 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Петър Дойчев Андреев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Петър Петров Петров ОУ "Иван Вазов" Видин 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Рая Иванова Терзиева ОУ "Яне Сандански" Пловдив 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Светослава Додова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Станислав Ивайлов Иванов ОУ "Захари Стоянов" Варна 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Станислав Цанков Бънков ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Теодора Тенева Желязкова ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
179 Ясияна Живодарова Георгиева СУ "Константин Константинов" Сливен 0 0.00% 18 30.00% 15.00%
180 Цветин Бориславов Младенов СУ "Козма Тричков" Враца 40 28.57% 0 0.00% 14.29%
181 Божидар Бориславов Алексиев III ОУ "Д. Талев" Благоевград 39 27.86% 0 0.00% 13.93%
182 Анна Чорбаджийска 31 СУЧЕМ София 38 27.14% 0 0.00% 13.57%
182 Димитър Дженков ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 38 27.14% 0 0.00% 13.57%
182 Йоан Тони Тонев ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 38 27.14% 0 0.00% 13.57%
182 Стела Христова Петрова ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Мездра 38 27.14% 0 0.00% 13.57%
183 Емин Мехмед Рамадан ОУ "Христо Смирненски" Хасково 37 26.43% 0 0.00% 13.21%
183 Ивана Драгоморова Драгиева ОУ "Св. Климент Охридски" Хасково 37 26.43% 0 0.00% 13.21%
184 Дамяна Димитрова СУ „Св. Климент Охридски” Ямбол 36 25.71% 0 0.00% 12.86%
185 Ава Симон Воскинарян МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Александра Йорданова Димитрова 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Александър Валериев Тоцев ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Александър Руменов Данчев ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Андрей Емилов Иванов СУ "П. К. Яворов" Сливен 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Атанас Енев Тошев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Боримир Христов Ботев СУ "Васил Левски" Севлиево 35 25.00% 0 0.00% 12.50%
185 Боян Станчев 125 СУ София 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Валентина Веселинова Василева СУ "Константин Константинов" Сливен 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Ванеса Иванова Вълчева СУ "Иван Вазов" Стара Загора 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Венета Орлин Костадинчев СМГ София 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Виктория Анева Георгиева ОУ "Иван Вазов" Видин 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Вилена Христова Христова ОУ "Васил Левски" Плачковци 35 25.00% 0 0.00% 12.50%
185 Владимир Илиев Илиев ОУ "Иван Вазов" Видин 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Габриела Валери Бечева 1СУ "Пенчо П. Славейков" София 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Данаил Славчев Радев СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Даная Петрова Младенова ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Даниел Илиев Койнов СУ "Панайот Волов" Шумен 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Джерен Ризанова Салимова 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Димитър  Йорданов  Димитров ОУ "Христо Ботев" Добрич 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Димитър Георгиев Амбов ОУ "Иван Вазов" Видин 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Димитър Колев Стефанов ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Диян Ивайлов Дачев МГ Плевен 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Естела Тодорова Балева 1СУ "Пенчо П. Славейков" София 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Ивета Иванова ОУ "Христо Смирненски" Ген. Тошево 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Калоян Ивайлов Димитров ОУ "Добри Чинтулов" Варна 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Кристина Александрова Стоянова 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Кристиян Драгомиров Николов СУ "Панайот Волов" Шумен 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Кристиян Юриев Банешки ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Мартин Георгиев Георгиев V ОУ "Митьо Станев" Стара Загора 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Милица Милчева Милева V ОУ "Митьо Станев" Стара Загора 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Никол Николаева Бенинска СУ "Христо Ботев" Враца 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Никола Ивайлов Стоянов ІІ ОУ "Н. Й. Вапцаров" Варна 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Никола Михайлов Дойчинов СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Петър Петров Гъров СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Рая Георгиева Чавдарова  22 СУ София 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Сияна Светославова Кръстева ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Стефан Иванов Георгиев ЧОУО"Дрита" София 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Стефани Пенчева 125 СУ София 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Стея Миланова Миланова ОУ "Захари Стоянов" Варна 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Стоян Костадинов Драгов ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Теодора Свиленова Мачева МГ Плевен 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
185 Християн Евгениев Данчев СУ "Максим Райкович" Дряново 35 25.00% 0 0.00% 12.50%
