Конкурси»2010»Математика

Календарен план на състезанията по математика през учебната 2010/2011 година

Под егидата на МОМН и СМБ

 1. Зимни математически състезания, Варна и Бургас – 28-30 януари 2011 г.
 2. Състезание-тест за учениците в VІІ клас:
  - Общински кръг – 19 февруари 2011 г.;
  - Областен кръг – 20 март 2011 г.;
  - Национален кръг – 30 април 2011 г. от 9:00 ч.
 3. Европейско математическо състезание “Кенгуру”
 4. Национална олимпиада по математика:
  - Общински кръг – 12 февруари 2011 г.;
  - Областен кръг – 12-13 март 2011 г.;
  - Национален кръг – 16-17 април 2011 г.

Mеждународни олимпиади

 1. Балканска олимпиада по математика, Румъния, май 2011 г.
 2. Балканска олимпиада по математика за малки ученици, Кипър, юни 2011г.
 3. Международна олимпиада по математика, Амстердам, Холандия, 14-27 юли 2011 г.

Под егидата на РИО и/или СМБ

 1. Математически турнир “Черноризец Храбър” – 1 ноември 2010 г.
 2. Турнир по математика и информатика „Д. Малешков”, Пловдив – 19 ноември 2010 г.
 3. Математически турнир “Иван Салабашев”, Стара Загора – 4 декември 2010 г.
 4. Коледно математическо състезание, 11 декември 2010 г.
 5. Турнир по математика и информатика „Р. Грозданов”, Пловдив – 25 март 2011 г.

Mеждународни състезания по математика:

 1. До 15 г., AITMO, Индонезия – 2011 г.
 2. До 12 г., EMIC, Индонезия – 2011 г.
 3. Международно състезание за ученици до 14 г., Хонг Конг, 10-15 юли 2011 г.

Ученически институт по математика и информатика:

 1. Конференция – 14-16 януари 2011 г.;
 2. Ученическа секция на 40 - Пролетната конференция на СМБ.