Стартов пакет 6 клас

седмични и
уикенд обучения
от 01.10.2016 до 14.06.2017 г.
Диференцирани групи съобразени с нивото на ученика!
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
БЕЛ - 74 уч.ч. 60 уч. часа 14 уч. ч. 333 лв
Математика за отличен -
74 уч. ч.
62 уч. часа 14 уч. ч. 333 лв
НОВО! Математика за шампиони -
74 + 20 уч. ч. - 90 уч. ч.
80 уч. часа 14 уч. ч. 476 лв
Пакетна цена БЕЛ + математика за отличен:
10 % отстъпка математика и БЕЛ. 600 лв
Пакетна цена БЕЛ + математика за шампиони:
10 % отстъпка математика и БЕЛ. 728 лв
Материали и помагала по математика 16 лв
Материали и помагала по български език 16 лв

Забележка: Материалите се заплащат с началото на всеки модул.