ЗАПИСАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2018
Предварителен рейтинг за класиране на финален кръг "Математически звезди": Състезания „Черноризец Храбър“ и „Иван Салабашев“ образуват 75% от рейтинга. Предварителният онлайн кръг /на 27 май/ образува останалите 25% от рейтинга.
Финалният рейтинг се формира от предварителния рейтинг, полуфинал „Математически звезди, 2018“ (16 юни сутрин) и финал „Математически звезди, 2018“ (16 юни следобед) като трите участват в съотношение 2:3:5.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ В ПЪРВИТЕ 50% (+1 ПРИ НЕЧЕТЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ) ОТ ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ОТ КВОТА 6 КЛАС - ПЛОВДИВ
6 КЛАС ПЛОВДИВ
брой име училище град
1 Бойко Ивов Краевски Патриарх Евтимий Пловдив
2 Георги Тодоров Колев МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив
3 Данислав Атанасов Кичуков Свети Патриарх Евтимий Пловдив
4 Елена Красимирова Сиракова ОУ "Д-р Петър Берон" Пловдив
5 Ива Иванова Ичевска ОУ Райна Княгиня Пловдив
6 Йоана Петрова Йовкова СУ "Свети Софроний Врачански" Пловдив
7 Йоана Радославова Илчева СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив
8 Кристиан-Николай Бориславов Гичев Княз Александър Първи Пловдив
9 Кристиян Красимиров Ангелов МГ " Акад. К.Попов" Пловдив
10 Тодор Костадинов Демиров МГ "Академик Кирил Попов" Пловдив
11 Христо Мартинов Атанасов ОУ Драган Манчов Пловдив