7. КЛАС
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННО ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ 2018/2019 ПО АВТОРСКИ ЗАДАЧИ НА ДОЦ. ИВАЙЛО КОРТЕЗОВ
Място Име Фамилия град Изминало време Резултат в.1/7.00 в.2/8.00 в.3/9.00 в.4/10.00 в.5/11.00 в.6/12.00 в.7/13.00 в.8/14.00 в.9/16.00
1 Мария Дренчева София 2 часа 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Николай Георгиев Силистра 1 час 53 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Деян Хаджи-Манич Варна 57 мин. 35 сек. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Енислав Николов София 1 час 26 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Деница Василева Габрово 1 час 34 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Борис Гачевски София 1 час 35 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Светослав Развигоров София 1 час 23 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Елица Башева София 2 часа 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Радостин Железчев София 2 часа 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
2 Румен Димитров Сандански 35 мин. 28 сек. 88 7 8 9 10 11 0 13 14 16
3 Симеон Дочев София 54 мин. 53 сек. 87 7 8 9 10 11 12 0 14 16
3 Ивана Иванова София 2 часа 87 7 8 9 10 11 12 0 14 16
4 Александра Даскалова Велико Търново 1 час 41 мин. 79 7 8 0 10 11 0 13 14 16
4 Теодора Даскалова Велико Търново 1 час 33 мин. 79 7 8 0 10 11 0 13 14 16
5 Тодор Демиров Пловдив 1 час 7 мин. 77 7 8 9 10 0 0 13 14 16
6 Калина Досева Велико Търново 1 час 28 мин. 75 7 8 9 10 11 0 0 14 16
6 Дениз Потурлиев Плевен 1 час 45 мин. 75 7 8 9 10 11 0 0 14 16
7 Ясен Пенчев Габрово 1 час 5 мин. 74 7 8 9 10 11 0 13 0 16
8 Георги Илиев София 1 час 46 мин. 65 7 8 9 0 11 0 0 14 16
9 Йоана Илчева Пловдив 34 мин. 24 сек. 54 7 8 9 0 0 0 0 14 16
9 Кристиян Гьорев София 49 мин. 34 сек. 54 7 8 9 0 0 0 0 14 16
10 Даниел Петров Габрово 46 мин. 59 сек. 51.5 3.5 8 0 10 0 0 0 14 16
11 Борис Димитров Варна 1 час 21 мин. 20.5 3.5 8 9 0 0 0 0 0 0