Годишни курсове 4 клас

седмични и уикенд обучения от 01.10.2016 до 5.06.2017 г.
Курс Обучение в група Контроли в ел. с-ма Мудъл Цена
математика ЗА ТАЛАНТИ - 120 уч. ч. 90 уч. часа 30 уч. ч. 480 лв
английски ез. и мултимедия - 70 уч. ч. 60 уч. часа 10 уч. ч. 312 лв
рисуване и матeриали с преподавател Николай Рогачев 60 уч. часа годишно обучение 245 лв
При избор на повече от два курса - 10% пакетна отстъпка!
Важно! След приключване на първи или втори модул на обучение договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие. Плащането по договор се извършв