185 Цветан Валериев Караканов 120 ОУ София 0 0.00% 15 25.00% 12.50%
186 Бет-Ашли Росицова Янкова   Ситово 30 21.43% 0 0.00% 10.71%
186 Максим Бумбалов ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 30 21.43% 0 0.00% 10.71%
187 Албена Ивова Тодорова ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Александра Константинова Мечкова ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Александра Юлиянова Янева ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Александър Христофоров Мичев СУ "Васил Левски" Севлиево 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Анджела Миленова Джунелова 1СУ "Пенчо П. Славейков" София 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Андрей Делчев Христов 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Асения Димитрова Жекова 1СУ "Пенчо П. Славейков" София 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Берин Неждетова Узунова СУ"П. Р. Славейков" Кърджали 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Божидар Красимиров Динков ЧОУ "Елин Пелин" Стара Загора 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Бойко Красимиров Михайлов СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Борислав Владимиров Василев СУ "Иван Вазов" Мездра 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Виктория Йорданова Зашева СУ ,,Отец Паисий'' Самоков 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Виктория Йорданова Йорданова СУЕО "Ал. С. Пушкин" Варна 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Виктория Кирилова Борисова ОУ "Любен Каравелов" Видин 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Виктория Красенова Кръстева МГ Плевен 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Виктория Росенова Панайотова СУ "Васил Левски" Севлиево 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Владимир Владимиров Панев ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Дара Ивайлова Загорова 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Делян Тайчев ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 28 20.00% 0 0.00% 10.00%
187 Димитър Живков Желев ОУ "П. Р. Славейков" Ямбол 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Динина Веселинова Димова V ОУ "Митьо Станев" Стара Загора 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Екатерина Мирославова Миронова ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Емилия Иванова Никифорова СУ "Максим Райкович" Дряново 28 20.00% 0 0.00% 10.00%
187 Жанет Георгиева ОУ "Христо Смирненски" Ген. Тошево 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Иван Боиславов Сунгарски 1СУ "Пенчо П. Славейков" София 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Иван Росенов Одажиев СУ"П. Р. Славейков" Кърджали 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Иво Димитров ОУ "Христо Смирненски" Ген. Тошево 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Иво Петров Терзиев ППМГ"Акад. Н. Обрешков" Бургас 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Илислава Георгиева ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Ина Марианова Маркова 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Йешим Гюрсел Осман СУ"П. Р. Славейков" Кърджали 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Йоана Красимирова Георгиева ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 28 20.00% 0 0.00% 10.00%
187 Калина Петрова Димитрова ОУ "Захари Стоянов" Варна 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Калоян Маринов Айрянов ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Калоян Тенев Кръстев ОУ "Елисавета Багряна" Сливен 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Калоян Христов Димов ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Кристина Танева Йочева СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Кристиян  Гърков ОУ "Петко Каравелов" Асеновград 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Кристиян Иванов Иванов ППМГ "Добри Чинтулов" Сливен 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Лора Стоянова Трошанова ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Мария Петрова Петрова ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Мелис Хюсмен Мехмед ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Мерлин Ибрахим Мехмед ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Мирослава Янкова ОУ "Христо Смирненски" Ген. Тошево 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Михаела Димитрова Драшкова СУ "Васил Левски" Севлиево 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Никол Балтаджиева ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Никол Николаева Дочева ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Николай Александров Стойков ОУ "П. Р. Славейков" Ямбол 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Пресияна Павлова Петкова ЧОУ "Света София" София 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Преслава Кулишева ОУ "Йордан Йовков" Каварна 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Радослав Радославов Пушкаров ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Габрово 28 20.00% 0 0.00% 10.00%
187 Радостин Светославов Николов СУ "Христо Ботев" Враца 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
187 Явор Миленов Тонев ЧОУ "Св. Климент Охридски" София 0 0.00% 12 20.00% 10.00%
188 Емре Нурай Рамадан ОУ "Св. Иван Рилски" Хасково 26 18.57% 0 0.00% 9.29%
