ФИНАЛЕН РЕЙТИНГ "МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ" 2017 г.
ВТОРИ КЛАС
Финалният рейтинг за математически звезди за 2017 год. е излъчен на базата на резултатите от четири престижни математически конкурса:
национален турнир „Черноризец Храбър“,   национален турнир „Иван Салабашев“,  международен конкурс „Европейско кенгуру“ и финален кръг „Математически звезди“ 
Рейтинговото класиране е направено като максималният брой точки на двете състезания е приравнен към 100.  Това прави състезанията равностойни.  
След това се взимат двата най-добри от трите резултата, които носят 50% от финалния рейтинг. Към тях се прибавя резултата от "Математически звезди".
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЗА ПЪРВИТЕ ПЕТНАДЕСЕТ В ГЕНЕРАЛНОТО КЛАСИРАНЕ
75 часа обучение в школи „МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗВЕЗДИ“ 2017/2018 г.
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 40  часа и състезания в системата Мудъл  - подготвени от екип Академия „21 век“ и творчески клуб „Математически звезди"
35 часа - ШКОЛИ СРЕД ПРИРОДАТА с доц. Ивайло Кортезов
15 часа състезателна математика - пролетна школа през април 2018.
20 часа състезателна математика – лятна школа през август 2018.
                      междинен
рейтинг
резултат МЗ'17 ФИНАЛЕН
РЕЙТИНГ
Място Име Школа Училище Град ЧХ ЧХ% ИС ИС% ЕК ЕК%
1 Мария Касия Людмилова Петрова   107 ОУ София 66 62.86% 57 95.00% 97 97.00% 96.00% 100.00% 98.00%
2 Димитър Данчев   145 ОУ София 87 82.86% 54 90.00% 87 87.00% 88.50% 100.00% 94.25%
3 Марин Недков   107 ОУ София 76 72.38% 48 80.00% 78 78.00% 79.00% 100.00% 89.50%
4 Алекс Мартинов Киричев   ОУ "П. Р. Славейков" Варна 87 82.86% 60 100.00% 95 95.00% 97.50% 80.00% 88.75%
5 Виктор Антонов Благов   ОУ "Йордан Йовков" Варна 70 66.67% 39 65.00% 85 85.00% 75.83% 100.00% 87.92%
6 Георги Минчев Калбаков   31 СУЧЕМ "Иван Вазов" София 54 51.43% 42 70.00% 79 79.00% 74.50% 100.00% 87.25%
6 Камен Руменов Събев   145 ОУ "Симеон Радев" София 77 73.33% 51 85.00% 76 76.00% 80.50% 94.00% 87.25%
7 Йоан Димитров Димитров   СУ "П.Р.Славейков" гр. Добрич 68 64.76% 60 100.00% 95 95.00% 97.50% 76.00% 86.75%
8 Красимир Делчев Тухчиев   142 ОУ София 80 76.19% 33 55.00% 92 92.00% 84.10% 88.00% 86.05%
9 Петър Георгиев Иванов   ОУ "Драган Манчов" Пловдив 59 56.19% 54 90.00% 88 88.00% 89.00% 72.00% 80.50%
10 Мария Недкова   ЧОУ"Св.София" София 87 82.86% 45 75.00% 88 88.00% 85.43% 74.00% 79.71%
11 Виктория Данчева   145 ОУ София 86 81.90% 36 60.00% 76 76.00% 78.95% 79.00% 78.98%
12 Ясен Ясенов Янев   ОУ "Васил Априлов" Бургас 83 79.05% 21 35.00% 88 88.00% 83.52% 73.00% 78.26%
13 Даниел Николаев Гетов   ЧОУ "Света София" София 70 66.67% 48 80.00% 88 88.00% 84.00% 71.00% 77.50%
14 Кристиян Куртев   10 СУ София 70 66.67% 27 45.00% 77 77.00% 71.83% 80.00% 75.92%
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО!
