ФИНАЛЕН РЕЙТИНГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2017 г.
ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Финалният рейтинг за математически звезди за 2017 год. е излъчен на базата на резултатите от четири престижни математически конкурса:
национален турнир „Черноризец Храбър“,   национален турнир „Иван Салабашев“,  международен конкурс „Европейско кенгуру“ и финален кръг „Математически звезди“ 
Рейтинговото класиране е направено като максималният брой точки на двете състезания е приравнен към 100.  Това прави състезанията равностойни.  
След това се взимат двата най-добри от трите резултата, които носят 50% от финалния рейтинг. Към тях се прибавя резултата от "Математически звезди".
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА ПЪРВИТЕ ДЕСЕТ В ГЕНЕРАЛНОТО КЛАСИРАНЕ
75 часа обучение в школи „МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ“ 2017/2018 г.
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 40  часа и състезания в системата Мудъл  - подготвени от екип Академия „21 век“ и творчески клуб „Математически звезди"
35 часа - ШКОЛИ СРЕД ПРИРОДАТА с доц. Ивайло Кортезов
15 часа състезателна математика - пролетна школа през април 2018.
20 часа състезателна математика – лятна школа през август 2018.
                      междинен
рейтинг
резултат МЗ'17 ФИНАЛЕН
РЕЙТИНГ
Задача за описване МЗ'17 ФИНАЛ
Място Име Школа Училище Град ЧХ ЧХ% ИС ИС% ЕК ЕК%
1 Веселин Николаев Маркович   СУ "Гео Милев" Варна 140 100.00% 60 100.00% 100 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 14.00% 114.00%
2 Давид Георгиев Йорданов Математически звезди-онлайн обучение СУ „Христо Ботев" град Русе 133 95.00% 60 100.00% 93 93.00% 97.50% 89.00% 93.25% 12.00% 105.25%
3 Демира Георгиева Недева Математически звезди- А-я 21век ОУ "Захари Стоянов" Пловдив 140 100.00% 60 100.00% 91 91.00% 100.00% 74.00% 87.00% 15.00% 102.00%
4 Лазар Иванов Тодоров Математически звезди-онлайн обучение 36 СУ "Максим Горки" София 133 95.00% 54 90.00% 91 91.00% 93.00% 100.00% 96.50% 1.20% 97.70%
5 Георги Георгиев Славчев Математически звезди-онлайн обучение 107 ОУ София 140 100.00% 51 85.00% 100 100.00% 100.00% 84.00% 92.00% 1.00% 93.00%
6 Петър Иванов Узунов Математически звезди- А-я 21век СУ "Черноризец Храбър" Пловдив 133 95.00% 60 100.00% 95 95.00% 97.50% 69.00% 83.25% 8.00% 91.25%
7 Християн Атанасов Тодоров Математически звезди-онлайн обучение ОУ "Братя Миладинови" Бургас 126 90.00% 51 85.00% 92 92.00% 91.00% 80.00% 85.50% 2.00% 87.50%
8 Пламен Лъчезаров Трендафилов   107 ОУ "Хан Крум" София 98 70.00% 54 90.00% 84 84.00% 87.00% 75.50% 81.25% 2.20% 83.45%
9 Велислав Васков Борисов Математически звезди- А-я 21век СУ "Св. Софроний Врачански" Пловдив 119 85.00% 57 95.00% 95 95.00% 95.00% 57.00% 76.00% 2.00% 78.00%
10 Борис Калинов Азгоров Математически звезди-онлайн обучение ЧОУ"Св.София" София 133 95.00% 51 85.00% 91 91.00% 93.00% 55.00% 74.00% 2.00% 76.00%
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ В ГЕНЕРАЛНОТО КЛАСИРАНЕ
75 часа обучение в школи „МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ“ 2017/2018 г.
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 40  часа и състезания в системата Мудъл  - подготвени от екип Академия „21 век“ и творчески клуб „Математически звезди"
35 часа - ШКОЛИ СРЕД ПРИРОДАТА с доц. Ивайло Кортезов
15 часа състезателна математика - пролетна школа през април 2018.
20 часа състезателна математика – лятна школа през август 2018.
11 Александър Георгиев Михайлов Математически звезди-онлайн обучение ОУ "П. Р. Славейков" Варна 129 92.14% 39 65.00% 100 100.00% 96.07% 46.50% 71.29% 1.00% 72.29%
12 Виктор Божидаров Зашев Математически звезди- А-я 21век ЧУ "Дружба" Пловдив 104 74.29% 45 75.00% 81 81.00% 78.00% 60.50% 69.25% 1.00% 70.25%
13 Бетина Атанасова Богомилова Математически звезди-онлайн обучение VІІІ СУЕО "Ал. С. Пушкин" Варна 115 82.14% 48 80.00% 95 95.00% 88.57% 41.00% 64.79% 2.00% 66.79%
14 Добромир Добромиров Ангелов   СУ "П.Р.Славейков" гр. Добрич 121 86.43% 57 95.00% 95 95.00% 95.00% 35.00% 65.00% 1.60% 66.60%
15 Мона-Никол Николаева Апостолова Математически звезди- А-я 21век ОУ "Алеко Константинов" Пловдив 126 90.00% 48 80.00% 90 90.00% 90.00% 36.50% 63.25% 1.40% 64.65%
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО!
