ЗАПИСАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2018
Предварителен рейтинг за класиране на финален кръг "Математически звезди": Състезания „Черноризец Храбър“ и „Иван Салабашев“ образуват 75% от рейтинга. Предварителният онлайн кръг /на 27 май/ образува останалите 25% от рейтинга.
Финалният рейтинг се формира от предварителния рейтинг, полуфинал „Математически звезди, 2018“ (16 юни сутрин) и финал „Математически звезди, 2018“ (16 юни следобед) като трите участват в съотношение 2:3:5.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ В ПЪРВИТЕ 50% (+1 ПРИ НЕЧЕТЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ) ОТ ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ОТ КВОТА 3 КЛАС - СОФИЯ
3 КЛАС СОФИЯ
брой име училище град
1 Андрей Здравков Стефанов 126 ОУ "Петко Ю. Тодоров" София
2 Божидар Георгиев Развигоров ЧОУ Света София София
3 Борис Димитров Ангелов 107 ОУ "Хан Крум" София
4 Борис Христов Бабев ЧОУ "Света София" София
5 Виктория Тихомирова Данчева 145 ОУ "Симеон Радев" София
6 Георги Минчев Калбаков 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" София
7 Даниел Николаев Гетов ЧОУ"Св.София" София
8 Димитър Тихомиров Данчев 145 ОУ "Симеон Радев" София
9 Ирина Йорданова Йорданова 54 СУ София
10 Йоана Цветанова Йолова 145 ОУ "Симеон Радев" София
11 Камен Руменов Събев 145 ОУ "Симеон Радев" София
12 Красимир Делчев Тухчиев 142 ОУ "Веселин Ханчев" София
13 Кристиян Василев Куртев ЧНУ "Питагор" София
14 Мария Касия Людмилова Петрова 107 ОУ "Хан Крум" София
15 Мартин Иванов Димов 109 ОУ "Христо Смирненски" София
16 Мила Теодорова Бороджиева 19. СУ Елин Пелин София
17 Моника Станимирова Илиева 79 СУ "Индира Ганди" София
18 Преслав Александров Ламбов НСУ"София" София
19 Радослав Иванов Панев 142 ОУ "Веселин Ханчев" София
20 Росен Александров Александров ЧОУ " Д-р Петър Берон" София