15 Божидар Георгиев Развигоров   ЧОУ "Света София" София 66 62.86% 51 85.00% 0 0.00% 73.93% 76.00% 74.96%
16 Преслав Александров Ламбов   НСУ "София" София 66 62.86% 30 50.00% 86 86.00% 74.43% 75.00% 74.71%
17 Милена Йорданова Адамова   VІІІ СУЕО "Ал. С. Пушкин" Варна 65 61.90% 36 60.00% 75 75.00% 68.45% 79.00% 73.73%
18 Борис Бабев   ЧОУ"Св.София" София 75 71.43% 42 70.00% 88 88.00% 79.71% 67.00% 73.36%
19 Кристина Красимирова Симеонова   ОУ "П. Р. Славейков" Варна 67 63.81% 27 45.00% 74 74.00% 68.90% 77.00% 72.95%
20 Александър Атанасов Бангачев   ЧОУ "Света София" София 70 66.67% 45 75.00% 79 79.00% 77.00% 68.00% 72.50%
21 Деян Пламенов Георгиев   "Д-р Петър Берон" Монтана 73 69.52% 51 85.00% 86 86.00% 85.50% 59.00% 72.25%
22 Ива Ивелинова Андреева   25 ОУ София 72 68.57% 51 85.00% 84 84.00% 84.50% 59.00% 71.75%
23 Виктор Димов Точев   ЧСУ "Дружба" Пловдив 75 71.43% 30 50.00% 71 71.00% 71.21% 71.00% 71.11%
24 Лора Колева Пехливанова Академия 21 век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 65 61.90% 36 60.00% 76 76.00% 68.95% 73.00% 70.98%
25 Ивелина Атанасова Павлова Академия 21 век ОУ "Драган Манчов" Пловдив 68 64.76% 39 65.00% 91 91.00% 78.00% 55.00% 66.50%
26 Ирина Йорданова Йорданова   54 СУ София 56 53.33% 51 85.00% 86 86.00% 85.50% 46.00% 65.75%
27 Ангел Кънчев Попов Академия 21 век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 59 56.19% 15 25.00% 72 72.00% 64.10% 65.00% 64.55%
28 Михаела Савова Танева Академия 21 век ОУ "Кочо Честеменски" Пловдив 64 60.95% 18 30.00% 84 84.00% 72.48% 55.00% 63.74%
29 Емил Асенов Христов   ОУ "Антон Страшимиров" Бургас 66 62.86% 33 55.00% 92 92.00% 77.43% 50.00% 63.71%
30 Яна Николаева Максимова   ОУ "Св. Климент Охридски" Бургас 76 72.38% 39 65.00% 84 84.00% 78.19% 47.00% 62.60%
31 Мартин Иванов Димов   109 ОУ София   0.00% 33 55.00% 77 77.00% 66.00% 59.00% 62.50%
32 Виктория Николаева Маринова   ЧСОУ "Св. Георги" София 80 76.19% 24 40.00% 73 73.00% 74.60% 49.00% 61.80%
33 Диана Венциславова Георгиева   143 ОУ "Георги Бенковски" София 58 55.24% 27 45.00% 75 75.00% 65.12% 55.00% 60.06%
34 Мария-Ана Венелинова Спаски Академия 21 век ОУ "Екзарх Антим І" Пловдив 46 43.81% 24 40.00% 57 57.00% 50.40% 68.00% 59.20%
35 Християна Миленова Стойчева   СУ "Панайот Волов" Шумен 72 68.57%   0.00% 72 72.00% 70.29% 47.00% 58.64%
36 Филип Чавдаров Бозуков   ОУ "Райна Княгиня" Пловдив   0.00% 27 45.00% 87 87.00% 66.00% 51.00% 58.50%
37 Александър Емилиян Йовчев Академия 21 век ОУ "Алеко Константинов" Пловдив 63 60.00% 18 30.00% 78 78.00% 69.00% 47.00% 58.00%
38 Максим Иванов Стоянков Академия 21 век НУ "Св. Климент Охридски" Пловдив 54 51.43%   0.00% 56 56.00% 53.71% 60.00% 56.86%
39 Румен Димитров Сребков   ОУ "Братя Миладинови" Бургас 94 89.52% 24 40.00% 75 75.00% 82.26% 30.00% 56.13%
40 Росен Александров Александров   ЧУ "Петър Берон"  София 66 62.86% 48 80.00% 74 74.00% 77.00% 35.00% 56.00%
41 Калоян Мариянов Петров Академия 21 век ОУ "Кочо Честеменски" Пловдив 59 56.19% 15 25.00% 54 54.00% 55.10% 56.00% 55.55%
42 Белла Георгиева Сребрева Академия 21 век НУ "Св. Климент Охридски" Пловдив 63 60.00% 21 35.00% 68 68.00% 64.00% 46.00% 55.00%
43 Елизабет Радославова Дервишева Академия 21 век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 58 55.24% 12 20.00% 56 56.00% 55.62% 53.00% 54.31%
