ПРОТОКОЛ №2
  БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ И ИЗЛОЖБА НА 9 ЮНИ 2017  - АНТИЧЕН СТАДИОН ПЛОВДИВ
ЗА УЧАСТИЕ В AIMO 2017 - МАЛАЙЗИЯ на 9 деца от Пловдив
ПКО No. дарител сума
1/9.6.2017 Роза Димова 20
2/9.6.2017 Сия Гочева 30
3/9.6.2017 Христо Тодоров 14
4/9.6.2017 Лъчезар Ризов 20
5/9.6.2017 Мария Анчева 20
6/9.6.2017 Николай Вълков 20
7/9.6.2017 Ирина Шишкова 20
8/9.6.2017 Ирина Шишкова 10
9/9.6.2017 Стефан Шилев 20
10/9.6.2017 Гергана Тодорова 20
11/9.6.2017 Маргита Василева 20
12/9.6.2017 Габриела Гюрова 10
13/9.6.2017 Росен Кацаров 20
14/9.6.2017 Георги Ставракиев 20
15/9.6.2017 Недялка Николаева 5
16/9.6.2017 Недялка Николаева 20
17/9.6.2017 Недялка Николаева 20
18/9.6.2017 Недялка Николаева 10
19/9.6.2017 Недялка Николаева 10
20/9.6.2017 Недялка Николаева 15
21/9.6.2017 Елена Попова 25
22/9.6.2017 Гинка Иванова 25
23/9.6.2017 Росица Гьокова 25
24/9.6.2017 Таня Кутманова 20
25/9.6.2017 Андрей Попов 25
26/9.6.2017 Димана Праматарова 25
27/9.6.2017 Пламена Недева 25
28/9.6.2017 Иванка Юрукова 10
29/9.6.2017 Пламена Недева 45
30/9.6.2017 Мария Василева 25
31/9.6.2017 Елена Тодорова 30
32/9.6.2017 анонимен 215
33/9.6.2017 анулиран 0
34/9.6.2017 анулиран 0
35/9.6.2017 анулиран 0
36/9.6.2017 анулиран 0
37/9.6.2017 анулиран 0
38/9.6.2017 анулиран 0
39/9.6.2017 анулиран 0
40/9.6.2017 анулиран 0
41/9.6.2017 Кремена Кирова 20
42/9.6.2017 Андрей Попов 20
43/9.6.2017 Огнян Огнянов 20
44/9.6.2017 Петя Мутафчиева 25
45/9.6.2017 Петър Петров 20
46/9.6.2017 Емилия Христова 10
47/9.6.2017 Румен Георгиев 20
48/9.6.2017 Виолина Каменова 40
49/9.6.2017 анулиран 0
50/9.6.2017 Таня Мачорска 20
51/9.6.2017 Амуджиев 10
1044