ФИНАЛЕН РЕЙТИНГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2017 г.
ТРЕТИ КЛАС
Финалният рейтинг за математически звезди за 2017 год. е излъчен на базата на резултатите от четири престижни математически конкурса:
национален турнир „Черноризец Храбър“,   национален турнир „Иван Салабашев“,  международен конкурс „Европейско кенгуру“ и финален кръг „Математически звезди“ 
Рейтинговото класиране е направено като максималният брой точки на двете състезания е приравнен към 100.  Това прави състезанията равностойни.  
След това се взимат двата най-добри от трите резултата, които носят 50% от финалния рейтинг. Към тях се прибавя резултата от "Математически звезди".
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА ПЪРВИТЕ ДЕСЕТ В ГЕНЕРАЛНОТО КЛАСИРАНЕ
75 часа обучение в школи „МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ“ 2017/2018 г.
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 40  часа и състезания в системата Мудъл  - подготвени от екип Академия „21 век“ и творчески клуб „Математически звезди"
35 часа - ШКОЛИ СРЕД ПРИРОДАТА с доц. Ивайло Кортезов
15 часа състезателна математика - пролетна школа през април 2018.
20 часа състезателна математика – лятна школа през август 2018.
                      междинен
рейтинг
резултат МЗ'17 ФИНАЛЕН
РЕЙТИНГ
Място Име Школа Училище Град ЧХ ЧХ% ИС ИС% ЕК ЕК%
1 Валентин Николаев Филипов   ПГПЧЕ Плевен 129 92.14% 60 100.00% 100 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2 Димана Мирославова Праматарова Математически звезди- А-я 21век ОУ "Райна Княгиня" Пловдив 107 76.43% 60 100.00% 90 90.00% 95.00% 100.00% 97.50%
3 Пресиян Ивайлов Георгиев   ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Габрово 97 69.29% 51 85.00% 91 91.00% 88.00% 100.00% 94.00%
4 Антон Иванов Кремов   ЧОУ Томас Едисън София 132 94.29% 54 90.00% 88 88.00% 92.14% 91.00% 91.57%
5 Ради Иван-Асен Иванов   ЧНУ"Питагор"   104 74.29% 60 100.00% 95 95.00% 97.50% 85.00% 91.25%
5 Теодор Спасов Златанов Математически звезди-онлайн обучение ОУ "Бачо Киро" Велико Търново 100 71.43% 48 80.00% 85 85.00% 82.50% 100.00% 91.25%
6 Венета Тодорова Митрушева   ОУ "Димитър Талев" Пловдив 102 72.86% 39 65.00% 86 86.00% 79.43% 100.00% 89.71%
7 Денис Николаев Сираков   НУ "Васил Левски" Сливен 118 84.29% 51 85.00% 0 0.00% 84.64% 94.00% 89.32%
8 Камелия Тодорова Дянкова Математически звезди-онлайн обучение VІІ СУ "Найден Геров" Варна 119 85.00% 54 90.00% 70 70.00% 87.50% 80.00% 83.75%
9 Ян Илиянов Йорданов   ЧНУ Питагор София 92 65.71% 30 50.00% 68 68.00% 66.86% 100.00% 83.43%
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДЕСЕТ В ГЕНЕРАЛНОТО КЛАСИРАНЕ
75 часа обучение в школи „МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ“ 2017/2018 г.
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 40  часа и състезания в системата Мудъл  - подготвени от екип Академия „21 век“ и творчески клуб „Математически звезди"
35 часа - ШКОЛИ СРЕД ПРИРОДАТА с доц. Ивайло Кортезов
15 часа състезателна математика - пролетна школа през април 2018.
20 часа състезателна математика – лятна школа през август 2018.
