Конкурси»2018»Математика»Математически звезди

Нов формат на "Математически звезди" 2018 г.

І. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОНЛАЙН КРЪГ ЗА 3.-6 КЛАС – 27 май (неделя) от 17:00 ч. Важно!  2. клас  - няма да се явяват на предварителен кръг.                      Записаните ще получат на ел. поща теми, по които да се подготвят.

ІІ. ПОЛУФИНАЛ  16 юни 2018 сутрин (по график)

 1. Място на провеждане: ПУ "Паисий Хилендарски" (стара сграда - центъра на Пловдив) - адрес ул. "Цар Асен" 24 - зали на Факултет по икономически и социални науки.
 2. Начин на провеждане:
  • 2 клас        работят на хартия. Нанасят отговорите  в бланка.
  • 3-6. клас – работят онлайн в системата Мудъл с таблет, мобилен телефон или лаптоп.
 3. Време за работа:
  • 2- 6. клас     90 мин.
 1. Организация на работата в системата Мудъл за 3.-6. клас:

       4.1.  Участниците в състезанието попълват верните отговори в електронна бланка.

       4.2.  Участниците в състезанието получат указания за работа и темата на хартия.

       4.3.   Решават задачите на чернова.

       4.4. Попълват отговорите в онлайн системата Мудъл.

 1. Квестори: В залата ще има квестори, които ще помагат при попълване на резултатите.
 2.  Независими наблюдатели: Във всяка зала ще има независими наблюдатели, които следят за коректността на протичане на състезанието.
 1. Класиране:
  • 3-6. клас Системата ще генерира автоматично класиране след приключване на полуфинала за съответния клас.
  • 2 клас Проверката ще бъде направена от екип.

ІIІ. ФИНАЛ  16 юни 2018 следобед (по график) Участват всички записани за състезанието.

 1. Място на провеждане: ПУ "Паисий Хилендарски" (стара сграда - центъра на Пловдив) - адрес ул. "Цар Асен" 24 - зали на Факултет по икономически и социални науки.
 2. Начин на провеждане:
 • 2 клас  работят на хартия. Нанасят отговорите  в бланка.
 • 3-6. клас работят онлайн в системата Мудъл с таблет, мобилен телефон или лаптоп.
 1. Време за работа:
  • 2  - 6. клас   75  мин.

 2. Организация на работата в системата Мудъл за 3.-6. клас:

       4.1.  Участниците в състезанието попълват верните отговори в електронна бланка.

       4.2.  Участниците в състезанието получат указания за работа и темата на хартия.

       4.3.  Решават задачите на чернова.

       4.4. Попълват отговорите в онлайн системата Мудъл. 

 1. Квестори:В залата ще има квестори, които ще помагат при попълване на резултатите.
 2. Независими наблюдатели: Във всяка зала ще има независими наблюдатели, които следят за коректността на протичане на състезанието.
 3. Класиране:
  • 3-6. клас Системата ще генерира автоматично класиране след приключване на финала за съответния клас.
  • 2 клас Проверката ще бъде направена от екип.