4. КЛАС
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННО ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ 2018/2019 ПО АВТОРСКИ ЗАДАЧИ НА ДОЦ. ИВАЙЛО КОРТЕЗОВ
Място Име Фамилия град Изминало време Резултат в.1/7.00 в.2/8.00 в.3/9.00 в.4/10.00 в.5/11.00 в.6/12.00 в.7/13.00 в.8/14.00 в.9/16.00
1 Божидар Развигоров София 1 час 23 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
2 Виктория Данчева София 1 час 3 мин. 90 7 8 9 0 11 12 13 14 16
2 Божидар Ангелов Варна 1 час 58 мин. 90 7 8 9 0 11 12 13 14 16
2 Ясен Янев Бургас 1 час 59 мин. 90 7 8 9 0 11 12 13 14 16
2 Димитър Данчев София 39 мин. 50 сек. 90 7 8 9 0 11 12 13 14 16
2 Лора Пехливанова Пловдив 1 час 44 мин. 90 7 8 9 0 11 12 13 14 16
3 Мартин Василевски Варна 1 час 43 мин. 78 7 8 9 0 11 0 13 14 16
3 Георги Мустакеров Пловдив 1 час 19 мин. 78 7 8 9 0 11 0 13 14 16
3 Антоан Заимов Пловдив 1 час 24 мин. 78 7 8 9 0 11 0 13 14 16
4 Красимир Тухчиев София 1 час 59 мин. 77 7 8 9 0 11 12 0 14 16
5 Камен Събев София 1 час 2 мин. 74 7 8 9 0 11 12 13 14 0
5 Мария Касия Петрова София 1 час 33 мин. 74 7 8 9 0 11 12 13 14 0
6 Никол Илиева Враца 1 час 29 мин. 66 7 8 9 0 0 12 0 14 16
6 Румен Сребков Бургас 1 час 19 мин. 66 7 8 9 0 0 12 0 14 16
7 Даниел Гетов София 1 час 11 мин. 65 7 8 9 0 11 0 0 14 16
7 Даниел Узунов Пловдив 1 час 15 мин. 65 7 8 9 0 0 12 13 0 16
7 Виктор Точев Пловдив 1 час 59 мин. 65 7 8 9 0 11 0 0 14 16
7 Петър Иванов Пловдив 1 час 40 мин. 65 7 8 9 0 0 12 13 0 16
8 Мартин Димов София 1 час 33 мин. 62 0 0 9 0 11 12 0 14 16
9 Ирина Йорданова София 1 час 20 мин. 54 7 8 9 0 0 0 0 14 16
10 Калоян Атанасов Пловдив 1 час 54 мин. 53 7 8 9 0 0 0 13 0 16
11 Елизабет Дервишева Пловдив 1 час 42 мин. 47 7 8 9 0 11 12 0 - 0
12 Адриана Карагьозова Варна 1 час 35 мин. 45 0 8 9 0 0 12 0 0 16
13 Ивелина Павлова Пловдив 1 час 52 мин. 40 7 8 9 0 0 0 0 0 16
14 Иван Гъдев Пловдив 1 час 58 мин. 38 7 8 0 0 11 12 0 0 0
15 Преслав Ламбов София 1 час 59 мин. 36 7 8 9 0 0 12 0 0 0
16 Деян Георгиев Монтана 51 мин. 53 сек. 32 7 0 9 0 0 0 0 0 16
17 Кристина Симеонова Варна 1 час 31 мин. 31 7 8 0 0 0 0 0 0 16
17 Борис Бабев София 2 часа 31 7 8 0 0 0 0 - 0 16
18 Борис Ангелов София 1 час 37 мин. 26 7 8 0 0 11 0 0 0 0
19 Любомир Купанов Пловдив 1 час 5 мин. 24 7 8 9 0 0 0 0 0 0
19 Мариян Пирпиров Пловдив 1 час 15 мин. 24 7 8 9 0 0 0 0 0 0
19 Калоян Петров Пловдив 1 час 1 мин 24 7 8 9 0 0 0 0 0 0
20 Петър Каридов Пловдив 1 час 59 мин. 23 7 0 0 0 0 0 0 0 16
20 Теодор Трендафилов Пловдив 1 час 12 мин. 23 7 0 0 0 0 0 0 0 16
21 Георги Калбаков София 1 час 27 мин. 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0
22 Мая Христова Пловдив 1 час 47 мин. 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0
23 Радослав Панев София 39 мин. 18 сек. 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0