ЗАПИСАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2018
Междинният рейтинг преди финален кръг "Математически звезди" се формира от състезания „Черноризец Храбър“, „Иван Салабашев“ и полуфинал „Математически звезди 2018“ (16 юни сутрин), като се взимат двата най-добри резултата от трите. По този начин се компенсира неучастие в едно от състезанията.
Финалният рейтинг се формира от междинния рейтинг и финал „Математически звезди 2018“ (16 юни следобед) в съотношение 1:2.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ В ПЪРВИТЕ 50% (+1 ПРИ НЕЧЕТЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ) ОТ ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ОТ КВОТА 2 КЛАС - СОФИЯ
2 КЛАС СОФИЯ
брой име училище град
1 Александър Йонков Калпачки 145 ОУ София
2 Александър Петров Бонев 55 СУ Петко Каравелов София
3 Андрей Росенов Раденков 134 СОУ Димчо Дебелянов София
4 Виктория Валериева Вучова 10 СУ "Теодор Траянов" София
5 Габриела Валериева Вучова 10 СУ "Теодор Траянов" София
6 Георги Антонов Тотев 125 СОУ "Боян Пенев" София
7 Емма Андреева Икономова ЧОУ Света София София
8 Мелиса Антонова 10 СУ София
9 Мина Филипова Недева ЧОУ Света София София
10 Недялко Недялков Димитров ЧОУ "Света София" София