ЗАПИСАНИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2018
Междинният рейтинг преди финален кръг "Математически звезди" се формира от състезания „Черноризец Храбър“, „Иван Салабашев“ и полуфинал „Математически звезди 2018“ (16 юни сутрин), като се взимат двата най-добри резултата от трите. По този начин се компенсира неучастие в едно от състезанията.
Финалният рейтинг се формира от междинния рейтинг и финал „Математически звезди 2018“ (16 юни следобед) в съотношение 1:2.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ В ПЪРВИТЕ 50% (+1 ПРИ НЕЧЕТЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ) ОТ ВСИЧКИ ЗАПИСАНИ ОТ КВОТА 2 КЛАС - ПЛОВДИВ
2 КЛАС ПЛОВДИВ
брой име училище град
1 Авиана Иванова Гашева СУ Св.Седмочисленици Пловдив
2 Александър Асенов Цветков ЧСУ "Дружба" Пловдив
3 Александър Петров Пендов ОУ Елин Пелин Пловдив
4 Антон Антонов Деков ОУ “Христо Ботев” Брестовица
5 Атанас Димитров Досов ОУ Кочо Честеменски Пловдив
6 Божидар Светомиров Маринов ОУ "Екзарх Антим I" Пловдив
7 Божидар Чавдаров Пантев ОУ Княз Александър l Пловдив
8 Борис Стоилов Райков ОУ Душо Хаджидеков Пловдив
9 Валерия Златанова Палийска Райна Княгиня Пловдив
10 Васил Димитров Згуров ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив
11 ВИКТОРИ РАДКОВ КОЛЕВ НУ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ ПЛОВДИВ
12 Владимир Йорданов Атанасов ОУ Елин Пелин Пловдив
13 ГЕОРГИ АТАНАСОВ МЕТАЛИКОВ СОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ПЛОВДИВ
14 Георги Димитров Досов ОУ Кочо Честеменски Пловдив
15 Георги Любомиров Кочовски ОУ Душо Хаджидеков Пловдив
16 Георги Николаев Коритарев СУ Свети Патриарх Евтимий Пловдив
17 Георги Стефанов Тангъров НУ Климент Охридски Пловдив
18 Георги Томов Георгиев ОУ "Княз Александър I" Пловдив
19 Гюлай Гюнай Сали ЧСУ Дружба Пловдив
20 Дарина Александрова Милушева СУ "Св.Паисий Хилендарски" Пловдив
21 Димитър Благоев Траков ОУ Драган Манчов Пловдив
22 Димитър Енчев Дойков ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив
23 Димо Димитров Михов ОУ"Душо Хаджидеков" Пловдив
24 Здравко Тодоров Тодоров СУ"Патриарх Евтимий " Пловдив
25 Ива Ивайлова Асенова класик пловдив
26 Ивайло Евгениев Иванов ОУ "Алеко Константинов" Пловдив
27 Иван Игнатов Евгениев  СОУ Св. Константин Кирил Философ Пловдив
28 Ина Иванова Динкова ОУ "Яне Сандански" Пловдив
29 Йоана Атанасова Линева ОУ Васил Левски Пловдив
30 Йоана Петрова Радева ОУ “Душо Хаджидеков” Пловдив
31 КРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ ОУ ДРАГАН МАНЧОВ ПЛОВДИВ
32 Кристиян Радев Минеков ОУ Душо Хаджидеков Пловдив
33 Лилия Ивова Пенева ОУ "Райна Княгиня" Пловдив
34 Магдалена Данаилова Христова СУ " Патриарх Евтимий" Пловдив
35 Мария Михайлова Екимджиева НУМТИ "Добрин Петков" Пловдив
36 Михаела Михайлова Екимджиева НУМТИ "Добрин Петков" Пловдив
37 МЮНЕВВЕР ИСМАИЛ ЮСЕИН ОУ"ДУШО ХАДЖИДЕКОВ" ПЛОВДИВ
38 Наталия Любенова Грозева НУМТИ Добрин Петков Пловдив
39 Николай Стефанов Шилев СУ Св. Патриарх Евтимий Пловдив
40 Огнян Аспарухов Митов СУ "Братя Миладинови" Пловдив
41 Павел Атанасов Атанасов СУ "Черноризец Храбър" Пловдив
42 Петралия Михайлова Екимджиева НУМТИ "Добрин Петков" Пловдив
43 Радина Иванова Бахчеванова СУ "Константин Кирил Философ Пловдив
44 Радосвет Викторов Иванов НУ "П. Р. Славейков" Пловдив
45 Радослав Ивов Краевски Елин Пелин Пловдив
46 Рая Спасова Атанасова ОУ Драган Манчов Пловдив
47 Савина Венциславова Тонева ОУ Княз Александър първи Пловдив
48 Симеон Мартинов Атанасов ОУ Драган Манчов Пловдив
49 Стефан Апостолов Кънзаров ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив
50 Стефани Денкова Славова ОУ "Васил Левски" Пловдив
51 Таня Тихомирова Николаева ОУ "Васил Левски" Пловдив
52 Теодор Стилиянов Карлов ОУ' Димитър Димов" Пловдив
53 Тодор Тодоров Гелин ОУ "Драган Манчов" Пловдив
54 Цветелина Станиславова Димитрова Душо Хаджидеков Пловдив