Годишни курсове 5 клас

седмични и уикенд обучения от 01.10.2016 до 14.06.2017 г.
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
1. БЕЛ (2 ч.). - 74 уч.ч. 60 уч. часа 14 уч. ч. 333 лв
2. математика за отличен в училище (2 ч.) -
74 уч.ч.
62 уч. часа 12 уч. ч. 333 лв
3. английски език и мултимедия - 70 уч. ч. 60 уч. часа 10 уч. ч. 312 лв
4. рисуване /и матeриали/ с преподавател Николай Рогачев 60 уч. часа годишно обучение 245 лв
При избор на два курса - 10% пакетна отстъпка!