16 Християна Петкова Василева Математически звезди-онлайн обучение ОУ "Елисавета Багрянова" Сливен 117 83.57% 51 85.00% 84 84.00% 84.50% 41.00% 62.75%
17 Иво Владимиров Петревски Математически звезди-онлайн обучение III ОУ "Д. Талев" Благоевград 105 75.00% 51 85.00% 91 91.00% 88.00% 37.00% 62.50%
18 Станислав Викторов Иванов Математически звезди- А-я 21век НУ "Петко Р. Славейков" Пловдив 108 77.14% 54 90.00% 88 88.00% 89.00% 34.00% 61.50%
19 Рая Ивова Шикова   ОУ "Неофит Рилски" Габрово 126 90.00% 45 75.00% 87 87.00% 88.50% 34.00% 61.25%
20 Георги Георгиев Енчев   НУ "П. Евтимий" Плевен 98 70.00% 30 50.00% 77 77.00% 73.50% 48.00% 60.75%
21 Калоян Делянов Неделчев Математически звезди- А-я 21век СУ "Св. Седмочисленици" Пловдив 97 69.29% 54 90.00% 86 86.00% 88.00% 33.00% 60.50%
22 Никола Иванов Георгиев   СУ "Иван Вазов", гр. Поморие Поморие 105 75.00% 39 65.00% 85 85.00% 80.00% 38.00% 59.00%
23 Моника Атанасова Ангелчева Математически звезди- А-я 21век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 109 77.86% 33 55.00% 69 69.00% 73.43% 44.50% 58.96%
24 Рени Огнянова Паскалева   ОУ "Цар Симеон І" Варна 140 100.00% 48 80.00% 95 95.00% 97.50% 20.00% 58.75%
25 Йоана Стефанова Станева Математически звезди- А-я 21век ОУ "Екзарх Антим Първи" Пловдив 87 62.14% 45 75.00% 67 67.00% 71.00% 45.50% 58.25%
26 Ивана Иванова Андреева   ОУ "Св. св. Кирил и Методий" Варна 93 66.43% 39 65.00% 86 86.00% 76.21% 37.00% 56.61%
27 Марин Костадинов Райчев Математически звезди- А-я 21век ОУ "Райна Княгиня" Пловдив 111 79.29% 30 50.00% 87 87.00% 83.14% 30.00% 56.57%
28 Кристиян Юлиянов Златев Академия 21 век СУ "Св. Седмочисленици" Пловдив 83 59.29% 27 45.00% 69 69.00% 64.14% 45.50% 54.82%
29 Иван Василев Аврейски Академия 21 век НУ "Петко Р. Славейков" Пловдив 98 70.00% 48 80.00% 81 81.00% 80.50% 29.00% 54.75%
30 Нора Огнянова Паскалева   ОУ "Цар Симеон І" Варна 119 85.00% 36 60.00% 85 85.00% 85.00% 23.50% 54.25%
31 Кристиян Даниелов Каменов Математически звезди-онлайн обучение СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 97 69.29% 33 55.00% 82 82.00% 75.64% 31.00% 53.32%
32 Павел Станимиров Стоянов   ОУ "Васил Априлов" Бургас 105 75.00% 51 85.00% 60 60.00% 80.00% 26.00% 53.00%
33 Мария Димитрова Демирова Математически звезди- А-я 21век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 69 49.29% 36 60.00% 65 65.00% 62.50% 42.00% 52.25%
33 Ралица Ивова Миронова   СУ "Иван Вазов", гр. Поморие Поморие 89 63.57% 39 65.00% 83 83.00% 74.00% 30.50% 52.25%
34 Йоан Данаилов Добрев Академия 21 век СУ "Братя Миладинови" Пловдив 85 60.71% 36 60.00% 64 64.00% 62.36% 42.00% 52.18%
35 Жанет Миленова Михова   НУ "Св.Св. Кирил и Методий" Ямбол 90 64.29% 42 70.00% 82 82.00% 76.00% 28.00% 52.00%
36 Мария Костова   144 СУ София 78 55.71% 33 55.00% 0 0.00% 55.36% 48.00% 51.68%
37 Мерилин Христова Ангелова Академия 21 век СУ "Братя Миладинови" Пловдив 107 76.43% 33 55.00% 78 78.00% 77.21% 25.50% 51.36%
38 Никола Ангелов Чингаров Математически звезди- А-я 21век НУ "Христо Ботев" Пловдив 112 80.00%   0.00% 81 81.00% 80.50% 19.00% 49.75%