189 Алекс Николаев Колев ОУ "Елисавета Багряна" Сливен 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Александра Руменова Поповска ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Анна  Веселинова Чолакова ОУ "Яне Сандански" Пловдив 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Биляй Билялова Февзиева СУ "Сава Доброплодни" Шумен 21 15.00% 0 0.00% 7.50%
189 Божидар Кавалджиев 10 СУ София 21 15.00% 0 0.00% 7.50%
189 Валентин Даниелов Кайцанов ОУ "Иван Вазов" Видин 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Вивияна Цветанова Савова ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Виктория Бориславова Рогачева СУ ,,Отец Паисий'' Самоков 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Владимир Стефанов Василев 2 СУ "Професор Никола Мариинов" Търговище 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Гергана Иванова Бинева ОУ "Ал. Георгиев - Коджакафалията" Бургас 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Гергана Росенова Михайлова 1СУ "Пенчо П. Славейков" София 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Грациела Николаева Николова СУ "Сава Доброплодни" Шумен 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Даниел Владов ОУ "Йордан Йовков" Каварна 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Дерия Дениз Хюсни СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Доника Антонова Баракова ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" Самоков 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Елена Валериева Нарижни 122 ОУ София 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Елин Тихомиров Цветанов ППМГ "Екзарх Антим I" Видин 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Ерика Антониева Тодорова СУ "Иван Вазов" Мездра 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Илияна Искърова Искърова ППМГ "Гео Милев" Стара Загора 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Ирен  Николаева Харизанова МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Йордан Валентинов Трифонов СУ ,,Отец Паисий'' Самоков 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Катерина Георгиева Гочева 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Константин Михайлов ОУ "Йордан Йовков" Каварна 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Леонардо Здравков Глушков СУ "Неофит Рилски" Твърдица 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Лони Василев Осенски СУ "Козма Тричков" Враца 21 15.00% 0 0.00% 7.50%
189 Магдалена Чалъкова ОУ "Йордан Йовков" Каварна 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Максим Николаев ОУ "Христо Смирненски" Ген. Тошево 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Мелани Теодорова Венциславова СУ "Иван Вазов" Мездра 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Николай Тодоров Матаков СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Павел Василев ОУ "Йордан Йовков" Каварна 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Петър Димитров Петров ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Радиана Живкова Йоргова ОУ "Самара" Стара Загора 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Сияна Величкова Димитрова СУ "Христо Ботев" гр. Джебел 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Сияна Стефанова Хаджиева СУ"П. Р. Славейков" Кърджали 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Стасианна Тихомирова Попова СУ "Константин Константинов" Сливен 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Стефан Методиев Анастасов ОУ " Св. св. Кирил и Методий" с. Царев брод 21 15.00% 0 0.00% 7.50%
189 Теодор Бориславов Торньов СУ "Васил Кънчов" Враца 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Теодор Петров Николов СУ "Петко Росен" Бургас 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
189 Христиана Станиславова Станилова ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" Самоков 0 0.00% 9 15.00% 7.50%
190 Александър Димитров Бранков 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
190 Бетина Александрова Милчева ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 6 10.00% 5.00%
190 Данаил Христов Минчев ОУ "Цар Симеон І" Варна 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
190 Дарина Величкова Естова ЧОУ "Св. Климент Охридски" София 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
190 Ивайла Мирославова Михайлова ЧСУ "Нов век", Кирилово Стара Загора 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
190 Калоян Владимиров Савчев ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 6 10.00% 5.00%
190 Калоян Ташев Ташев ПМГ "Иван Вазов" Добрич 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
190 Мерием Орлинова Богданова СУ "Христо Ботев" гр. Джебел 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
190 Пламена Пламенова Петкова ОУ "Иван Вазов" Видин 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
190 Пресиян Юлианов Иванов ОУ "Йордан Йовков" Варна 0 0.00% 6 10.00% 5.00%
191 Виктор Антонов Близнашки 107. ОУ "Хан Крум" София 0 0.00% 3 5.00% 2.50%
191 Денислава Милкова Илиева СУ "Христо Ботев" гр. Джебел 0 0.00% 3 5.00% 2.50%
191 Константин Йорданов Йорданов СУ "Петко Рачов Славейков" Добрич 0 0.00% 3 5.00% 2.50%
191 Никол Николаева Йовичина СУ ,,Отец Паисий'' Самоков 0 0.00% 3 5.00% 2.50%
191 Преслав Свиленов Дахлев ОУ "Цанко Церковски" Мизия  0 0.00% 3 5.00% 2.50%
191 Уур Левент Исмайл ОУ " Христо Смирненски" с. Рогозче, общ. Джеб 0 0.00% 3 5.00% 2.50%
192 Ивайло Георгиев Станев ЧСУ "Нов век", Кирилово Стара Загора 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
192 Керем Вели Алиосман СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 0 0.00% 0 0.00% 0.00%