3. КЛАС
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННО ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ 2018/2019 ПО АВТОРСКИ ЗАДАЧИ НА ДОЦ. ИВАЙЛО КОРТЕЗОВ
Място Име Фамилия град време Резултат в.1/7.00 в.2/8.00 в.3/9.00 в.4/10.00 в.5/11.00 в.6/12.00 в.7/13.00 в.8/14.00 в.9/16.00
1 Светослав Арабов Варна 1 час 20 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Валентин Станчев Димитровград 1 час 44 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Рая Станчева Враца 1 час 56 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Божидара Щърковска Свищов 1 час 52 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Дария Пенкова Пловдив 1 час 13 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Александър Цветков Пловдив 1 час 15 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Антон Деков Пловдив 1 час 14 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Тодор Гелин Пловдив 1 час 27 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Християн Щерев Пловдив 1 час 11 мин. 100 7 8 9 10 11 12 13 14 16
2 Андрей Раденков София 1 час 59 мин. 89 7 8 9 10 0 12 13 14 16
3 Божидар Маринов Пловдив 1 час 57 мин. 76 7 8 9 0 11 12 13 0 16
4 Денислав Проданов Бургас 1 час 27 мин. 74 7 8 9 10 11 0 13 0 16
4 Магдалена Христова Пловдив 1 час 13 мин. 74 7 8 9 10 11 0 13 0 16
4 Георги Досов Пловдив 1 час 16 мин. 74 7 8 9 10 11 0 13 0 16
5 Кристиян Борисов Пловдив 1 час 52 мин. 73 7 8 9 10 0 12 13 14 0
6 Мария Екимджиева Пловдив 1 час 44 мин. 70 7 8 9 10 11 12 13 0 0
6 Петралия Екимджиева Пловдив 1 час 44 мин. 70 7 8 9 10 11 12 13 0 0
6 Михаела Екимджиева Пловдив 1 час 44 мин. 70 7 8 9 10 11 12 13 0 0
7 Иван Игнатов Пловдив 1 час 15 мин. 66 7 0 9 10 11 0 13 0 16
8 Николай Дренчев София 1 час 38 мин. 65 7 0 9 10 11 12 0 0 16
9 Дарина Досева Велико Търново 1 час 19 мин. 63 7 8 9 0 11 12 0 0 16
9 Кристиян Минеков Пловдив 52 мин. 19 сек. 63 7 8 9 10 0 0 13 0 16
10 Владимир Атанасов Пловдив 1 час 12 мин. 61 7 8 0 10 11 12 13 0 0
11 Георги Георгиев Пловдив 1 час 21 мин. 60 7 8 9 0 11 12 13 0 0
11 Борис Анев Пловдив 2 часа 2 мин. 60 7 8 9 0 11 12 13 0 0
12 Габриела Вучова София 1 час 22 мин. 59 7 8 9 10 0 12 13 0 0
12 Виктория Вучова София 1 час 22 мин. 59 7 8 9 10 0 12 13 0 0
13 Димо Михов Пловдив 1 час 46 мин. 58 7 8 9 10 11 0 13 0 0
13 Валерия Палийска Пловдив 55 мин. 2 сек. 58 7 8 9 10 11 0 13 0 0
14 Наталия Грозева Пловдив 1 час 31 мин. 57 7 8 9 10 11 12 - - 0
15 Дарина Милушева Пловдив 1 час 51 мин. 53 7 0 0 10 11 12 13 0 0
16 Тодор Великов Велико Търново 1 час 3 мин. 52 7 0 9 0 11 12 13 0 0
17 Мюневер Юсеин Пловдив 1 час 50 мин. 50 7 8 9 10 - 0 - 0 16
18 Ралица Иванова Варна 1 час 15 мин. 48 7 8 9 0 11 0 13 0 0
18 Александър Пендов Пловдив 1 час 3 мин. 48 7 8 9 0 11 0 13 0 0
19 Марая Борисова Свищов 1 час 21 мин. 47 7 8 9 10 0 0 13 0 0
20 Авиана Гашева Пловдив 1 час 37 мин. 45 7 8 9 10 11 0 0 0 0
21 Александър Тошев София 50 мин. 40 сек. 40 7 8 0 0 0 12 13 0 0
22 Емма Икономова София 1 час 53 мин. 35 7 8 9 0 11 0 0 0 -
23 Недялко Димитров София 35 мин. 48 сек. 34 0 0 9 0 0 12 13 0 0
23 Димитър Траков Пловдив 1 час 20 мин. 34 7 8 9 10 0 0 0 0 0
24 Здравко Тодоров Пловдив 52 мин. 45 сек. 27 7 8 0 0 - 12 - 0 0
25 Рая Атанасова Пловдив 1 час 43 мин. 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0