10 Ясен Миленов Ангелов Математически звезди-онлайн обучение СУ "Св. Климент Охридски" Варна 105 75.00% 39 65.00% 86 86.00% 80.50% 85.00% 82.75%
11 Сара Красимирова Илиева   ЧНУ"Питагор" София 103 73.57% 42 70.00% 86 86.00% 79.79% 85.00% 82.39%
12 Деница Тонева Петрова Математически звезди-онлайн обучение VІІ СУ "Найден Геров" Варна 107 76.43% 54 90.00% 87 87.00% 88.50% 76.00% 82.25%
13 Анелия Бориславова Коприщенова   133 СУ "А. С. Пушкин" София 107 76.43% 51 85.00% 88 88.00% 86.50% 76.00% 81.25%
14 Сияна   Цветелинова   Съйкова   ЧНУ Питагор София 91 65.00% 51 85.00% 75 75.00% 80.00% 79.00% 79.50%
15 Велина Николаева Костадинова Математически звезди-онлайн обучение ОУ "П. Р. Славейков" Велико Търново 99 70.71% 48 80.00% 76 76.00% 78.00% 76.00% 77.00%
16 Симеон Валентинов Сиромахов Математически звезди-онлайн обучение ОУ "Братя Миладинови" Бургас 119 85.00% 45 75.00% 73 73.00% 80.00% 71.00% 75.50%
17 Стефания Миленова Милева Математически звезди-онлайн обучение ОУ "П. Р. Славейков" Варна 104 74.29% 54 90.00% 81 81.00% 85.50% 65.00% 75.25%
18 Кристин Спасова Костадинова Математически звезди-онлайн обучение СУ "Христо Ботев", гр. Айтос Айтос 111 79.29% 27 45.00% 83 83.00% 81.14% 68.00% 74.57%
19 Огнян Бойков Огнянов Математически звезди-онлайн обучение ЧОУ"Св.София" София 129 92.14% 54 90.00% 90 90.00% 91.07% 58.00% 74.54%
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО!
20 Габриела Докова   81 СУ София 105 75.00% 51 85.00% 79 79.00% 82.00% 64.00% 73.00%
21 Лора Николаева Германова Математически звезди- А-я 21век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 106 75.71% 36 60.00% 69 69.00% 72.36% 73.00% 72.68%
22 Никола Ангелов Цикалов   ОУ "Христо Ботев" Велинград  108 77.14% 39 65.00% 69 69.00% 73.07% 71.00% 72.04%
23 Мари-Никол Николаева Математически звезди-онлайн обучение ЧОУ"Св.София" София 94 67.14% 48 80.00% 75 75.00% 77.50% 65.00% 71.25%
24 Елена Огнянова Андонова   5 ОУ "Иван Вазов" София 91 65.00% 39 65.00% 73 73.00% 69.00% 73.00% 71.00%
25 Камен Николов   145 ОУ София 84 60.00% 42 70.00% 77 77.00% 73.50% 68.00% 70.75%
26 Васил Стоянов Стойков Математически звезди- А-я 21век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 80 57.14% 42 70.00% 68 68.00% 69.00% 72.00% 70.50%
27 Борис Иванов Якимов   II ОУ "Д. Благоев" Благоевград 106 75.71% 45 75.00% 73 73.00% 75.36% 65.00% 70.18%
28 Добромир Христов Досев   ОУ "Ран Босилек" Габрово 119 85.00% 42 70.00% 88 88.00% 86.50% 53.00% 69.75%
29 Васил Ангелов Цикалов   ОУ "Христо Ботев" Велинград  107 76.43% 54 90.00% 66 66.00% 83.21% 56.00% 69.61%
30 Сава Дима Събев   ЧНУ"Питагор"   93 66.43% 36 60.00% 60 60.00% 63.21% 75.00% 69.11%
31 Константин Живков Димитров   ОУ "Братя Миладинови" Бургас 106 75.71% 48 80.00% 78 78.00% 79.00% 59.00% 69.00%
32 Моника Веселинова Джамбова Математически звезди- А-я 21век ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян" Пловдив 84 60.00% 42 70.00% 87 87.00% 78.50% 59.00% 68.75%
33 Никола Велиславов Аджаров Математически звезди- А-я 21век СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 79 56.43% 39 65.00% 85 85.00% 75.00% 62.00% 68.50%
