ЗАПИСАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2018
Предварителен рейтинг за класиране на финален кръг "Математически звезди": Състезания „Черноризец Храбър“ и „Иван Салабашев“ образуват 75% от рейтинга. Предварителният онлайн кръг /на 27 май/ образува останалите 25% от рейтинга.
Финалният рейтинг се формира от предварителния рейтинг, полуфинал „Математически звезди, 2018“ (16 юни сутрин) и финал „Математически звезди, 2018“ (16 юни следобед) като трите участват в съотношение 2:3:5.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ В ПЪРВИТЕ 50% (+1 ПРИ НЕЧЕТЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ) ОТ ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ОТ КВОТА 6 КЛАС - БЪЛГАРИЯ (други градове)
6 КЛАС БЪЛГАРИЯ (други градове)
брой име училище град
1 Александра Спасова Даскалова СУ Емилиян Станев Велико Търново
2 Борис Светлинов Димитров МГ Д-р Петър Берон Варна
3 Вихрен Георгиев Наумов МГ Петър Берон Варна
4 Даниел Даниелов Петров ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово
5 Деница Милетиева Василева ПМГ "Христо Смирненски" Перник
6 Деян Деянов Хаджи-Манич МГ "Д-р П.Берон" Варна
7 Калина Росенова Досева ОУ Бачо Киро Велико Търново
8 Мария Атанасова Къчева ППМГ"Добри Чинтулов" Сливен
9 Николай Антонов Благов МГ "д-р Петър Берон" Варна
10 Николай Йорданов Георгиев ПМГ "Св.Климент Охридски" Силистра
11 Николина Владимирова Радева МГ "Д-р Петър Берон" Варна
12 Румен Любомиров Димитров ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански
13 Теодора Спасова Даскалова СУ Емилиян Станев Велико Търново
14 Ясен Пламенов Пенчев ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово