ЗАПИСАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2018
Предварителен рейтинг за класиране на финален кръг "Математически звезди": Състезания „Черноризец Храбър“ и „Иван Салабашев“ образуват 75% от рейтинга. Предварителният онлайн кръг /на 27 май/ образува останалите 25% от рейтинга.
Финалният рейтинг се формира от предварителния рейтинг, полуфинал „Математически звезди, 2018“ (16 юни сутрин) и финал „Математически звезди, 2018“ (16 юни следобед) като трите участват в съотношение 2:3:5.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ В ПЪРВИТЕ 50% (+1 ПРИ НЕЧЕТЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ) ОТ ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ОТ КВОТА 3 КЛАС - ПЛОВДИВ
3 КЛАС ПЛОВДИВ
брой име училище град
1 Александър Емилиян Йовчев ОУ Алеко Константинов Пловдив
2 Александър Йорданов Вачев ОУ"Пенчо Славейков" Белащица
3 АНГЕЛ КЪНЧЕВ ПОПОВ ОУ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ ПЛОВДИВ
4 Андрей Ангелов Дяков СУ Черноризец Храбър Пловдив
5 Антоан Георгиев Заимов СУ Св. Константин Кирил Философ Пловдив
6 Белла Георгиева Сребрева НУ "Климент Охридски" Пловдив
7 Боряна-Риана Георгиева Халачева НУМТИ Добрин Петков Пловдив
8 Ваня Петрова Станоева ОУ 'СВ.СВ.Кирил и Методий" с. Първенец
9 Василена Русланова Тенчева ОУ Васил Петлешков Пловдив
10 ВИКТОР ДИМОВ ТОЧЕВ ЧСУ "ДРУЖБА" ПЛОВДИВ
11 Виктор Стефанов Николчев СУ "Св. Софроний Врачански" Пловдив
12 Виктория Христова Христева Душо Хаджидеков Пловдив
13 Георги Петров Янков Васил Левски Пловдив
14 Георги Тодоров Мустакеров СУ "Черноризец Храбър" Пловдив
15 Даниел Валентинов Узунов НУ Петко Рачов Славейков Пловдив
16 Даниел Василев Кузманов СУ "Константин Величков" Пловдив
17 Дарина Димитрова Кичукова ОУ„Кочо Честеменски” Пловдив
18 Димитър Здравков Иванов ОУ Райна Княгиня Пловдив
19 Елена Тихомирова Лазарова СУ"Свети Софроний Врачански" Пловдив
20 Елена Филипова Вълева ОУ Васил Левски Пловдив
21 Елизабет Родославова Дервишева Душо Хаджидеков Пловдив
22 Иван Бориславов Златков СУ 'Св. Софроний Врачански' Пловдив
23 Иван Запрянов Гъдев СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив
24 Ивелин Христов Янчев НУ "Петко Р. Славейков" Пловдив
25 Ивелина Атанасова Павлова ОУ „Драган Манчов” Пловдив
26 Ивет Андреева Илиева ОУ "Димитър Талев" Пловдив
27 Йоанна Владимирова Арнаудова ОУ"Райна Княгиня" Пловдив
28 КАЛОЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ ОУ "ДРАГАН МАНЧОВ" ПЛОВДИВ
29 Калоян Мариянов Петров ОУ " Кочо Честеменски" Пловдив
30 Лора Колева Пехливанова ОУ"Душо Хаджидеков" Пловдив
31 Любомир Кирилов Купанов "ОУ Яне Сандански" Пловдив
32 Максим Иванов Стоянков НУ Климент Охридски Пловдив
33 Мариян Мариянов Пирпиров ОУ "Яне Сандански" Пловдив
34 Мартин Генов Рупски СУ "Княз Александър I" Пловдив
35 Мартин Димитров Тошев ОУ "Димитър Талев" Пловдив
36 Мая Пламенова Христова ОУ "Димитър Талев" Пловдив
37 Михаела Савова Танева ОУ 'Кочо Честеменски' Пловдив
38 Ная Ивайлова Атанасовска ОУ "Райна Княгиня" Пловдив
39 Никол Кирил Минчева ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив
40 Петър Георгиев Иванов ОУ"Драган Манчов" Пловдив
41 Петър Любенов Каридов ОУ "Княз Александър I" Пловдив
42 Петър Стайков Раевски СУ”Димитър Матевски” Пловдив
43 Пламена Генчева Минкова СУ Н.ВАПЦАРОВ Пловдив
44 Рая Борисова Енева СУ Васил Левски Карлово
45 Теодор Даниелов Трендафилов ОУ "Драган Манчов" Пловдив
46 Теодор Кирилов Вълков Черноризец Храбър Пловдив
47 Теодора Ивова Димитрова СУ"Свети Патриарх Евтимий" Пловдив