39 Ева Саркис Бургазлиян Математически звезди- А-я 21век ОУ "Кочо Честеменски" Пловдив 80 57.14% 48 80.00% 72 72.00% 76.00% 19.50% 47.75%
40 Стилиян Лъчезаров Дончев Академия 21 век ОУ "Д-р Петър Берон" Пловдив 90 64.29% 18 30.00% 64 64.00% 64.14% 28.50% 46.32%
41 Никола Славов Гюлев Математически звезди- А-я 21век СУ "Св. Паисий Хилендарски" Пловдив 115 82.14% 39 65.00% 95 95.00% 88.57% 0.00% 44.29%
42 Георги Димов Данев   ОУ "Йордан Йовков" Варна 113 80.71% 54 90.00% 87 87.00% 88.50% 0.00% 44.25%
43 Виктор Димитров Шаовчев Математически звезди-онлайн обучение СУ "Петко Росен" Бургас 119 85.00% 48 80.00% 91 91.00% 88.00% 0.00% 44.00%
44 Александър Лъчезаров Ризов   II ОУ "Д. Благоев" Благоевград 87 62.14% 24 40.00% 79 79.00% 70.57% 17.00% 43.79%
45 Емилия Ивайлова Червенкова Математически звезди- А-я 21век НУ "Христо Ботев" Пловдив 89 63.57% 45 75.00% 84 84.00% 79.50% 6.50% 43.00%
46 Николай Владимиров Василев Академия 21 век СУ "Отец Паисий" Стамболийски 80 57.14% 21 35.00% 64 64.00% 60.57% 25.00% 42.79%
47 Илия Константинов Василев   НУ"София" София 104 74.29% 30 50.00% 95 95.00% 84.64% 0.00% 42.32%
48 Йордан Николов Петков Академия 21 век ОУ "Яне Сандански" Пловдив 84 60.00% 36 60.00% 72 72.00% 66.00% 18.50% 42.25%
49 Пламена Димитрова Каракашева Академия 21 век ОУ "Екзарх Антим Първи" Пловдив 62 44.29% 27 45.00% 63 63.00% 54.00% 29.00% 41.50%
50 Даниел Ангелов Ангелов   39 СУ София 104 74.29%   0.00% 81 81.00% 77.64% 5.00% 41.32%
51 Димитър Димитров Костов Академия 21 век ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Браниполе 53 37.86% 33 55.00% 69 69.00% 62.00% 20.50% 41.25%
52 Ана Димитрова Димитрова Математически звезди-онлайн обучение Фондация "Шанс за децата на България" Бургас 111 79.29% 48 80.00% 82 82.00% 81.00% 0.00% 40.50%
53 Симеон Светлозаров Стоянов Академия 21 век ОУ "Екзарх Антим Първи" Пловдив 77 55.00% 18 30.00% 61 61.00% 58.00% 21.50% 39.75%
54 Николета Калинова Стойнова   ОУ "Георги Кирков" Казанлък 103 73.57% 27 45.00% 60 60.00% 66.79% 12.50% 39.64%
55 Георги Мирославов Николов   7 СУ София 108 77.14% 36 60.00% 81 81.00% 79.07% 0.00% 39.54%
56 Ангел Иванов Атанасов   ОУ "Иван Вазов" Смолян 82 58.57% 27 45.00% 67 67.00% 62.79% 15.00% 38.89%
57 Стилиян Стоянов Петков Академия 21 век СОУ "Черноризец Храбър" Пловдив 63 45.00% 18 30.00% 67 67.00% 56.00% 20.00% 38.00%
58 Стилян Желев Петров Академия 21 век СОУ "Отец Паисий" Стамболийски 93 66.43% 15 25.00% 60 60.00% 63.21% 9.00% 36.11%
59 Виктор Маринов Дириманов Академия 21 век ОУ "Княз Александър Първи" Пловдив 72 51.43% 30 50.00% 67 67.00% 59.21% 0.00% 29.61%
60 Венета Мартинова Аладинова Академия 21 век СУ "Св. Паисий Хилендарски" Пловдив   0.00% 21 35.00% 65 65.00% 50.00% 9.00% 29.50%
61 Константина Куманова Червенкова Математически звезди- А-я 21век ОУ "Алеко Константинов" Пловдив 72 51.43% 30 50.00% 62 62.00% 56.71% 0.00% 28.36%
62 София Богданова Арабаджиева Академия 21 век СУ "Паисий Хилендарски" Пловдив 81 57.86% 21 35.00% 51 51.00% 54.43% 0.00% 27.21%