ЗАПИСАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2018
Предварителен рейтинг за класиране на финален кръг "Математически звезди": Състезания „Черноризец Храбър“ и „Иван Салабашев“ образуват 75% от рейтинга. Предварителният онлайн кръг /на 27 май/ образува останалите 25% от рейтинга.
Финалният рейтинг се формира от предварителния рейтинг, полуфинал „Математически звезди, 2018“ (16 юни сутрин) и финал „Математически звезди, 2018“ (16 юни следобед) като трите участват в съотношение 2:3:5.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ В ПЪРВИТЕ 50% (+1 ПРИ НЕЧЕТЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ) ОТ ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ОТ КВОТА 4 КЛАС - БЪЛГАРИЯ (други градове)
4 КЛАС БЪЛГАРИЯ (други градове)
брой име училище град
1 Борис Иванов Якимов II ОУ "Димитър Благоев" Благоевград
2 Валентин Николаев Филипов ОУ "Валери Петров" Плевен
3 Васил Ангелов Цикалов ОУ "Христо Ботев" Велинград
4 Велина Николаева Костадинова ОУ ,,П.Р.Славейков" Велико Търново
5 Габриела Владимирова Радева ОУ "П. Волов"  Варна
6 Денис Николаев Сираков НУ "Васил Левски" Сливен
7 Звездемир Николаев Пенев ОУ "Петко Р. Славейков" Варна
8 Калоян Красимиров Панов ОУ "Васил Друмев" Варна
9 КРИСТИН СПАСОВА КОСТАДИНОВА "ХРИСТО БОТЕВ" АЙТОС
10 Мария Петрова Петрова СУ Гео Милев Варна
11 Никола Ангелов Цикалов ОУ "Христо Ботев" Велинград
12 Никола Николаев Нестеров СУ Гео Милев Варна
13 Румяна Георгиева Лазарова СУ Гео Милев Варна
14 Симеон Стоянов Златев ЧСУ Юрий Гагарин Варна
15 Стефания Миленова Милева ОУ "Петко Р. Славейков" Варна
16 Теодор Спасов Златанов ОУ"Бачо Киро" Велико Търново
17 Ясен Миленов Ангелов ОУ "Св.Климент Охридски" Варна