Годишни курсове 6 клас

седмични и
уикенд обучения
от 01.10.2016 до 14.06.2017 г.
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
БЕЛ - 74 уч.ч. 60 уч. часа 14 уч. ч. 351 лв
математика - 74 уч.ч. 60 уч. часа 14 уч. ч. 351 лв
английски език и мултимедия - 70 уч. ч. 60 уч. часа 10 уч. ч. 312 лв
рисуване и матeриали за работа 60 уч. часа годишно обучение 230 лв
НОВО! ДВУГОДИШЕН НЕДЕЛЕН КУРС ПО РИСУВАНЕ с преподавател Диана Папазова - подготовка за изпит след 7 клас - 80 уч. ч. - 320 лв.
При избор на два курса - 10% пакетна отстъпка!