Конкурси»2018»Математика»Математически звезди

График на провеждане на Математически звезди 2018 г.

20 май- пробно онлайн състезание за всички регистрирани за участие:

 • 16:00-17:30    3 и 5 клас
 • 18:00-19:30    4 и 6 клас

Подарък за всички участници в състезанието.

Децата работят вкъщи.

МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ, 2018 СЕ ПРОВЕЖДА В ТРИ КРЪГА:

Първи кръг - 90 мин.

  27 май- предварителен кръг на онлайн състезание „Математически звезди, 2018” :

 • 16:00-17:30    3 и 5 клас
 • 18:00-19:30    4 и 6 клас

Подарък за всички участници в състезанието.

Децата работят вкъщи.

 

Финалите на Математически звезди, 2018  
16 юни 2018 в Пловдив
с подкрепата на  ПУ „Паисий Хилендарски”

Втори кръг - полуфинал 90 мин.

 • 9:30-11:00    2 клас
 • 9:00-10:30    3 и 5. клас
 • 11:30-13:00   4 и 6 клас

Трети кръг - финал 75 мин.

 • 13:30 -14:45    2 клас
 • 14:00- 15:15    3 и 5 клас
 • 16:15-17:30     4 и 6 клас
 • 18:30 – След приключване на състезателния ден в системата Мудъл ще бъдат публикувани:
  1. Имената на поканените за участие в творческо отборно състезание „Математически звезди, 2018“.
  2. Имената на носителите на златни, сребърни и бронзови медали.

17 юни 2018 в конферентните зали  на хотел „ Марица“

Отборното състезание  е подарък за Математически звезди, 2018

График на провеждане и награждаване:

2.-3. клас  8:30 -10:00  творческо отборно състезание

10:00-10:30 - Награждаване  на Математически звезди, 2018 – 2. и 3. клас от индивидуално и отборно състезание

4 клас и 5.-6. клас 11:00-12:30 творческо отборно състезание

12:30 13:00 - Награждаване  на „Математически звезди, 2018“   - 4., 5.  и 6. клас от индивидуално и отборно състезание.