Пакетна цена годишен курс 7 клас БЕЛ и математика

Старт на 01/07.09.2016 и финал на 18.05.2017 г. - 294 уч.ч. 1 465 лв

Забележка: Материалите се заплащат еднократно в началото на курса.

НОВО! ДВУГОДИШЕН НЕДЕЛЕН КУРС ПО РИСУВАНЕ с преподавател Диана Папазова - подготовка за изпит след 7 клас - 80 ч. /6 клас/- 320 лв.