6. КЛАС
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННО ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ 2018/2019 ПО АВТОРСКИ ЗАДАЧИ НА ДОЦ. ИВАЙЛО КОРТЕЗОВ
Място Име Фамилия град Изминало време Резултат в.1/7.00 в.2/8.00 в.3/9.00 в.4/10.00 в.5/11.00 в.6/12.00 в.7/13.00 в.8/14.00 в.9/16.00
1 Лазар Тодоров София 1 час 1 мин 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Никола Гюлев Пловдив 1 час 57 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Демира Недева Пловдив 1 час 47 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Веселин Маркович Варна 1 час 17 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Петър Узунов Пловдив 1 час 36 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
2 Борис Азгоров София 1 час 17 мин. 86 7 8 9 10 11 12 13 0 16
3 Марин Райчев Пловдив 1 час 56 мин. 76 7 0 9 5 0 12 13 14 16
4 Георги Славчев София 1 час 16 мин. 75 7 8 9 10 0 12 13 0 16
5 Йоан Добрев Пловдив 1 час 13 мин. 67 7 0 9 10 0 12 13 0 16
6 Рая Шикова Габрово 25 мин. 6 сек. 63 7 8 9 10 0 0 13 0 16
6 Георги Николов София 1 час 57 мин. 63 7 8 9 10 0 0 13 0 16
6 Иван Аврейски Пловдив 1 час 15 мин. 63 7 8 9 10 0 0 13 0 16
6 Мона-Никол Апостолова Пловдив 1 час 5 мин. 63 7 8 9 10 0 0 13 0 16
7 Борис Велчев София 1 час 16 мин. 55 7 0 9 10 0 0 13 0 16
8 Давид Йорданов София 1 час 34 мин. 54 7 - 9 10 0 12 0 0 16
9 Йоана Станева Пловдив 55 мин. 36 сек. 53.5 7 8 4.5 5 0 0 13 0 16
10 Илия Василев София 18 мин. 46 сек. 45.5 0 8 4.5 5 - 12 0 0 16
11 Мерилин Ангелова Пловдив 1 час 50 мин. 42.5 7 8 4.5 10 0 0 13 0 0
12 Николай Дренчев София 48 мин. 7 сек. 40 0 8 9 10 0 0 13 0 0
13 Кристиян Златев Пловдив 45 мин. 43 сек. 32 0 0 9 10 0 0 13 0 0
14 Мария Демирова Пловдив 56 мин. 45 сек. 25.5 0 0 4.5 5 0 0 0 0 16