34 Калоян Тодоров Върбанов    ОУ „Иван Вазов" град Русе 107 76.43% 42 70.00% 73 73.00% 74.71% 62.00% 68.36%
35 Виктория Петрова Димитрова   ЧНУ Питагор София 83 59.29% 39 65.00% 58 58.00% 62.14% 73.00% 67.57%
36 Даная Тонкова Математически звезди-онлайн обучение 125 СУ София 94 67.14% 36 60.00% 60 60.00% 63.57% 71.00% 67.29%
37 Христо Иванов Терзиев   СУ "Райчо Каролев" Габрово 114 81.43% 45 75.00% 68 68.00% 78.21% 56.00% 67.11%
38 Здравко Светлозаров Николов   ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 95 67.86% 39 65.00% 78 78.00% 72.93% 61.00% 66.96%
39 Катерина Георгиева Тодорова Математически звезди- А-я 21век ОУ "Свети Климент Охридски" Пловдив 69 49.29% 33 55.00% 82 82.00% 68.50% 65.00% 66.75%
40 Камелия Атанасова Кърпачева Математически звезди- А-я 21век НУ "Христо Ботев" Пловдив 89 63.57% 30 50.00% 63 63.00% 63.29% 69.00% 66.14%
41 Георги Киряков Янчев Математически звезди-онлайн обучение ОУ "Братя Миладинови" Бургас 106 75.71% 51 85.00% 81 81.00% 83.00% 49.00% 66.00%
42 Калина Радостинова Железчева Математически звезди-онлайн обучение 107 ОУ "Хан Крум" София 97 69.29% 42 70.00% 77 77.00% 73.50% 58.00% 65.75%
43 Марина Станимирова Кабаиванова Математически звезди- А-я 21век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 89 63.57% 36 60.00% 75 75.00% 69.29% 62.00% 65.64%
44 Виктория Момчилова Георгиева   НСУ"София" София 80 57.14% 39 65.00% 83 83.00% 74.00% 56.00% 65.00%
45 Преслава Добринова Добрева Математически звезди-онлайн обучение ОУ "Христо Ботев" Сливен 102 72.86% 39 65.00% 0 0.00% 68.93% 61.00% 64.96%
46 Никола Валентинов Вълчев   СУ „Н. Катранов“ Свищов 89 63.57% 42 70.00% 69 69.00% 69.50% 59.00% 64.25%
47 Виктор Аврамски   145 ОУ София 105 75.00% 51 85.00% 82 82.00% 83.50% 44.00% 63.75%
48 Мария Христова Стоянова Математически звезди-онлайн обучение 145 ОУ София 105 75.00% 39 65.00% 73 73.00% 74.00% 53.00% 63.50%
49 Виктория Илианова Пламенова   НСУ"София" София 94 67.14% 45 75.00% 78 78.00% 76.50% 49.00% 62.75%
49 Румяна Георгиева Лазарова   СУ "Гео Милев" Варна 85 60.71% 39 65.00% 70 70.00% 67.50% 58.00% 62.75%
50 Константина Галинова Генкова Математически звезди-онлайн обучение СУ "Гео Милев" Варна 107 76.43% 45 75.00% 75 75.00% 75.71% 47.00% 61.36%
51 Димо Цачев Събев Академия 21 век ОУ "Васил Петлешков" Пловдив 86 61.43% 18 30.00% 77 77.00% 69.21% 52.00% 60.61%
52 Божидара Амуджиева Математически звезди-онлайн обучение ОУ "Любен Каравелов" Ямбол 107 76.43% 42 70.00% 78 78.00% 77.21% 40.00% 58.61%
53 Дара Томова Георгиева Математически звезди- А-я 21век ОУ "Княз Александър Първи" Пловдив 64 45.71% 36 60.00% 60 60.00% 60.00% 57.00% 58.50%
54 Калоян Василев Николов   5 ОУ "Иван Вазов" София 86 61.43%   0.00% 54 54.00% 57.71% 56.00% 56.86%
55 Емил Иванов Динков Математически звезди- А-я 21век ОУ "Яне Сандански" Пловдив 109 77.86% 45 75.00% 73 73.00% 76.43% 37.00% 56.71%
56 Марина Николаева Кънева   НУ "Св.Св.Кирил и Методий" Ямбол 100 71.43% 36 60.00% 73 73.00% 72.21% 41.00% 56.61%
57 Велислав Теодоров Джелепов Академия 21 век ОУ "Драган Манчов" Пловдив 96 68.57% 27 45.00% 73 73.00% 70.79% 42.00% 56.39%
58 Александър   Николаев   Николов   ЧНУ Питагор София   0.00% 45 75.00% 81 81.00% 78.00% 32.00% 55.00%
