КЛАСИРАНЕ ЗА "СУПЕРЗВЕЗДА - 2017"
3. КЛАС
Забележка: Рейтингът в проценти се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая
подарък творческа школа - лято 2018 г.
Състезателен рейтинг     30% МЗ 2016 40% от трите онлайн състезания 30% финален кръг ФИНАЛЕН РЕЙТИНГ
  МЗ 2016 г.
Участници в
Мудъл обучение
    ЧХ 2015
ИС 2015
ЕК 2016
МЗ 2016
доц. Ивайло Кортезов творчески клуб МЗ доц. Ивайло Кортезов творчески клуб МЗ
 24 май от 19:00 ч.
25 май от 9:00 ч.
място име     Рейтинг МЗ 2016 Есенен кръг Зимен кръг Пролетен кръг Финален кръг
максимален брой точки град училище 100 т. 100 т. 100 т. 100 т. 100 т. %
1 Огнян Огнянов София ЧОУ"Св.София" 100.00 80 100 100 100 97.33%
2 Сара Илиева София ЧНУ Питагор 93.38 80 100 100 100 95.35%
3 Венета Митрушева Пловдив ОУ "Димитър Талев" 96.25 71 85 88 100 91.41%
4 Симеон Сиромахов Бургас ОУ "Братя Миладинови" 84.23 71 100 100 100 91.40%
4. КЛАС
Забележка: Рейтингът в проценти се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая
подарък творческа школа - лято 2018 г.
място име     Рейтинг МЗ 2016 Есенен кръг Зимен кръг Пролетен кръг Финален кръг  
максимален брой точки     100 т. 100 т. 100 т. 100 т. 100 т. %
1 Лазар Тодоров София 36 СУ "Максим Горки" 92.42 100 100 100 100 97.73%
2 Демира Недева Пловдив ОУ "Захари Стоянов" 91.38 100 89 100 100 95.95%
3 Георги Николов София 7 СУ 86.17 89 100 100 100 94.38%
5. КЛАС
Забележка: Рейтингът в проценти се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая
подарък творческа школа - лято 2018 г.
място име     Рейтинг МЗ 2016 Есенен кръг Зимен кръг Пролетен кръг Финален кръг  
максимален брой точки     100 т. 100 т. 100 т. 100 т. 100 т. %
1 Деян Хаджи-Манич Варна МГ "Д-р Петър Берон" 80.46 100 100 100 73 86.04%
2 Даниел Адамов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 79.42 100 100 100 72 85.43%
3 Георги Илиев София СМГ "Паисий Хилендарски" 82.96 80 89 78 66 77.62%
6. КЛАС
Забележка: Рейтингът в проценти се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая
подарък творческа школа - лято 2018 г.
място име     Рейтинг МЗ 2016 Есенен кръг Зимен кръг Пролетен кръг Финален кръг  
максимален брой точки     100 т. 100 т. 100 т. 100 т. 100 т. %
1 Ванеса Мицева Благоевград ПМГ "Акад. С. Корольов" 63.43 91 91 98 58 73.76%
2 Иван Тагарев София СМГ "Паисий Хилендарски" 78.33 88 100 94 42 73.70%
3 Огнян Арсов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 70.57 76 71 89 43 65.54%
7. КЛАС
Забележка: Рейтингът в проценти се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая
подарък творческа школа - лято 2018 г.
място име     Рейтинг МЗ 2016 Есенен кръг Зимен кръг Пролетен кръг Финален кръг  
максимален брой точки     100 т. 100 т. 100 т. 100 т. 100 т. %
1 Атанас Бунтов Пловдив МГ "Акад. Кирил Попов" 68.17 73 80 96 58 71.05%
2 Георги Димитров Самоков ПГ "Константин Фотинов" 67.25 73 53 89 58 66.24%
3 Силвия Гелина Пловдив МГ "Акад. Кирил Попов" 65.17 82 80 84 38 63.75%
4 Атанас Илиев Пловдив МГ "Акад. Кирил Попов" 79.45 73 80 80 28 63.30%