ЗАПИСАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2018
Предварителен рейтинг за класиране на финален кръг "Математически звезди": Състезания „Черноризец Храбър“ и „Иван Салабашев“ образуват 75% от рейтинга. Предварителният онлайн кръг /на 27 май/ образува останалите 25% от рейтинга.
Финалният рейтинг се формира от предварителния рейтинг, полуфинал „Математически звезди, 2018“ (16 юни сутрин) и финал „Математически звезди, 2018“ (16 юни следобед) като трите участват в съотношение 2:3:5.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ В ПЪРВИТЕ 50% (+1 ПРИ НЕЧЕТЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ) ОТ ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ОТ КВОТА 4 КЛАС - СОФИЯ
4 КЛАС СОФИЯ
брой име училище град
1 Анелия Бориславова Коприщенова 133 СУ "А.С. Пушкин" София
2 Виктор Красимиров Аврамски 145 ОУ София
3 Георги Ставрев Николов 38 ОУ Васил Априлов София
4 Елена Огнянова Андонова 5 ОУ "Иван Вазов" София
5 Йоана Йонкова Калпачка НУКК София
6 Йоана Станиславова Ранджева 145 ОУ Симеон Радев София
7 Калина Радостинова Железчева 107 ОУ София
8 Огнян Бойков Огнянов ЧОУ Света София София
9 Сара Красимирова Илиева ЧНУ Питагор София
10 Сияна Цветелинова Съйкова ЧНУ "Питагор" София