59 Йоана Йонкова Калпачка   НУКК София 86 61.43% 18 30.00% 59 59.00% 60.21% 49.00% 54.61%
60 Виктория Велинова Кралева   IX ОУ "П. Яворов" Благоевград 84 60.00% 39 65.00% 63 63.00% 64.00% 45.00% 54.50%
61 Момчил Станиславов Найденов   ОУ "Св. Княз Борис I" Бургас 85 60.71% 36 60.00% 52 52.00% 60.36% 46.00% 53.18%
62 Богдан Любомиров Наков   ЧНУ"Питагор" София 107 76.43% 45 75.00% 60 60.00% 75.71% 29.00% 52.36%
63 Йоана Ранджева   145 ОУ София 98 70.00% 33 55.00% 73 73.00% 71.50% 33.00% 52.25%
64 Антон Николаев Тодоров Академия 21 век ОУ "Княз Александър Първи" Пловдив 86 61.43% 33 55.00% 0 0.00% 58.21% 46.00% 52.11%
65 Самуил Стоянов   10 СУ София 79 56.43% 42 70.00% 60 60.00% 65.00% 38.00% 51.50%
66 Ева Николаева Вълкова Академия 21 век ОУ "Д-р Петър Берон" Пловдив 76 54.29% 27 45.00% 49 49.00% 51.64% 50.00% 50.82%
67 Яна Атанасова Иванова   ОУ "Йордан Йовков" Варна 86 61.43% 33 55.00% 79 79.00% 70.21% 31.00% 50.61%
68 Александър Валентинов Димитров Академия 21 век ОУ "Неофит Рилски" Пловдив 87 62.14% 21 35.00% 64 64.00% 63.07% 38.00% 50.54%
69 Борис Иванов Джурков   78 СУ "Христо Смирненски" София 86 61.43% 27 45.00% 64 64.00% 62.71% 38.00% 50.36%
70 Ивайло Иванов Николов Математически звезди- А-я 21век СУ "Пейо К. Яворов" Пловдив 83 59.29% 27 45.00% 67 67.00% 63.14% 37.00% 50.07%
71 Ангел Минчев Марински Академия 21 век ОУ "Стоян Михайловски" Пловдив 79 56.43% 27 45.00% 82 82.00% 69.21% 30.00% 49.61%
72 Илия Георгиев Илиев Академия 21 век ОУ "Яне Сандански" Пловдив 72 51.43% 18 30.00% 70 70.00% 60.71% 38.00% 49.36%
73 Габриела Лъчезарова Ризова   II ОУ "Д. Благоев" Благоевград 69 49.29% 27 45.00% 79 79.00% 64.14% 33.00% 48.57%
74 Мария Василева Иванова Академия 21 век ОУ "Яне Сандански" Пловдив 93 66.43% 30 50.00% 57 57.00% 61.71% 35.00% 48.36%
75 Мартин Матеев Панчаревски Математически звезди-онлайн обучение 107 ОУ София 62 44.29% 39 65.00% 60 60.00% 62.50% 30.00% 46.25%
76 Лена Александрова Дипчикова   ЧОУ Томас Едисън София 104 74.29% 39 65.00% 61 61.00% 69.64% 20.00% 44.82%
77 Божидара Филипова Пухалева   ОУ "Петър Берон" Пловдив 81 57.86% 15 25.00% 69 69.00% 63.43% 26.00% 44.71%
78 Боряна Димитрова Манолова   ОУ "Братя Миладинови" Бургас 82 58.57% 24 40.00% 60 60.00% 59.29% 30.00% 44.64%
79 Адриана Тахир Кика Академия 21 век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 75 53.57% 30 50.00% 65 65.00% 59.29% 30.00% 44.64%
80 Никол Ивова Маринова   133 СУ София 100 71.43% 33 55.00% 67 67.00% 69.21% 19.00% 44.11%
81 Костадин Димитров Вълчанов Академия 21 век СУ "Черноризец Храбър" Пловдив 69 49.29% 18 30.00% 50 50.00% 49.64% 38.00% 43.82%
82 Диана Найденова Начева   ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 66 47.14% 27 45.00% 69 69.00% 58.07% 26.00% 42.04%
83 Кирил Димитров Грозев Академия 21 век СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 82 58.57% 15 25.00% 59 59.00% 58.79% 22.00% 40.39%
84 Георги Ивайлов Войнаков Академия 21 век ОУ "Яне Сандански" Пловдив 64 45.71% 27 45.00% 67 67.00% 56.36% 24.00% 40.18%
85 Данаил Радославов Полишев   СУ "Св. Константин-Кирил Философ" Пловдив 57 40.71% 27 45.00% 72 72.00% 58.50% 21.00% 39.75%
