ЗАПИСАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2018
Предварителен рейтинг за класиране на финален кръг "Математически звезди": Състезания „Черноризец Храбър“ и „Иван Салабашев“ образуват 75% от рейтинга. Предварителният онлайн кръг /на 27 май/ образува останалите 25% от рейтинга.
Финалният рейтинг се формира от предварителния рейтинг, полуфинал „Математически звезди, 2018“ (16 юни сутрин) и финал „Математически звезди, 2018“ (16 юни следобед) като трите участват в съотношение 2:3:5.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ В ПЪРВИТЕ 50% (+1 ПРИ НЕЧЕТЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ) ОТ ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ОТ КВОТА 4 КЛАС - ПЛОВДИВ
4 КЛАС ПЛОВДИВ
брой име училище град
1 Алекс Александров Вецев ОУ "Васил Петлешков" Пловдив
2 Александър Валентинов Димитров ОУ Неофит Рилски с.Ягодово
3 Анастасия Хронева Хронева СУ „Св. Паисий Хилендарски” Пловдив
4 Анатоли Теодоров Димитров СУ Св Патриарх Евтимий Пловдив
5 Ангел Минчев Марински ОУ Стоян Михайловски Пловдив
6 Антоанета Кирилова Десева ОУ Яне Сандански Пловдив
7 Антон Николаев Тодоров ОУ "Княз Александър Първи" Пловдив
8 Атанас Пламенов Гюров ОУ Райна Княгиня Пловдив
9 Васил Стоянов Стойков Душо Хаджидеков Пловдив
10 Велислав Джелепов ОУ Драган Манчов Пловдив
11 ВИКТОР ДЕЯНОВ ГЕОРГИЕВ СУ"СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" ПЛОВДИВ
12 Георги Ивайлов Войнаков ОУ "Яне Сандански" Пловдив
13 Данаил Радославов Полишев СУ "Св.Константин-Кирил Философ" Пловдив
14 Дара Томова Георгиева ОУ "Княз Александър I" Пловдив
15 Делия Димитрова Маджунова Стоян Михайловски Пловдив
16 Димана Мирославова Праматарова ОУ "Райна Княгиня" Пловдив
17 Димитър Николаев Вълков ОУ Д-р Петър Берон Пловдив
18 Димо Цачев Събев ОУ ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ ПЛОВДИВ
19 Ева Николаева Вълкова ОУ Д-р Петър Берон Пловдив
20 Емил Иванов Динков ОУ "Яне Сандански" Пловдив
21 Ивайло Николаев Станджиков СОУ "Софроний Врачански" Пловдив
22 Иван Станимиров Стоянов СУ "Св.Паисий Хилендарски" Пловдив
23 Илия Георгиев Илиев ОУ"Яне Сандански" Пловдив
24 Камелия Атанасова Кърпачева НУ"Христо Ботев" Пловдив
25 Камен Петров Станоев ОУ 'СВ.СВ.Кирил и Методий" с. Първенец
26 Катерина Георгиева Тодорова НУ "Климент Охридски" Пловдив
27 Костадин Димитров Вълчанов СУ Черноризец Храбър Пловдив
28 Кристиан Иванов Георгиев НУ "Климент Охридски" Пловдив
29 Кристиян Стефанов Колев СУ "Константин - Кирил Философ" Пловдив
30 Кристияна Стефанова Мутафчиева НУ "Христо Ботев" Пловдив
31 МАРИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА ОУ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" ПЛОВДИВ
32 Марина Станимирова Кабаиванова ОУ Душо Хаджидеков Пловдив
33 Мария Василева Иванова ОУ"Яне Сандански" Пловдив
34 Мартин Даниелов Господинов НУ"П. Р. Славейков" Пловдив
35 Михаил Костадинов Молдовански ОУ "Стоян Михайловски" Пловдив
36 Никола Велиславов Аджаров СУ"Св. Патриарх Евтимий" Пловдив
37 Петър Бисеров Попов ОУ Васил Петлешков Пловдив
38 Петя Иванова Кушлева ОУ "Райна Княгиня" Пловдив
39 Радослав Иванов Куршумов ОУ "Драган Манчов" Пловдив
40 Румен Димитров Рангелов НУ "Св. Климент Охридски" Пловдив
41 Симеон Владимиров Ячков СУ” Свети Седмочисленици “ Пловдив