44 Даниел Валентинов Узунов Академия 21 век НУ "Пeтко Р. Славейков" Пловдив 64 60.95% 39 65.00% 81 81.00% 73.00% 35.00% 54.00%
45 Стефани Стефанова Параскова   ОУ "Захари Стоянов" Варна 60 57.14% 39 65.00% 63 63.00% 64.00% 39.00% 51.50%
46 Калоян Атанасов Атанасов Академия 21 век СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 54 51.43% 36 60.00% 53 53.00% 56.50% 40.00% 48.25%
47 Георги Тодоров Мустакеров Академия 21 век СУ "Черноризец Храбър" Пловдив 49 46.67% 12 20.00% 60 60.00% 53.33% 39.00% 46.17%
48 Виктория Христова Христева Академия 21 век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 59 56.19% 12 20.00% 41 41.00% 48.60% 43.00% 45.80%
49 Мариян Мариянов Пирпиров Академия 21 век ОУ "Яне Сандански" Пловдив 62 59.05% 21 35.00% 61 61.00% 60.02% 29.00% 44.51%
50 Мартин Димитров Тошев Академия 21 век ОУ "Димитър Талев" Пловдив   0.00% 21 35.00% 46 46.00% 40.50% 47.00% 43.75%
51 Дарина Димитрова Кичукова Академия 21 век ОУ "Кочо Честеменски" Пловдив 58 55.24% 21 35.00% 65 65.00% 60.12% 26.00% 43.06%
52 Емил Неделинов Киров   ОУ "Елин Пелин" Бургас 71 67.62% 21 35.00% 70 70.00% 68.81% 17.00% 42.90%
53 Моника Станимирова Илиева   79 СУ София 86 81.90% 33 55.00% 88 88.00% 84.95% 0.00% 42.48%
54 Зорница Иванова Параскевова   НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 57 54.29% 30 50.00% 63 63.00% 58.64% 19.00% 38.82%
55 Елена Филипова Вълева Академия 21 век ОУ "Васил Левски" Пловдив   0.00% 9 15.00% 57 57.00% 36.00% 41.00% 38.50%
56 Петър Любенов Каридов Академия 21 век ОУ "Княз Александър Първи" Пловдив 57 54.29% 6 10.00% 43 43.00% 48.64% 24.00% 36.32%
57 Емма Христова Салабашева   ОУ "П. Р. Славейков" Варна 63 60.00% 27 45.00% 75 75.00% 67.50% 0.00% 33.75%
58 Александър Цветомир Генчев   ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 44 41.90% 33 55.00% 54 54.00% 54.50% 12.00% 33.25%
59 Божидара Диянова Димитрова Академия 21 век ОУ "Душо Хаджидеков" Пловдив 38 36.19% 21 35.00% 53 53.00% 44.60% 20.00% 32.30%
60 Иван Георгиев Стефанов   ОУ "Г. С. Раковски" Варна   0.00% 30 50.00% 79 79.00% 64.50% 0.00% 32.25%
61 Антоан Георгиев Заимов Академия 21 век СУ "Св. Константин-Кирил Философ" Пловдив 57 54.29% 18 30.00% 46 46.00% 50.14% 6.00% 28.07%
62 Петър Радославов Петров Академия 21 век ОУ "Княз Александър Първи" Пловдив 65 61.90% 12 20.00% 33 33.00% 47.45% 8.00% 27.73%
63 Стефания Чавдарова Стефанова Академия 21 век СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 39 37.14%   0.00% 58 58.00% 47.57% 7.00% 27.29%
64 Рая Борисова Енева Академия 21 век СУ "Васил Левски" Карлово 41 39.05% 12 20.00% 54 54.00% 46.52% 8.00% 27.26%
65 Георги Петров Янков Академия 21 век ОУ "Васил Левски" Пловдив 50 47.62%   0.00% 47 47.00% 47.31% 0.00% 23.65%
66 Елица Бориславова Илиева Академия 21 век ОУ "Княз Александър Първи" Пловдив   0.00% 6 10.00% 47 47.00% 28.50% 9.00% 18.75%
67 Теодора Ивова Димитрова Академия 21 век СУ "Свети Патриарх Евтимий" Пловдив 37 35.24% 6 10.00% 0 0.00% 22.62% 8.00% 15.31%
68 Кристиян Костадинов Митев Академия 21 век ОУ "Алеко Константинов" Пловдив   0.00% 12 20.00% 39 39.00% 29.50% 0.00% 14.75%
69 Боряна-Риана Георгиева Халачева                   0.00% 22.00% 11.00%
70 Димитър Атанасов Мавродиев Академия 21 век ОУ "Виктория и Киркор Тютюнджиян" Пловдив   0.00% 12 20.00% 0 0.00% 10.00% 5.00% 7.50%