5. и 6. клас
ПОДГОТОВКА ЗА "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ, 2018"
 онлайн обучение в системата Мудъл 
ПЪРВИ МОДУЛ            01. - 03. 2018           23 уч. ч.- 65 лв.
ГРАФИК: номер тема подготвил Брой часове Брой контроли
януари  Тема №1  Задачи от PMWC - 1 част Творчески екип Математически звезди 3 1
февруари Тема №2  Немска школа - задачи за описание Творчески екип Математически звезди 3 1
Тема №3 Подготовка за Азиатски състезания Творчески екип Математически звезди 3 1
Състезание №1 по формат Суперзвезда доц. Ивайло Кортезов 0 3
март Тема №4  Турнири доц. Ивайло Кортезов 3 1
Тема №5 Подготовка за Азиатски състезания - 2 част Творчески екип Математически звезди 3 1
ПОКАНА ЗА ПЪРВО ТВОРЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕНИГМАТИЧНО" - 25 март, гранд хотел Пловдив
 ВТОРИ МОДУЛ        04.- 06. 2018            23 уч. ч.- 65 лв.
ГРАФИК: номер тема подготвил Брой часове Брой контроли
април Тема №6 Задачи от PMWC - 2 част Екип Академия "21 век" 3 1
Тема №7   Подготовка за Математически звезди доц. Ивайло Кортезов 3 1
май Тема №8  Подготовка за Математически звезди доц. Ивайло Кортезов 3 1
Тема №9  Подготовка за Математически звезди доц. Ивайло Кортезов 3 1
Състезание №1 по формат Суперзвезда доц. Ивайло Кортезов 0 3
юни Тема № 10  Подготовка за Математически звезди доц. Ивайло Кортезов 3 1
ПОКАНА ЗА ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" - 16/17 юни, гранд хотел Пловдив