ЗАПИСАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2018
Предварителен рейтинг за класиране на финален кръг "Математически звезди": Състезания „Черноризец Храбър“ и „Иван Салабашев“ образуват 75% от рейтинга. Предварителният онлайн кръг /на 27 май/ образува останалите 25% от рейтинга.
Финалният рейтинг се формира от предварителния рейтинг, полуфинал „Математически звезди, 2018“ (16 юни сутрин) и финал „Математически звезди, 2018“ (16 юни следобед) като трите участват в съотношение 2:3:5.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ В ПЪРВИТЕ 50% (+1 ПРИ НЕЧЕТЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ) ОТ ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ОТ КВОТА 6 КЛАС - СОФИЯ
6 КЛАС СОФИЯ
брой име училище град
1 Александър Орлинов Гичев СМГ Паисий Хилендарски София
2 Борис Цветанов Гачевски СМГ "Паисий Хилендарски" София
3 Веско Веселинов Спасов 163 ОУ София
4 Георги Николаев Илиев СМГ "Паисий Хилендарски" София
5 Георги Руменов Събев СМГ "Паисий Хилендарски" София
6 Дарина Петрова Господинова ПЧМГ София
7 Елица Емилова Башева СМГ "Паисий Хилендарски" София
8 Енислав Станиславов Николов СМГ"Паисий Хилендарски" СоФия
9 Ивана Тодорова Иванова СМГ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" София
10 Кристиян Марианов Гьорев СМГ ''Паисий Хилендарски" София
11 Мария Ганелинова Русинова СМГ "Паисий Хилендарски" София
12 Михаела Огнянова Андонова СМГ София
13 Радостин Радостинов Железчев СМГ София
14 Светослав Георгиев Развигоров СМГ София
15 Симеон Дойчинов Дочев СМГ "Паисий Хилендарски" София
16 Тодор Димитров Недев 125 СУ "Боян Пенев" София