5. КЛАС
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННО ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ 2018/2019 ПО АВТОРСКИ ЗАДАЧИ НА ДОЦ. ИВАЙЛО КОРТЕЗОВ
Място Име Фамилия град Изминало време Резултат в.1/7.00 в.2/8.00 в.3/9.00 в.4/10.00 в.5/11.00 в.6/12.00 в.7/13.00 в.8/14.00 в.9/16.00
1 Сара Илиева София 1 час 59 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Ева Вълкова Пловдив 1 час 56 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
2 Габриела Радева Варна 1 час 56 мин. 98.25 5.25 8 9 10 11 12 13 14 16
3 Румяна Лазарова Варна 1 час 50 мин. 88 7 8 9 10 11 0 13 14 16
4 Денис Сираков Сливен 1 час 11 мин. 87 7 8 9 10 11 12 0 14 16
4 Борис Якимов Благоевград 1 час 48 мин. 87 7 8 9 10 11 12 0 14 16
5 Димана Праматарова Пловдив 1 час 52 мин. 83 7 8 9 5 11 0 13 14 16
6 Васил Стойков Пловдив 1 час 59 мин. 82 7 8 9 5 11 12 0 14 16
7 Марина Кабаиванова Пловдив 1 час 6 мин. 77 7 8 9 0 11 12 0 14 16
8 Сияна Съйкова София 1 час 2 мин. 75.5 3.5 8 0 10 11 0 13 14 16
9 Ангел Марински Пловдив 1 час 6 мин. 75 7 8 9 10 11 0 0 14 16
9 Мария Петрова Варна 1 час 52 мин. 75 7 8 9 10 11 0 0 14 16
10 Велина Костадинова Велико Търново 1 час 47 мин. 71.25 5.25 4 9 0 11 12 0 14 16
11 Звездемир Пенев Варна 1 час 34 мин. 70 7 8 9 5 11 0 0 14 16
12 Кристиян Колев Пловдив 1 час 2 мин. 65 7 8 9 0 11 0 0 14 16
13 Велислав Джелепов Пловдив 1 час 38 мин. 61.25 5.25 8 9 0 11 12 0 0 16
14 Анастасия Хронева Пловдив 2 часа 61 7 8 9 0 11 12 0 14 0
15 Калоян Панов Варна 1 час 28 мин. 60.25 5.25 4 9 5 11 12 0 14 0
16 Дара Георгиева Пловдив 2 часа 55.25 5.25 4 9 0 11 12 0 14 0
17 Мария Иванова Пловдив 1 час 29 мин. 54.25 5.25 0 9 10 0 0 0 14 16
18 Емил Динков Пловдив 1 час 57 мин. 48.25 5.25 8 0 10 11 0 0 14 0
19 Никола Нестеров Варна 1 час 11 мин. 47 7 4 0 10 0 12 0 14 0
20 Йоана Ранджева София 1 час 15 мин. 43.25 5.25 4 9 0 11 0 0 14 0
21 Георги Войнаков Пловдив 55 мин. 31 сек. 38.25 5.25 8 9 5 11 0 0 0 0
22 Дивна Йорданова Варна 2 часа 37.5 3.5 0 9 0 11 0 0 14 0
23 Мартин Господинов Пловдив 2 часа 29.25 5.25 4 9 0 11 0 0 0 0
24 Данаил Полишев Пловдив 1 час 6 мин. 25.25 5.25 0 9 0 11 0 0 0 0