Стартов пакет 4 клас

седмични и уикенд обучения от 01.10.2016 до 5.06.2017 г.
Всеки тримесечен модул завършва с контрола!
Диференцирани групи съобразени с нивото на ученика! Школите са подходящи за ученици с интерес към състезантелна математика!
Специално разработена програма и помагала за работа! Обучението започва със задължителен входен тест!
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
български език - 100 уч.ч. 78 уч. часа 22 уч. ч. 400 лв
математика ЗА ТАЛАНТИ - 120 уч. ч. 90 уч. часа 30 уч. ч. сам.раб. 480 лв
Специална пакетна уикенд програма /неделя/:
10 % отст. БЕЛ и математика. 792 лв
Материали и помагала по математика 40 лв
Материали и помагала по български език 24 лв

Забележка: Материалите се заплащат с началото на всеки модул.