86 Марина Николова Стоянова Академия 21 век ОУ "Димитър Талев" Пловдив 67 47.86% 15 25.00% 71 71.00% 59.43% 20.00% 39.71%
87 Кристияна Стефанова Мутафчиева Математически звезди- А-я 21век НУ "Христо Ботев" Пловдив 72 51.43% 36 60.00% 67 67.00% 63.50% 14.00% 38.75%
88 Елизабет Светославова Русалова   ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 85 60.71% 30 50.00% 57 57.00% 58.86% 18.00% 38.43%
89 Виктор Деянов Георгиев Академия 21 век СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 76 54.29% 15 25.00% 59 59.00% 56.64% 20.00% 38.32%
90 Жулиана Любомирова Енева Академия 21 век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 81 57.86% 27 45.00% 53 53.00% 55.43% 21.00% 38.21%
91 Иван Станимиров Стоянов Математически звезди- А-я 21век СУ "Свети Паисий Хилендарски" Пловдив 85 60.71% 27 45.00% 67 67.00% 63.86% 12.00% 37.93%
92 Дивна Ивелинова Йорданова   СУ "Гео Милев" Варна 99 70.71% 21 35.00% 61 61.00% 65.86% 7.00% 36.43%
93 Иван Бонев Щрегарски   СУ "Гео Милев" Варна 79 56.43% 30 50.00% 63 63.00% 59.71% 13.00% 36.36%
94 Алекс Александров Вецев Математически звезди- А-я 21век ОУ "Васил Петлешков" Пловдив 57 40.71% 36 60.00% 66 66.00% 63.00% 9.00% 36.00%
95 Виктория Стоянова   144 СУ София 76 54.29%   0.00% 59 59.00% 56.64% 13.00% 34.82%
96 Петя Иванова Кушлева Академия 21 век ОУ "Райна Княгиня" Пловдив 71 50.71% 18 30.00% 40 40.00% 45.36% 22.00% 33.68%
97 Димитър Костадинов Митев Академия 21 век ОУ "Алеко Константинов" Пловдив   0.00% 15 25.00% 69 69.00% 47.00% 19.00% 33.00%
98 Борис Борисов Инчев Академия 21 век ОУ "Райна Княгиня" Пловдив 81 57.86% 30 50.00% 74 74.00% 65.93% 0.00% 32.96%
99 Йоана Иванова Антонова Академия 21 век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 58 41.43% 27 45.00% 52 52.00% 48.50% 17.00% 32.75%
100 Антоанета Кирилова Десева Академия 21 век ОУ "Яне Сандански" Пловдив   0.00% 24 40.00% 63 63.00% 51.50% 13.00% 32.25%
101 Димитър Николаев Вълков Академия 21 век ОУ "Д-р Петър Берон" Пловдив 75 53.57% 21 35.00% 58 58.00% 55.79% 6.00% 30.89%
102 Магдалена Иванова Чешмеджиева Академия 21 век ОУ "Виктория и Киркор Тютюнджиян" Пловдив 72 51.43% 15 25.00% 53 53.00% 52.21% 9.00% 30.61%
103 Божидар Тодоров Тодоров Академия 21 век СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 51 36.43% 12 20.00% 67 67.00% 51.71% 5.00% 28.36%
103 Мартин Тодоров Върбанов    ОУ „Иван Вазов" град Русе 79 56.43% 15 25.00% 57 57.00% 56.71% 0.00% 28.36%
104 Петър Викторов Кирекчиев Академия 21 век ОУ "Алеко Константинов" Пловдив 72 51.43% 18 30.00% 47 47.00% 49.21% 0.00% 24.61%
105 Стилияна Йовкова Бенина Академия 21 век НУ "Петко Р. Славейков" Пловдив   0.00% 12 20.00% 55 55.00% 37.50% 9.00% 23.25%
106 Анатоли Теодоров Димитров Академия 21 век СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив   0.00% 12 20.00% 41 41.00% 30.50% 12.00% 21.25%
107 Алекс Балик Джамбазов Академия 21 век ОУ "Княз Александър Първи" Пловдив 69 49.29% 9 15.00% 0 0.00% 32.14% 8.00% 20.07%
108 Венцислав Атанасов Мавродиев Академия 21 век ОУ "Виктория и Киркор Тютюнджиян" Пловдив 55 39.29% 9 15.00% 0 0.00% 27.14% 12.00% 19.57%
109 Божидара Павлин Манева Академия 21 век ОУ "Яне Сандански" Пловдив   0.00% 9 15.00% 32 32.00% 23.50% 0.00% 11.75%